Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Szczepienia ochronne Calmettea.

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Szczepienia ochronne Calmettea odgrywają dużą rolę w zwalczaniu gruźlicy jako choroby społecznej na drodze zapobiegawczej. Natomiast leczniczego znaczenia szczepionka wcale nie ma. Calmette poleca łączenie nowoczesnych metod społeczno-higienicznych w walce z gruźlicą ze szczepieniami. Swe stanowisko uzasadnia on tym, że człowiek, chroniony od stykania się z chorymi na gruźlice, pozostaje w stanie anergii i dlatego pada łatwo ofiarą gruźlicy przy pierwszym zetknięciu się z prątkami gruźlicy, którego w warunkach naszego życia uniknąć nie podobna. Szczepienie ochronne ma to znaczenie, że wytwarza alergię bezwzględnie konieczną w walce z prątkami gruźlicy.Dążenie do odosobnienia zdrowych dzieci od osób chorych na gruźlicę otwartą znalazło wyraz w powołaniu do życia osobnych instytucji, które odgrywają dużą rolę w walce z gruźlicą. Takie instytucje powstały we Francji jeszcze przed wynalezieniem szczepionki Calmettea, gdy zwrócono uwagę, że dzieci rodziców chorych na gruźlicę, umieszczone na wsi w dobrych warunkach higienicznych, zachorowują na gruźlicę bez porównania rzadziej niż dzieci nie usunięte ze środowiska gruźliczego. Wychodząc z tych spostrzeżeń powołał Grancher w r. 1903 do życia instytucję, zwaną Oeuvre Gramcher. Jej zadaniem jest umieszczać dzieci rodziców chorych na gruźlicę, jeszcze nie zakażone gruźlicą, na wsi w zdrowych rodzinach włościańskich. Dziecko pozostaje tutaj pod ustawicznym dozorem lekarskim do 13 roku życia, a często nawet na stałe. Do rodziny może wrócić wcześniej wtedy, gdy ognisko gruźlicze w rodzinie wygaśnie i rodzina pragnie powrotu dziecka. Kontrola lekarska, a w razie potrzeby także leczenie, są bezpłatne. W czasie pobytu na wsi dziecko uczęszcza do szkoły wiejskiej, uczy się pracy na roli, gospodarstwa domowego, a w starszym wieku rzemiosła. Wynik tej akcji zapobiegawczej okazał się bardzo dobry: w pierwszym dwudziestoleciu akcji zachorowało na gruźlicę spośród 2.500 dzieci w wieku od 3 do 7 roku życia tylko 7, zatem 0,3% z których 2% umarło na gruźlicze zapalenie opon mózgowych, natomiast wśród pozostawionych w domu dzieci 175 rodzin gruźliczych zachorowało na gruźlicę 60%, a umarło 40%. Oeuvre Grancher przyjmuje dzieci dopiero po trzecim roku życia, gdy bowiem powoływano do życia tę instytucję, obawiano się jej zdyskredytowania w razie przyjmowania dzieci w wieku młodszym, ponieważ umieralność na gruźlicę w tym wieku jest znaczna. Obecnie wiemy, że dziecko rodziców chorych na gruźlicę usunięte od razu ze środowiska gruźliczego rozwija się zupełnie prawidłowo i nie choruje na gruźlicę. Dla ochrony takich małych dzieci przed zakażeniem gruźliczym powołano we Francji do życia w okresie przed wynalezieniem metody szczepienia Calmettea loeuvre de placement familial des tous-petits (w r. 1920), która umieszcza: we wspólnym zakładzie niemowlęta, nie zakażone gruźlicą, pochodzące z rodziców chorych na gruźlicę, oraz loeuvre de placement individuel des tout-petits umieszczająca takie niemowlęta na wsi w zdrowej rodzinie włościańskiej. Niemowlę pozostaje tutaj pod opieką higienistki i lekarza kontrolującego stan jego zdrowia co 7-15 dni. Po czwartym roku życia dziecko zostaje oddane pod opiekę Oeuvre Grancher, jeżeli istnieje nadal niebezpieczeństwo zakażenia we własnej rodzinie albo rodzice nie pragną powrotu dziecka. [więcej w: zwężenie szpar stawowych, tabela kalorii produktów spożywczych, doxycyklina cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Szczepienia ochronne Calmettea.”

  1. Milan Says:

    refundowane przez NFZ

  2. Adrian Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Dietetyk Wrocław[...]

  3. Midnight Rambler Says:

    Trzeba sie badac i tyle

Powiązane tematy z artykułem: doxycyklina cena tabela kalorii produktów spożywczych zwężenie szpar stawowych