Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

WALKA Z GRUŹLICĄ JAKO KLĘSKA SPOŁECZNA W POLSCE.

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

WALKA Z GRUŹLICĄ JAKO KLĘSKA SPOŁECZNA W POLSCE. a) Okres do roku 1939. Konieczność rozpoczęcia na ziemiach polskich planowej i systematycznej akcji zwalczania gruźlicy jako klęski społecznej podniósł pierwszy d. 21. VII.1900 r. Ignacy Baranowski na plenarnym posiedzeniu IX Zjazdu przyrodników i lekarzy polskich w Krakowie. Ówczesne warunki, w których znajdował się Naród Polski, nie pozwoliły na zrealizowanie tej myśli. Walka z gruźlicą we wszystkich trzech zaborach toczyła się nadal tak jak przedtem fragmentarycznymi posunięciami, wprawdzie nieraz bardzo doniosłymi. Inicjatywę do walki dawali światlejsi i bardziej uspołecznieni lekarze. Henryk Dobrzycki w roku 1875 rzuca myśl stworzenia pierwszego na ziemiach polskich ludowego sanatorium przeciwgruźliczego i otwiera je w Mieni w pobliżu Warszawy w r .1879, wyprzedzając inne kraje europejskie o kilkanaście lat. W T. 1908 Teodor Dunin zakłada sanatorium o charakterze społecznym dla chorych na gruźlicę płuc w Rudce koło Warszawy. Powstają też sanatoria prywatne w Otwocku i Zakopanem. Wśród nich wybija się na pierwsze miejsce sanatorium w Zakopanem, kierowane przez Kazimierza Dłuskiego otwarte w r. 1902. Nieco później powstaje z inicjatywy Tomasza Janiszewskiego sanatorium miejskie w Prądniku Białym pod Krakowem (w r. 1916). Teofil Kaczorowski pierwszy zwraca uwagę na znaczenie klimatu nizinno-leśnego i jest jednym z pierwszych propagatorów werandowania w gruźlicy płuc. Dettweiler w Niemczech przyjmuje od niego ideę leczenia gruźlicy płuc świeżym powietrzem. Henryk Dobrzycki propaguje instytucje opiekuńcze dla suchotników opuszczających szpitale, a także szkoły w leśnych okolicach podmiejskich. Stanisław Markiewicz rzuca w r. 1879 w Warszawie myśl zakładania wypoczynkowych kolonij letnich dla dzieci i pracuje niestrudzenie nad jej urzeczywistnieniem, pomimo przeszkód ze strony władz zaborczych. Jest on twórcą Warszawskiego Towarzystwa Kolonii Letnich. Ma ono za zadanie wysyłać dzieci słabowite i narażone na zakażenie gruźlicze na lato do kolonij pozostających pod opieką lekarską. Później Henryk Jordan tworzy pierwszą w Małopolsce kolonię letnią dla młodszej dziatwy w Kochanowie pod Krakowem, a dla młodzieży szkół średnich w Porębie Wielkiej na Podkarpaciu. W r. 1887 Maciej Jakubowski zakłada kolonię leczniczą dla dzieci w Rabce. Henryk Jordan w r. 1888 zakłada w Krakowie ogród dla zabaw i gier ruchowych dla dziatwy, tzw. Park Jordanowski. Ma on służyć rozwojowi fizycznemu i kształtowaniu psychiki dzieci, nawiązując do tradycji Narodowej Komisji Edukacyjnej sprzed stu lat, której światłe przepisy wychowawcze wyprzedzały całą Europę. [więcej w: duspatalin cena, turkuć podjadek ciekawostki, turkuć podjadek ugryzienie ]

Tags: , ,

No Responses to “WALKA Z GRUŹLICĄ JAKO KLĘSKA SPOŁECZNA W POLSCE.”

 1. Kornelia Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: apteczka samochodowa[...]

 2. Katarzyna Says:

  Tabletki łyka tylko po ich spożyciu

 3. Daria Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do oleje[...]

 4. Emil Says:

  już dawno wiadomo że te naczyniaki powstają na wskutek zatrucia organizmu

Powiązane tematy z artykułem: duspatalin cena turkuć podjadek ciekawostki turkuć podjadek ugryzienie