Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Rodzinna agregacja niskiej masy urodzeniowej wśród białych i czarnych w Stanach Zjednoczonych ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Możliwość uogólnienia tych wyników dla naszej próby jest niepewna ze względu na różne cechy populacji. Jeśli matki dzieci z indeksami o niskiej masie urodzeniowej systematycznie nie doceniły własnych wag urodzeniowych lub starszych dzieci, oszacowania ryzyka byłyby złudnie zawyżone, podczas gdy systematyczne przeszacowanie masy urodzeniowej pomniejszyłoby sztucznie oszacowania. W tym badaniu szacunki wpływu masy urodzeniowej matki na masę urodzeniową potomstwa są zgodne z wynikami z poprzednich badań11,12, w których ciężar urodzeniowy matki uzyskano z aktów urodzenia. To podobieństwo sugeruje, że jakiekolwiek wywoływanie uprzedzeń nie było wystarczające, aby zasadniczo zmienić wnioski z badania. Wiek ciążowy matek nie był dostępny w tym badaniu, więc nie można było ustalić, czy matki z niską masą urodzeniową były małe przy urodzeniu z powodu skrócenia ciąży, opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego lub obu. Dane dotyczące kilku cech, o których wiadomo, że wpływają na masę urodzeniową, w tym na opiekę prenatalną25 i jakiekolwiek użycie nielegalnych narkotyków przez matkę w czasie ciąży26, nie były dostępne dla rodzeństwa. Korekta tych zmiennych w analizie ograniczonej do dzieci z indeksów nie zmieniła istotnie zaobserwowanych związków między masą urodzeniową matki a wagą dziecka. Wreszcie, z punktu widzenia klinicznego i zdrowia publicznego, ważne jest posiadanie informacji o wcześniejszych wynikach w celu przewidywania przyszłych wyników. Badanie to było ograniczone przez jego retrospektywny charakter.
Podsumowując, chociaż nie można z całą pewnością wykluczyć skłonności do selekcji i przypominania, dane sugerują silną rodzinną agregację niskiej masy urodzeniowej zarówno u białych, jak i czarnych. Pracownicy służby zdrowia powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko nawrotu niskiej masy urodzeniowej w tym samym pokoleniu wiąże się z masą urodzeniową matki i dziecka z indeksem. Co ważniejsze, kobiety, które same miały niską wagę urodzeniową i kiedykolwiek urodziły dziecko o niskiej masie urodzeniowej, są nieproporcjonalnie wysokie ryzyko posiadania kolejnego dziecka o niskiej wadze urodzeniowej. Informacje te powinny pozwolić kobietom i ich lekarzom na podjęcie bardziej świadomego procesu oceny i leczenia w okresie prenatalnym i pourodzeniowym, zgodnie z ryzykiem reprodukcyjnym każdej kobiety. Badacze powinni być zachęcani do wyjaśnienia ścieżek biomedycznych, społecznych i środowiskowych, które przyczyniają się do rodzinnej agregacji niskiej masy urodzeniowej. Identyfikacja tych ścieżek może pomóc nam lepiej zrozumieć przyczyny niskiej masy urodzeniowej i może prowadzić do lepszych strategii zapobiegania.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Częściowo wsparte dotacją (MCJ-259501) w ramach tytułu V ustawy o ubezpieczeniach społecznych od Biura ds. Zdrowia Matki i Dziecka, administracji zasobami i usługami służby zdrowia, Departamentem zdrowia i usług dla ludności oraz nagrodą National Research Service Award (HRSA 5 T32 PE10014) z Wydziału Medycyny, Biuro Zawodów Zdrowia.
Jesteśmy wdzięczni dr. Howard Bauchner, Allen Mitchell, Theodore Colton, Joel Alpert, Michael Kramer, Mark A. Klebanoff i Kenneth C. Schoendorf za konstruktywne komentarze, oraz Jackie Ashba za pomoc w analizie danych.
Author Affiliations
Z Departamentu Pediatrii, Boston University School of Medicine i Boston City Hospital (XW, BZ, MJC) i Boston University School of Public Health (GAC) – obie w Bostonie.
Wyślij prośby o ponowne przesłanie do Dr Wang w Departamencie Pediatrii, Boston University School of Medicine, 818 Harrison Ave., Boston, MA 02118.
[patrz też: zomikos, eksenatyd, zwężenie szpar stawowych ]

Tags: , ,

No Responses to “Rodzinna agregacja niskiej masy urodzeniowej wśród białych i czarnych w Stanach Zjednoczonych ad 7”

 1. Antoni Says:

  Włókniaki można potraktować Brodacidem

 2. Sugar Man Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Płyty granitowe[...]

 3. Mikołaj Says:

  mam wrażenie, że ludzka głupota się pogłębia

 4. Bowler Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do optyk poznań[...]

 5. Bruno Says:

  Byłam już u dwóch dermatologów

Powiązane tematy z artykułem: eksenatyd zomikos zwężenie szpar stawowych