Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Rodzinna agregacja niskiej masy urodzeniowej wśród białych i czarnych w Stanach Zjednoczonych ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

W badaniach genetycznych prawidłowej masy urodzeniowej szacuje się, że 10% jest determinowane przez genotyp płodu, a 24% przez genotyp matki6. Badania epidemiologiczne do tej pory wykazały szereg czynników ryzyka socjodemograficznego, środowiskowego i behawioralnego związanych z niską wagą urodzeniową.2, 4 Nasze dane potwierdzają wcześniejsze ustalenia, że u matek mała waga przed zajściem w ciążę, niski wzrost i palenie papierosów są istotnymi predyktorami niskiej masy urodzeniowej u ich niemowląt.4 Chociaż te czynniki ryzyka są bardziej powszechne zarówno wśród białych, jak i czarnych matek, które urodziły się nisko same wagi niż te o wyższych masach urodzeniowych, nie wyjaśniają grupowania niskorodzinnych ciężarów u ich niemowląt. Ponadto, chociaż czarne matki mają zarówno więcej czynników ryzyka, jak i wyższe wskaźniki niskiej masy urodzeniowej niż białe matki, nie ma znaczącej różnicy między rasami w odniesieniu do siły skojarzonego związku masy urodzeniowej matki i dziecka wskaźnikowego. z ryzykiem niskiej masy urodzeniowej wśród rodzeństwa. Kilka niedawnych badań powiązało niską masę urodzeniową z występowaniem upośledzonej tolerancji glukozy, nadciśnienia i choroby niedokrwiennej serca w wieku dorosłym.20 Zatem jest biologicznie prawdopodobne, że niska waga urodzeniowa może być związana z późniejszymi nieprawidłowościami wzrostu i rozwoju oraz funkcjonalności. pojemność jednego lub większej liczby układów narządów, w tym układu rozrodczego. Badanie to potwierdza pogląd, że badania nad niską masą urodzeniową powinny wykraczać poza skupianie się na indywidualnych ciążach i czynnikach odnoszących się do tych konkretnych okresów.2,4,5 Nasze dane podkreślają potrzebę genetycznego i epidemiologicznego podejścia do wyjaśnienia związków między biomedycznymi, społecznymi i społecznymi. oraz czynniki środowiskowe i niska masa urodzeniowa, zarówno w obrębie pokolenia, jak i pomiędzy pokoleniami.
Po zinterpretowaniu wyników tego badania należy wziąć pod uwagę kilka ograniczeń metodologicznych. Ponieważ badanie ograniczono do pojedynczych żywych urodzeń, nieznana jest możliwość uogólnienia jego wyników na porody mnogie i martwe popędy. Wagi urodzeniowe nie zostały zgłoszone dla 14 procent białych matek i 30 procent czarnych matek, okoliczność, która mogła doprowadzić do błędu selekcji. Matki, które nie zgłosiły wagi urodzeniowej, prawdopodobnie nie ukończyły szkoły średniej, urodziły się poza Stanami Zjednoczonymi i miały wyższą równość. Niemniej jednak nasza analiza wykazała brak istotnego związku między wiedzą matki o własnej masie urodzeniowej a ryzykiem, że jej niemowlę będzie miało niską masę urodzeniową lub urodzi się przedwcześnie.
Dokładność wag urodzeniowych zgłaszanych przez matki dla siebie i ich dzieci była nieznana w tej próbce. Badanie w stanie Waszyngton wykazało 78-procentową zgodność między wagami zgłoszonymi w wywiadach przez matki w porównaniu z wagami pokazanymi na ich świadectwach urodzenia (bezwzględne średnie odchylenie, 4,3 uncji [120 g]). 21 Poprzednie badania22-24 udokumentowały, że matki odwołują się masy urodzeniowej własnego dziecka dokładnie. W Projekcie Perinatal Collaborative 23 57 procent matek podało dokładną wagę dla swoich dzieci, a 77 procent podało wagi z dokładnością do uncji (28 g)
[patrz też: centrum stomatologiczne bydgoszcz, leczenie w komorze hiperbarycznej cena, reha med ]

Tags: , ,

Leave a Reply

Powiązane tematy z artykułem: centrum stomatologiczne bydgoszcz leczenie w komorze hiperbarycznej cena reha med