Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Skuteczność i bezpieczeństwo produktu Degludec i glarginy w cukrzycy typu 2 ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Wyniki analiz dotyczących leczenia były podobne jak w analizach pierwotnych (ryc. S7 i S8 w dodatku uzupełniającym). Wyniki analiz podgrup przedstawiono na rysunku S9 w Dodatku Uzupełniającym. Wskaźniki leczenia różniły się istotnie w podgrupach zdefiniowanych według płci, grupy etnicznej (latynoskiej lub latynoskiej vs. nie latynoskiej lub latynoskiej), grupy ryzyka sercowo-naczyniowego (ustalona choroba sercowo-naczyniowa vs. czynniki ryzyka) i ośrodka próbnego (Stany Zjednoczone a inne kraje w DEVOTE ).
Kontrola glikemiczna
Nie było znaczącej różnicy między grupami w dawkach insuliny całkowitej i bolusowej w czasie (ryc. S10 w dodatku uzupełniającym). W przypadku insuliny podstawowej szacowana dawka degludecu była o 2 jednostki wyższa niż dawka glarginy (szacowany stosunek leczenia, 1,04; 95% CI, 1,00 do 1,08; P = 0,04) po 24 miesiącach (ryc. S11 w Dodatku uzupełniającym). Ogólna inicjacja jednoczesnych leków przeciwhiperglikemicznych podczas badania była podobna w obu grupach (Tabela
Nie było także znaczącej różnicy między zmianami poziomu hemoglobiny glikowanej między grupami podczas próby (Figura 2C). Po 24 miesiącach poziom hemoglobiny glikowanej wynosił 7,5% (58 mmol na mol) w obu grupach, przy szacowanej różnicy leczenia wynoszącej 0,01 punktu procentowego (95% CI, -0,05 do 0,07, P = 0,78 w analizie post hoc). W ciągu 24 miesięcy wartości stężenia glukozy w osoczu mierzone przez pacjentów przed śniadaniem były podobne w obu grupach; mediana wartości dla wszystkich pacjentów wynosiła 95 mg na decylitr (5,3 mmol na litr) (ryc. S12 w dodatku uzupełniającym).
Po 24 miesiącach średni poziom glukozy w osoczu oznaczony laboratoryjnie na czczo był istotnie niższy w grupie degludec niż w grupie glargine (128 . 56 vs 136 . 57 mg na decylitr [7,1 . 3,1 vs. 7,5 . 3,2 mmol na litr] ). Zmierzone laboratoryjnie stężenia glukozy w osoczu na czczo zmniejszyły się bardziej w grupie degludec niż w grupie glargine (-39,9 mg na decylitr vs. -34,9 mg na decylitr [-2,2 mmol na litr vs. -1,9 mmol na litr]) po 24 miesiącach ( szacunkowa różnica w traktowaniu, -7,2 mg na decylitr, 95% CI, -10,3 do -4,1 [-0,4 mmol na litr, 95% CI, -0,6 do -0,2], P <0,001 w analizie post hoc) (Figura 2D).
Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego
Obserwowana średnia zmiana czynników ryzyka sercowo-naczyniowego od wartości wyjściowych do 24 miesięcy nie różniła się między grupami leczonymi pod względem następujących zmiennych: masy ciała, wskaźnika masy ciała, ciśnienia krwi, pulsu, szacowanej szybkości filtracji kłębuszkowej i wszystkich poziomów lipidów we krwi (wysoka gęstość). cholesterol lipoproteinowy, cholesterol o niskiej gęstości lipoprotein, cholesterol całkowity i triglicerydy) (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Zmiany w ogólnym stosowaniu leków sercowo-naczyniowych podczas badania były podobne w obu grupach (Tabela
Bezpieczeństwo i zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Wybrane zdarzenia niepożądane zgłaszane podczas próby. Częstość zdarzeń niepożądanych wynosiła 44,7 zdarzeń na 100 pacjento-lat w grupie degludec i 50,1 zdarzeń na 100 pacjento-lat w grupie glargine; odpowiednia liczba poważnych zdarzeń niepożądanych wynosiła 44,2 zdarzeń w porównaniu do 49,6 zdarzeń na 100 pacjento-lat (Tabela 3)
[patrz też: praca legionowo olx, doxycyklina cena, zwężenie szpar stawowych ]

Tags: , ,

No Responses to “Skuteczność i bezpieczeństwo produktu Degludec i glarginy w cukrzycy typu 2 ad 6”

  1. Melania Says:

    wielu Polaków decyduje się wyjechać do Czech na operację zaćmy

  2. Przemysław Says:

    Article marked with the noticed of: zdjęcie panoramiczne gliwice[...]

  3. Jacek Says:

    Najpierw wizyta u lekarza rodzinnego

Powiązane tematy z artykułem: doxycyklina cena praca legionowo olx zwężenie szpar stawowych