Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Rodzinna agregacja niskiej masy urodzeniowej wśród białych i czarnych w Stanach Zjednoczonych cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Błędy standardowe oszacowano za pomocą metody wykorzystującej uogólnione równania szacunkowe w celu dostosowania korelacji między rodzeństwem w masie urodzeniowej i wieku ciążowym.16 Podobne podejście zastosowano do oceny ryzyka bardzo niskiej lub umiarkowanie niskiej masy urodzeniowej, porodu przedwczesnego i wzrostu wewnątrzmacicznego opóźnienie. Gdy rozważano bardzo niską masę urodzeniową i umiarkowanie niską masę urodzeniową, stosowano grupę odniesienia dla niemowląt o masie urodzeniowej 2500 g lub więcej. Ryzyko związane z niską masą urodzeniową, opóźnieniem wzrostu wewnątrzmacicznego i wcześniactwem wśród rodzeństwa dzieci z indeksów badano w czterech grupach określonych następująco, w zależności od masy urodzeniowej matki i dziecka wskaźnikowego: grupy, w której ani matka, ani wskaźnik dziecka miał niską masę urodzeniową (grupa 1), grupę, w której tylko matka miała niską masę urodzeniową (grupa 2), grupę, w której tylko wskaźnik dziecka miało niską masę urodzeniową (grupa 3), oraz grupę, w której zarówno matka, jak i dziecko z indeksem miały niską masę urodzeniową (grupa 4). Nasza ocena interakcji między masą urodzeniową matki a wagą dziecka indeksu została oparta na założeniu, że nie było interakcji w skali dodatku. Istotność statystyczną tego interaktywnego efektu badano za pomocą statystyki z, którą opisali Hogan i współpracownicy17. Kiedy zajęliśmy się redukcją częstości występowania choroby, najbardziej racjonalnym podejściem okazało się określenie odchyleń od efektów addytywnych.18
Nie stosowano ważenia, ponieważ wszystkie analizy podzielono na podstawie rasy i masy urodzeniowej indeksu potomnego. Analizy przeprowadzono również z rozwarstwieniem w zależności od wieku matki, parytetu, wykształcenia, stanu palenia papierosów oraz masy ciała i wzrostu przed zajściem w ciążę i płeć niemowlęcia, w celu sprawdzenia, czy czynniki te modyfikują związek pomiędzy wagą urodzeniową matki a jej płcią. wskaźnik dziecko i ryzyko niskiej masy urodzeniowej wśród rodzeństwa dziecka indeksu. Wszystkie wartości P były dwustronne.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka białych i czarnych matek Przebadano w 1988 r. Po klasyfikacji do czterech grup badawczych według masy urodzeniowej matki i dziecka indeksu. W sumie nasze badanie obejmowało 1691 białych matek i 1461 czarnych matek, odpowiednio 4353 i 3984 dzieci urodzonych na żywo, w tym dzieci z indeksem. Tabela pokazuje specyficzne dla rasy cechy matek, pogrupowane według masy urodzeniowej matki i dziecka indeksowego. Charakterystyka matek różniła się między grupami. Wśród białych matek osoby w grupie 4 (zarówno matka, jak i dziecko o niskiej masie urodzeniowej) były bardziej prawdopodobne niż osoby w grupie (ani matka, ani dziecko o niskiej masie urodzeniowej) jako nastolatki, były mniej dobrze wykształcone i były bardziej prawdopodobne palić podczas ciąży; matki w grupie 4 również ważyły mniej przed zajściem w ciążę i miały mniejszy wzrost. Charakterystyka matek w grupach 2 i 3 była pośrednia, ale cechy grupy 3 bardziej przypominały cechy grupy 4. Podobne wzorce znaleziono wśród czarnych matek, ale czarne matki na ogół częściej niż białe matki były nastolatkami i miały mniej lat nauki.
Surowa korelacja między masą urodzeniową dziecka wskaźnikowego a masą urodzeniową rodzeństwa tego dziecka wynosiła 0,42 dla białych (P <0,001) i 0,40 dla czarnych (P = 0,001) [więcej w: klinika ceglana, zwężenie szpar stawowych, zomikos ]

Tags: , ,

No Responses to “Rodzinna agregacja niskiej masy urodzeniowej wśród białych i czarnych w Stanach Zjednoczonych cd”

  1. Oliver Says:

    Poziom Ca we krwi nie ma związku z osteoporozą

  2. Urszula Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: olej słonecznikowy[...]

  3. Agata Says:

    Prawie wszystkie owoce mają witaminę C, minerały, barwniki

Powiązane tematy z artykułem: klinika ceglana zomikos zwężenie szpar stawowych