Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Poprawa wartości w Medicare dzięki poprawce SGR ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

SGR jest napędzany przez łączne wydatki wszystkich lekarzy. Ponieważ żaden lekarz lub grupa lekarzy nie jest wystarczająco duży, aby wpłynąć na łączne wydatki, dobre zachowanie nie może zostać nagrodzone, a złe zachowanie nie może być karane na poziomie lekarza lub grupy związanej z dobrym lub złym zachowaniem. Dotychczasowe wysiłki legislacyjne zmierzające do zreformowania SGR opierały się głównie na zastosowaniu tej formuły do różnych podgrup lekarzy, tak jak w ustawie o ochronie zdrowia dzieci i Medicare z 2007 r., Jak i ustawie reformującej płatności Medicare z 2009 r. Oba te ustawy zostały uchwalone przez Izbę przedstawicieli, ale nie przez Senat. Każda z nich pozwalała na kody oceny i zarządzania związane z podstawową opieką, aby otrzymywać wyższe aktualizacje płatności niż inne usługi.
Obecnie rozważane są bardzo różne rodzaje projektów ustaw. Zeszłego lata dwupartyjny projekt ustawy został jednomyślnie przyjęty przez Komitet ds. Energii i Handlu, aw październiku dwustanowiskowe ramy prawne zostały wydane przez Senacki Komitet Finansowy i Komisję ds. Środków i Środki. W rzadkich przejawach porozumienia kongresowego strategie leżące u podstaw tych dwóch wysiłków legislacyjnych mają wiele wspólnych elementów. Obejmują one krótki okres stabilności w przypadku refundacji przez lekarza, podczas którego zapewniane są aktualizacje od zera do małych; dostępne są większe aktualizacje dla lekarzy uczestniczących w alternatywnych systemach dostarczania, które mogą wykazać wyższą wartość; i ostatecznie zmniejszenie płatności na rzecz lekarzy, którzy nie wykazują sukcesu w zakresie poprawy wartości lub skuteczności
Szacuje się, że projekt ustawy przyjęty przez Komitet ds. Energii i Handlu kosztowałby 175 miliardów dolarów przez 10 lat4. Projekt strategii z komisji ds. Finansów i metod i środków nie został jeszcze oszacowany przez Biuro Budżetowe Kongresu , ale koszt prostej eliminacji SGR szacuje się na prawie 140 miliardów dolarów w ciągu 10 lat.5
Ponieważ projekt legislacyjny obu komitetów kongresowych zawiera wiele elementów podobnych do tych zawartych w ustawie o energii i handlu, wydaje się, że istnieje większa jedność w myśleniu o tym, jak najlepiej zreformować refundację lekarza, niż istniała, odkąd w 1989 r. Przyjęto skalę względnej wartości. Ale równie obiecujące, jak te wysiłki, nadal pozostaje wiele trudnych kwestii, które trzeba będzie rozwiązać. Najbardziej oczywistym bezpośrednim wyzwaniem jest uzgodnienie, w jaki sposób pokryć koszty usunięcia istniejącego SGR. Jeśli chodzi o jakąkolwiek kwestię fiskalną, to wydaje się, że umowa między dość konserwatywnym Domem Republikańskim a stosunkowo umiarkowanym Senatem Demokratycznym stała się trudniejsza. Niedawne wycofanie przez Senat opcji obalenia dla kandydatów na prezydenta i sądów prawdopodobnie jeszcze bardziej utrudni zawieranie umów w najbliższym czasie.
Drugim wyzwaniem jest ustalenie, które alternatywne modele płatności lub świadczenia opieki wymagają wyższego zwrotu. Mamy nadzieję, że niektóre z projektów pilotażowych, które są obecnie sponsorowane przez Centrum Medicare i Medicaid Innovation (Innovation Center) lub prywatnych płatników, dostarczą wglądu w odpowiedzi na to pytanie. Na przykład, czy różne modele domów opieki medycznej i odpowiedzialnych organizacji opiekuńczych (ACO) lub inne strategie poddawane testom konsekwentnie przynoszą oszczędności i czy są jakieś wczesne oszczędności, które są wytwarzane przez ochotników, którzy mogą być generalizowani i zrównoważeni. Jest to wyraźny cel, przynajmniej w niedalekiej przyszłości, ponieważ większość ocen nadal znajduje się we względnie wczesnym stadium, a niektóre z bardziej zaawansowanych modeli domów opieki medycznej dopiero zaczynają być wdrażane.
Niestety, istnieją pewne ważne strategie, które nie są pilotowane – w szczególności projekty, które oceniają alternatywne sposoby płacenia za usługi lekarzy inne niż łączenie ich z usługami instytucjonalnymi (np. Szpitalnymi lub domami opieki) lub strategiami obejmującymi alternatywne sposoby płacenia do opieki specjalistycznej (np. płatności uzależnione od epizodu).
W trakcie opracowywania jest kilka starań, które zaczną koncentrować bardziej systematyczną uwagę na zmieniających się zachętach dla specjalistów
[patrz też: praca legionowo olx, klinika okulistyczna katowice ceglana 35, turkuć podjadek ciekawostki ]

Tags: , ,

No Responses to “Poprawa wartości w Medicare dzięki poprawce SGR ad”

  1. Mr. 44 Says:

    Chorowałem i chorowałem, a lekarze nie wiedzieli co mi jest

  2. Klaudia Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: najlepszy spalacz tłuszczu[...]

  3. Sara Says:

    na nadciśnienie, wystarczy suplementacja

Powiązane tematy z artykułem: klinika okulistyczna katowice ceglana 35 praca legionowo olx turkuć podjadek ciekawostki