Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Inclisiran u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym z podwyższonym poziomem cholesterolu LDL

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W poprzednim badaniu stwierdzono, że pojedyncze wstrzyknięcie inclisiranu, syntetyzowanego chemicznie małego interferującego RNA zaprojektowanego do docelowego RNA informacyjnego PCSK9, powoduje trwałe obniżenie poziomu cholesterolu o niskiej gęstości lipoprotein (LDL) w ciągu 84 dni u zdrowych ochotników. Metody
Przeprowadziliśmy 2-fazową, wieloośrodkową, podwójnie zaślepioną, kontrolowaną placebo, wieloetapową próbę inklirymanu podawaną we wstrzyknięciu podskórnym pacjentom z wysokim ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej, u których stwierdzono podwyższony poziom cholesterolu LDL. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania pojedynczej dawki placebo lub 200, 300 lub 500 mg inclisiranu lub dwóch dawek (w dniach i 90) placebo lub 100, 200 lub 300 mg inkliranu. Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana poziomu wyjściowego cholesterolu LDL na 180 dni. Dane dotyczące bezpieczeństwa były dostępne w 210 dniu, a dane dotyczące poziomów cholesterolu LDL i konwertazy proproteinowej subtylizyny-keksyny typu 9 (PCSK9) były dostępne do 240 dnia.
Wyniki
W sumie 501 pacjentów poddano randomizacji. Pacjenci, którzy otrzymywali inclisiran, wykazywali zależne od dawki zmniejszenie poziomów cholesterolu PCSK9 i LDL. W dniu 180 najmniejsze kwadraty oznaczały zmniejszenie poziomów cholesterolu LDL o 27,9 do 41,9% po podaniu pojedynczej dawki inclisiranu i 35,5 do 52,6% po dwóch dawkach (p <0,001 dla wszystkich porównań z placebo). Dwudawkowy schemat podawania insuliny w dawce 300 mg powodował największe zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL: u 48% pacjentów, którzy otrzymywali schemat, poziom cholesterolu LDL wynosił poniżej 50 mg na decylitr (1,3 mmol na litr) w 180. dniu leczenia. Poziom cholesterolu PCSK9 i LDL pozostał znacznie niższy niż na początku w połączeniu ze wszystkimi schematami inclisiran. Poważne działania niepożądane wystąpiły u 11% pacjentów otrzymujących inclisiran iu 8% pacjentów otrzymujących placebo. Reakcje w miejscu wstrzyknięcia wystąpiły u 5% pacjentów, którzy otrzymali iniekcje inclisiran.
Wnioski
W naszym badaniu okazało się, że incliziran obniża poziom cholesterolu PCSK9 i LDL u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, którzy mieli podwyższony poziom cholesterolu LDL. (Finansowane przez firmę leków, numer ORION-1 ClinicalTrials.gov, NCT02597127.)
Wprowadzenie
Cholesterol o niskiej gęstości (LDL) jest czynnikiem przyczynowym w miażdżycowej chorobie sercowo-naczyniowej. Wykazano, że statyny obniżają poziom cholesterolu LDL i zdarzenia sercowo-naczyniowe w dużych badaniach klinicznych, odkrycia, które uczyniły je terapeutycznym kamieniem węgielnym praktyki klinicznej.1 Pomimo udowodnionej skuteczności statyn, istnieje znaczna zmienność w indywidualnych reakcjach na te leki. niektóre dane obserwacyjne sugerują, że aż połowa osób, które rozpoczynają terapię statynami, zaprzestaje jej stosowania w ciągu roku.3 Ponadto wśród pacjentów poddawanych terapii statynami, którzy są obarczeni dużym ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej i którzy utrzymują się na wysokim poziomie cholesterolu LDL, wskaźniki zdarzeń sercowo-naczyniowych pozostają wysokie, co wymaga opracowania dodatkowych terapii.
Odkrycie, że koniugaza proteazy serynowej proprotein, subtylizyna-keksyna typu 9 (PCSK9), sprzyja degradacji receptora LDL, zapewnia dodatkową drogę, dzięki której można kontrolować poziomy cholesterolu LDL w osoczu.4 Początkowe podejścia terapeutyczne do obniżania poziomów krążących PCSK9 w sprawie stosowania przeciwciał monoklonalnych
[podobne: zomikos, searchterms olx, klinika okulistyczna ceglana ]

Tags: , ,

No Responses to “Inclisiran u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym z podwyższonym poziomem cholesterolu LDL”

 1. Mercury Reborn Says:

  Article marked with the noticed of: dobry ortodonta kraków[...]

 2. Jakub Says:

  Wiedzieliście, że są polskie kliniki w tym kraju

 3. Witold Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Ortodonta cennik Kraków[...]

 4. Lilianna Says:

  Jagody Goji sa uzywane od dobrych kilkunastu lat

 5. Ignacy Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do usg 3d opole[...]

 6. Karina Says:

  Badajcie sobie poziom potasu w organizmie

Powiązane tematy z artykułem: klinika okulistyczna ceglana searchterms olx zomikos