Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Skuteczność i bezpieczeństwo produktu Degludec i glarginy w cukrzycy typu 2 cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Poradnictwo operacyjne dla próby zostało dostarczone przez globalny panel ekspertów podczas całego procesu. Pacjenci i zabiegi
Pacjenci z cukrzycą typu 2, którzy byli obciążeni dużym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1, aby otrzymać degludec lub glargine (oba w identycznych 10-ml fiolkach zawierających 100 U na mililitr), z każdym lekiem dodanym do standardowej opieki i podawany raz dziennie pomiędzy kolacją a snem. Do kwalifikujących się pacjentów należeli ci, którzy byli leczeni co najmniej jednym doustnym lub nadającym się do wstrzykiwania środkiem przeciwhiperglikemicznym. Wymagany był również poziom glikowanej hemoglobiny wynoszący 7% lub więcej, podczas gdy pacjenci otrzymywali środek przeciwhiperglikemiczny; jeśli poziom był mniejszy niż 7%, wymagane było leczenie co najmniej 20 jednostek insuliny na dzień. Do badania kwalifikowały się dwie grupy pacjentów: osoby w wieku 50 lat lub starsze, które miały co najmniej jedno współistniejące schorzenie układu sercowo-naczyniowego lub nerek oraz osoby w wieku 60 lat lub starsze, które miały co najmniej jeden czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego. Pełna lista kryteriów włączenia i wykluczenia znajduje się w dodatkowym dodatku.
Pacjenci mogli kontynuować terapię przeciwhiperglikemiczną, z wyjątkiem insuliny podstawowej i premiksowej, które przerwano. Pacjenci raz w tygodniu dostosowywali dawkę insuliny bazowej na podstawie najniższej z trzech samodzielnie mierzonych wartości stężenia glukozy we krwi, mierzonych przed śniadaniem 2 dni przed iw dniu dostosowania dawki, w celu osiągnięcia docelowej wartości 71 do 90 mg na decylitr (4,0 do 5,0 mmol na litr) (tabela S1 w dodatkowym dodatku). Aby zabezpieczyć wrażliwych pacjentów, dla tych pacjentów dostępny był alternatywny docelowy poziom glukozy we krwi od 90 do 126 mg na decylitr (5,0 do 7,0 mmol na litr). Insulina bolusowa (aspart) została dostarczona przez Novo Nordisk pacjentom, którzy kontynuowali lub rozpoczęli leczenie bolusem podczas badania, z cotygodniowymi dostosowaniami opartymi na najmniejszej z trzech wcześniej zmierzonych lub spoczynkowych wartościach glukozy we krwi zmierzonych na 3 dni przed podaniem dawki. dostosowanie i dążenie do osiągnięcia celu od 71 do 126 mg na decylitr (Tabela S1 w Dodatku uzupełniającym). Wyższe cele były dozwolone według uznania badacza.
Następujące zdarzenia zostały ocenione przez komitet orzekający w sposób zaślepiony: ostry zespół wieńcowy (definiowany jako zawał mięśnia sercowego lub niestabilna dławica piersiowa prowadząca do hospitalizacji), udar, śmierć i ciężka hipoglikemia. Definicje zastosowane do rozstrzygnięcia zdarzeń klinicznych podano w Dodatku Uzupełniającym. Nowotwory klasyfikowane były przez ślepy niezależny komitet jako złośliwy, łagodny lub nieklasyfikowany. W przypadku nowotworów, które zostały sklasyfikowane jako złośliwe, przeprowadzono dalszą subklasyfikację w celu oceny pierwotnego miejsca narządu.
Wyniki
Wszystkie wyniki zostały wcześniej określone, chyba że podano inaczej. Podstawowym złożonym wynikiem w analizie czasu do wystąpienia było pierwsze wystąpienie śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego lub udaru niezakończonego zgonem. Potwierdzone pod względem liczności potwierdzające drugorzędne wyniki to liczba i częstość występowania orzekanych zdarzeń ciężkiej hipoglikemii, która została zdefiniowana przez American Diabetes Association jako epizod wymagający pomocy innej osoby w celu aktywnego podawania węglowodanów lub glukagonu lub podjęcia innych działań naprawczych. Zgodnie z tą definicją poziomy glukozy w osoczu mogą nie być dostępne podczas zdarzenia, ale powrót neurologiczny po powrocie glukozy w osoczu do normalnego poziomu uważa się za wystarczający dowód, że zdarzenie wywołano niskim poziomem glukozy w osoczu.
Inne drugorzędne wyniki obejmowały rozszerzony złożony wynik układu sercowo-naczyniowego (pierwotny wynik złożony lub niestabilna dławica prowadząca do hospitalizacji) oraz czas od randomizacji do śmierci z dowolnej przyczyny, a także poważne zdarzenia niepożądane lub zdarzenia niepożądane prowadzące do przerwania interwencji, poziomy glikacji hemoglobina i glikemia na czczo, ciśnienie krwi, puls, pomiary lipidów, masa ciała, wskaźnik masy ciała, szacowana szybkość filtracji kłębuszkowej, ciężka hipoglikemia w nocy (występująca między 12:01
[przypisy: rodzinna polipowatość gruczolakowata, klinika ceglana, klinika okulistyczna katowice ul ceglana 35 ]

Tags: , ,

No Responses to “Skuteczność i bezpieczeństwo produktu Degludec i glarginy w cukrzycy typu 2 cd”

  1. Feliks Says:

    Skoro to jest cech genetyczna i do tego zanik produkcji laktazy

  2. Ewa Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: hotel spa góry[...]

  3. Łukasz Says:

    cukier to czysta energia

Powiązane tematy z artykułem: klinika ceglana klinika okulistyczna katowice ul ceglana 35 rodzinna polipowatość gruczolakowata