Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Skuteczność i bezpieczeństwo produktu Degludec i glarginy w cukrzycy typu 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2018

Lek Degludec jest insuliną podstawową o długim czasie działania, podawaną raz dziennie, zatwierdzoną do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci z cukrzycą. Wcześniejsze otwarte badania wykazały mniejszą codzienną zmienność w działaniu obniżającym stężenie glukozy i niższy poziom hipoglikemii u pacjentów, którzy otrzymywali degludec niż u tych, którzy otrzymywali podstawową insulinę glargine. Brak jednak danych dotyczących bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego produktu Degludec. Metody
Losowo przydzielono 7637 pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy otrzymywali insulinę degludec (3818 pacjentów) lub insulinę glargine U100 (3819 pacjentów) raz dziennie między kolacją a snem w podwójnie ślepej próbie klinicznej z rozpoznaniem zdarzeń sercowo-naczyniowych, której celem było leczenie. . Pierwszorzędnym złożonym wynikiem w analizie czasu do wystąpienia było pierwsze wystąpienie rozpoznanego poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego (zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego lub udar niezakończony zgonem) z wcześniej określonym marginesem nierówności 1,3. Oszacowana ciężka hipoglikemia, określona przez American Diabetes Association, była wcześniej zdefiniowanym, skorygowanym pod względem wielokrotności drugorzędnym wynikiem.
Wyniki
Spośród pacjentów poddanych randomizacji 6509 (85,2%) wykazało chorobę sercowo-naczyniową, przewlekłą chorobę nerek lub oba. W punkcie wyjściowym średni wiek wynosił 65,0 lat, średni czas trwania cukrzycy 16,4 lat, a średni (. SD) poziom glikowanej hemoglobiny wynosił 8,4 . 1,7%; 83,9% pacjentów otrzymywało insulinę. Pierwotny wynik wystąpił u 325 pacjentów (8,5%) w grupie otrzymującej degludec iu 356 (9,3%) w grupie leczonej glargine (współczynnik ryzyka, 0,91, 95% przedział ufności, 0,78 do 1,06, p <0,001 dla nie gorszej jakości). Po 24 miesiącach średni poziom hemoglobiny glikowanej wynosił 7,5 . 1,2% w każdej grupie, podczas gdy średni poziom glukozy w osoczu na czczo był istotnie niższy w grupie degludec niż w grupie glargine (128 . 56 vs 136 . 57 mg na decylitr, P <0,001). U 187 pacjentów (4,9%) w grupie degludecu i 252 (6,6%) w grupie leczonej glargine wystąpiła ciężka hipoglikemia, z bezwzględną różnicą wynoszącą 1,7 punktu procentowego (stosunek częstości, 0,60; P <0,001 dla przewagi; iloraz szans; 0,73; P <0,001 dla wyższości). Częstotliwość zdarzeń niepożądanych nie różniła się między obiema grupami.
Wnioski
Wśród pacjentów z cukrzycą typu 2 o wysokim ryzyku zdarzeń sercowo-naczyniowych, degludec był nie gorszy niż glargine w odniesieniu do częstości poważnych incydentów sercowo-naczyniowych. (Finansowane przez Novo Nordisk i inne; DEVOTE ClinicalTrials.gov number, NCT01959529.)
Wprowadzenie
Powikłania sercowo-naczyniowe pozostają dwa do czterech razy częstsze u pacjentów z cukrzycą typu 2 niż u osób bez cukrzycy.1 Badania obserwacyjne sugerują, że pacjenci z cukrzycą typu 2, którzy wymagają insuliny, mają zwiększoną częstość incydentów sercowo-naczyniowych.1-3 Jednak duże kliniczne W badaniu z udziałem pacjentów z zaburzeniami poziomu glukozy na czczo, upośledzoną tolerancją glukozy lub cukrzycą typu 2 zgłaszano wyniki sercowo-naczyniowe u tych, którzy otrzymywali podstawową insulinę glargine, podobną do wyników uzyskanych u pacjentów, którzy otrzymali standardową opiekę.4
Lek Degludec jest insuliną podstawową o długim czasie działania, podawaną raz na dobę, zatwierdzoną do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci z cukrzycą. 5-7 Wcześniejsze otwarte badania wykazały mniejszą codzienną zmienność w działaniu obniżającym stężenie glukozy i niższą częstość występowania hipoglikemii wśród pacjentów, którzy otrzymywali degludec niż wśród osób otrzymujących glarginę. 9. Food and Drug Administration (FDA) wymagało przeprowadzenia specjalnego wstępnego badania wyników sercowo-naczyniowych w celu oceny bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego degludec w porównaniu z glargine
[przypisy: stacja dializ, rehabilitacja dzieci warszawa, nfz skierowania do sanatorium kontakt ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: nfz skierowania do sanatorium kontakt rehabilitacja dzieci warszawa stacja dializ