Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Trial of Contralateral Siódmy transfer nerwu szyjkowego na porażenie ramieniem spastycznym

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Spastyczne porażenie kończyn spowodowane uszkodzeniem półkuli mózgowej może powodować długotrwałą niepełnosprawność. Badaliśmy wpływ szczepienia przeciwległego nerwu C7 od strony nie sparaliżowanej do sparaliżowanej u pacjentów z porażeniem ramieniem spastycznym z powodu przewlekłego uszkodzenia mózgu. Metody
Losowo przypisaliśmy 36 pacjentów, którzy mieli jednostronne porażenie ręki przez ponad 5 lat, aby przejść transfer nerwu C7 plus rehabilitację (18 pacjentów) lub poddać się samodzielnej rehabilitacji (18 pacjentów). Pierwszorzędowym wynikiem była zmiana od wartości wyjściowej do 12 miesiąca w całkowitym wyniku w skali Fugl-Meyera dla górnej części kończyny (wyniki obejmują zakres od 0 do 66, z wyższymi wynikami wskazującymi lepsze funkcjonowanie).
Wyniki
Średni wzrost wyniku Fugl-Meyera w sparaliżowanym ramieniu wynosił 17,7 w grupie poddanej zabiegowi chirurgicznemu i 2,6 w grupie kontrolnej (różnica, 15,1, przedział ufności 95%, 12,2 do 17,9, P <0,001). W odniesieniu do poprawy spastyczności mierzonej zmodyfikowaną skalą Ashwortha (ocena pięciu stawów, z których każdy uzyskał od 0 do 5, z wyższymi wynikami oznaczającymi większą spastyczność), najmniejsza różnica między grupami była w kciuku, z 6, 9 oraz 3 pacjentów w grupie operacyjnej z poprawą 2-jednostkową, poprawą o jednostkę, lub bez zmian, odpowiednio, w porównaniu z 1, 6 i 7 pacjentami w grupie kontrolnej (P = 0,02). Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna i obrazowanie czynnościowe wykazały łączność pomiędzy półkulą ipsilateralną a sparaliżowanym ramieniem. Nie było znaczących różnic między poziomem wyjściowym a 12 miesiącem w zakresie mocy, progu dotykowego lub dwupunktowej dyskryminacji w ręce po stronie przeszczepu dawcy.
Wnioski
W tym jednoośrodkowym badaniu z udziałem pacjentów, którzy mieli jednostronne porażenie ręki z powodu przewlekłego uszkodzenia mózgu przez ponad 5 lat, przeniesienie nerwu C7 z nie sparaliżowanej strony do sparowanego ramienia wiązało się z większą poprawą w funkcja i zmniejszenie spastyczności w porównaniu z samą rehabilitacją w okresie 12 miesięcy. Fizjologiczna łączność rozwinęła się między półkulą mózgu w mózgu i sparaliżowaną ręką. (Finansowane przez National Natural Science Foundation z Chin i innych, chiński numer rejestru klinicznego, 13004466.)
[przypisy: zomikos, doxycyklina cena, duspatalin cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Trial of Contralateral Siódmy transfer nerwu szyjkowego na porażenie ramieniem spastycznym”

 1. Maja Says:

  [..] Cytowany fragment: usuwanie tatuaży warszawa[...]

 2. Mia Says:

  Mój mąż prawie pięć lat temu miał udar niedokrwienny połowiczny prawostronny.

 3. Tymon Says:

  Article marked with the noticed of: alkoholizm leczenie[...]

 4. Blanka Says:

  Widzę lekką poprawę

Powiązane tematy z artykułem: doxycyklina cena duspatalin cena zomikos