Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Skuteczność i bezpieczeństwo produktu Degludec i glarginy w cukrzycy typu 2 ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Częstotliwość zdarzeń prowadzących do trwałego przerwania leczenia próbnego wyniosła 3,7 zdarzenia na 100 pacjento-lat w grupie degludec i 4,0 zdarzeń na 100 pacjento-lat w grupie glargine. Liczba nowotworów złośliwych, łagodnych i niesklasyfikowanych była podobna w obu grupach (Tabela 3 i Tabela Poważne zdarzenia niepożądane, które wystąpiły u co najmniej 1% pacjentów i objawy krytyczne związane z ciężkimi epizodami hipoglikemii (potwierdzone przez komitet orzekania zdarzenia) opisano w tabelach S6, S7 i S8 w dodatkowym dodatku. Nie było potwierdzonych zdarzeń śmiertelnych związanych z hipoglikemią. Dyskusja
W badaniu dotyczącym wyników sercowo-naczyniowych podstawowej insulinoterapii u pacjentów z cukrzycą typu 2 z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym odkryliśmy, że degludec nie jest gorszy niż glargina pod względem zdarzeń sercowo-naczyniowych i przewyższa ryzyko hipoglikemii, z mniejszą częstością zarówno ciężką, jak i nocną. ciężka hipoglikemia (odpowiednio o 40% i 53%, P <0,001 dla obu porównań). Te wyniki osiągnięto przy równoważnej kontroli glikemii w dwóch grupach. Wykazane bezpieczeństwo degludecu w odniesieniu do wyników sercowo-naczyniowych znalazło odzwierciedlenie w poszczególnych składnikach pierwotnego wyniku złożonego i było spójne w wielu wcześniej określonych podgrupach.
Pacjenci chorzy na cukrzycę są bardziej narażeni na choroby sercowo-naczyniowe i zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych niż osoby bez cukrzycy.1 W wielu badaniach konsekwentnie badano wpływ intensywnego obniżenia poziomu glikemii na ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą typu 2. 14 -17 Wyniki tych badań były zróżnicowane, z UKPDS, ADVANCE i VADT wykazującymi neutralny wpływ obniżenia poziomów glikemii na ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, podczas gdy ACCORD wykazało znacznie zwiększone ryzyko śmierci zarówno z przyczyn sercowo-naczyniowych, jak iz dowolnej przyczyny związane z intensywniejszą kontrolą glikemii. 14-17 Skoncentrowano się na wynikach sercowo-naczyniowych związanych z leczeniem cukrzycy, kiedy w 2008 r. FDA wydała wytyczne, które opisywały potrzebę ustanowienia bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego nowych terapii przeciwhiperglikemicznych.18 Zalecenie to doprowadziło do liczne wyniki badań dotyczących układu sercowo-naczyniowego z udziałem pacjentów z cukrzycą.19 Chociaż wytyczne FDA nie zawierały konkretnie różnych rodzajów insuliny, badanie ORIGIN, które zostało opracowane przed wydaniem wytycznych FDA i w szczególności miało na celu ocenę bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego glargininy, nie wykazało istotnych różnic w wynikach sercowo-naczyniowych z glarginą w porównaniu ze standardowym care.4 W kontekście tego złożonego pejzażu badań dotyczących układu sercowo-naczyniowego odkryliśmy, że degludec nie wiązało się z większym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych niż glargina na tym samym poziomie kontroli glikemii.
Rozwój bazowych insulin o bardziej stabilnych profilach farmakodynamicznych pozwolił pacjentom bezpiecznie celować w poziom glukozy na czczo w normalnym zakresie, zapewniając stały efekt obniżania stężenia glukozy przy okresie półtrwania wynoszącym ponad 24 godziny, a tym samym zmniejszając występowanie hipoglikemii. 20 Zmniejszenie ciężkiej hipoglikemii, o której doniesiono w naszej próbie oraz w poprzednich badaniach, w których porównywano degludec z glargine, prawdopodobnie wynika z poprawy profilu farmakodynamicznego degludec7-9,21
Częstość i częstość występowania ciężkiej hipoglikemii w badaniach dotyczących układu sercowo-naczyniowego17,22,23 są trudne do porównania ze względu na różnice w stosowanych definicjach oraz czynniki takie jak kruchość, czas trwania cukrzycy, częstość stosowania insuliny, schematy leczenia i leczenie. cele na linii bazowej i podczas próby
[podobne: test schirmera, test schirmera dla noworodka, turkuć podjadek ugryzienie ]

Tags: , ,

No Responses to “Skuteczność i bezpieczeństwo produktu Degludec i glarginy w cukrzycy typu 2 ad 7”

 1. Cereal Killer Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do lifestyle[...]

 2. Leon Says:

  Nie wiem kto to pisal ale do konca sie z tym nie zgadzam

 3. Paulina Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: profesjonalne młynki do kawy[...]

 4. Hanna Says:

  Nie da się lekceważyć nietolerancji bo boli brzuch

Powiązane tematy z artykułem: eksenatyd test schirmera turkuć podjadek ugryzienie