Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Konsolidacja przemysłu w szpitalach – jeszcze więcej ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W komunikacie prasowym zapowiadającym ugodę FTC przyznało, że taki wynik był mało prawdopodobny. Nawet jeśli połączenia nie zostały jeszcze skonsumowane lub perspektywy rozwiązania związku są bardziej rozrzedzone, organy nadzoru muszą poświęcić znaczną ilość czasu i zasobów na ocenę tych pojedynczych transakcji i – w razie potrzeby – na spełnienie norm prawnych, aby je kwestionować. Eksperci w dziedzinie ekonomii muszą przeczesywać rozrzut danych dotyczących roszczeń przy użyciu złożonych metod statystycznych, aby ocenić, w jakim stopniu łączą się szpitale i, w miarę możliwości, przewidzieć wielkość prawdopodobnych podwyżek cen. Po drugiej stronie skali, organy egzekwujące muszą wyważyć potencjalne korzyści, które mogłyby powstać w wyniku połączenia (i które nie mogą zostać zrealizowane w inny sposób), które mogą wynikać z obniżenia kosztów, poprawy jakości lub dostępu do opieki lub wszystkich powyższych. Kwantyfikacja tych korzyści jest szczególnie trudna ze względu na brak odpowiednich badań empirycznych i brak konsensusu co do tego, co należy mierzyć i jaką wartość należy mu przypisać.
Złożoność tego przedsięwzięcia podkreśla fundamentalną rzeczywistość w zakresie egzekwowania prawa. Jeżeli organom regulacyjnym trudno jest wykazać, dlaczego należy zablokować jednoznacznie niepokojące nabycie, jest jeszcze mniej prawdopodobne, że będą one badać lub próbować powstrzymać fuzje, których potencjalne skutki są niejasne.
Wiele umów, które mają miejsce dzisiaj, obejmuje dostawców usług medycznych, które obejmują oddzielne obszary geograficzne lub usługowe. Jak zauważyli inni, takie transakcje zwykle nie budzą obaw w ramach konwencjonalnej analizy antymonopolowej4. Chociaż nowe dowody wiążą systemy szpitali wielomarkowych z wyższymi cenami, potrzeba więcej badań, aby potwierdzić ten wynik.5 Ponadto, aby zablokować fuzje, rząd musi udowodnić że wzrost cen po fuzjach wynika z osłabienia konkurencji między stronami dokonującymi połączenia. Inne czynniki, takie jak trudniejsze warunki negocjacji przez większe systemy, również mogą odgrywać pewną rolę. Kilku ekonomistów (w tym ja) pracuje nad modelami i metodami określania, kiedy takie kombinacje mogą generować zaskarżalne przestępstwa antymonopolistyczne nawet w okolicznościach, w których końcowi konsumenci nie postrzegają dostawców jako bliskich substytutów. Nawet jeśli praca taka miałaby stanowić powód do niepokoju, może zająć lata, aby przygotować salę sądową na stypendium, a nie wszyscy prawnicy stosują złożone modele ekonomiczne. Z tych powodów rząd stoi dziś przed ogromnymi wyzwaniami w badaniu nietypowych kombinacji, które stanowią dużą część ostatniej fali fuzji.
Konsolidacja z pewnością będzie kontynuowana, zanim będziemy mogli określić, czy jest ona łagodna. Ta rzeczywistość miałaby ograniczone konsekwencje, gdyby łatwo było cofnąć kombinacje, które okażą się szkodliwe. Jednakże, jak pokazuje przypadek Gruzji (i inne, takie jak FTC v. Evanston Northwestern Healthcare), rozwijanie transakcji jest w praktyce niezwykle trudne; w języku antymonopolowym, wysiłki te są oznaczone jako rozszyfrowują jaja . Dlatego też analitycy opieki zdrowotnej i decydenci polityczni, którzy obawiają się konsolidacji, powinni zapewnić swoim pracownikom więcej narzędzi do wykonywania swojej pracy i opracować inne sposoby na spowolnienie marszu w kierunku konglomeracji.
[hasła pokrewne: klinika okulistyczna katowice ceglana 35, pluskwy domowe ugryzienia, klinika ceglana ]

Tags: , ,

No Responses to “Konsolidacja przemysłu w szpitalach – jeszcze więcej ad”

 1. Mikołaj Says:

  Myślałam że to anemia

 2. Cool Whip Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: jagody acai[...]

 3. Judge Says:

  ozpoznano u mnie nadciśnienie white coat

 4. Springheel Jack Says:

  Article marked with the noticed of: kraków dentysta[...]

 5. Adrianna Says:

  Najpierw wizyta u lekarza rodzinnego

 6. Diana Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do universal creatine[...]

 7. Psycho Thinker Says:

  Kolejna sprawa to otyłość na osiedlach

Powiązane tematy z artykułem: klinika ceglana klinika okulistyczna katowice ceglana 35 pluskwy domowe ugryzienia