Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Rodzinna agregacja niskiej masy urodzeniowej wśród białych i czarnych w Stanach Zjednoczonych

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Spośród 3,9 miliona niemowląt urodzonych w Stanach Zjednoczonych w 1988 r. Około 270 000 miało niską masę urodzeniową (<2500 g) .1 Niska masa urodzeniowa jest najważniejszą determinantą śmiertelności noworodków i główną determinantą śmiertelności noworodków po urodzeniu, a także chorobowości w okresie niemowlęcym i dzieciństwie.23 Poprzednie badania niskiej masy urodzeniowej w dużej mierze koncentrowały się na indywidualnych ciążach i czynnikach związanych z tym okresem.2,4,5 Względnie niewielka praca została wykonana w celu zbadania rodzinnej agregacji niskiej masy urodzeniowej wśród białych i czarni w Stanach Zjednoczonych. Badania wykazały, że kobiety mają zwykle dzieci, których masy urodzeniowe są do siebie podobne. Współczynniki korelacji dla masy urodzeniowej wśród rodzeństwa mieszczą się w zakresie od 0,36 do 0,62 (mediana, około 0,50). 6 Podobieństwo to utrzymuje się nawet po dostosowaniu do długości ciąży.7 Na korelację między rodzeństwem wpływają cechy matki i dziecka. 8 Inne badania sugerują, że własna masa urodzeniowa matki również jest ważnym wyznacznikiem masy urodzeniowej jej niemowląt. Niemowlę urodzone przez matki o niskiej wadze urodzeniowej ma niższą średnią wagę urodzeniową i częściej mają niską masę urodzeniową niż te urodzone przez matki o normalnej masie urodzeniowej, nawet po dostosowaniu do odpowiednich zmiennych towarzyszących.9-12 Korelacja między porodem waga matki i jej dzieci (od 0,15 do 0,25) 12 jest niższa niż waga urodzeniowa rodzeństwa.
Przebadaliśmy matki, białe i czarne, które znalazły się w kohorcie na żywo w badaniu National Mothernal and Infant Health Survey, przeprowadzonym w 1988 r., Który w momencie badania miał dwa lub więcej żywych, pojedynczych dzieci. Naszym głównym celem było oszacowanie związku pomiędzy masą urodzeniową matki i dziecka wskaźnikowego oraz ryzyko niskiej masy urodzeniowej wśród rodzeństwa tego dziecka i sprawdzenie, czy na związek miało wpływ cechy matki i dziecka, w tym: rasa matki, wiek, parytet, wykształcenie, waga i wzrost przed ciążą wskaźnikową, stan palenia papierosów, a także płeć niemowlęcia. Ponadto ocenialiśmy, czy w związku z tymi masami urodzeniowymi pośredniczyła szybkość wzrostu wewnątrzmacicznego lub czas trwania ciąży.
Metody
Badana populacja
Szczegółowy opis badania dotyczącego zdrowia matek i niemowląt został opublikowany w innym miejscu13. Krótko mówiąc, badanie zostało przeprowadzone przez National Center for Health Statistics w celu zbadania czynników związanych z wynikami ciąży w Stanach Zjednoczonych w 1988 r. Badanie obejmowało reprezentatywna, ogólnokrajowa próba obejmująca 9953 kobiety, które urodziły żywych, 5332 kobiety, których niemowlęta zmarły w ciągu pierwszego roku, oraz 3309 kobiet, które straciły płody w 1988 r. Badanie to opierało się na kohorcie z badania na żywo, w której wskaźnik odpowiedzi był 74,4 procent. Badanie obejmowało nadspieloną czerń i niemowlęta o bardzo niskiej lub umiarkowanie niskiej masie urodzeniowej. Mniej więcej połowa badanych była czarnoskórych, a 30 procent niemowląt miało niską masę urodzeniową. Dane wykorzystane w tej analizie pochodzą z aktów urodzenia i ankiet wypełnianych przez matki.
Obecne badanie obejmowało białe i czarne kobiety, które do roku 1988 urodziły dwa lub więcej pojedynczych żywych urodzeń i dla których nie brakowało danych na temat masy urodzeniowej matek i ich niemowląt lub na innych określonych współzmiennych
[przypisy: klinika okulistyczna ceglana, zwężenie szpar stawowych, rodzinna polipowatość gruczolakowata ]

Tags: , ,

No Responses to “Rodzinna agregacja niskiej masy urodzeniowej wśród białych i czarnych w Stanach Zjednoczonych”

  1. Nina Says:

    Tez nie dostalam renty,a cisnienie,to mam wysokie.

  2. Zofia Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: salon kosmetyczny warszawa[...]

  3. Urszula Says:

    byłam u dermatolożki

Powiązane tematy z artykułem: klinika okulistyczna ceglana rodzinna polipowatość gruczolakowata zwężenie szpar stawowych