Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Inclisiran u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym z podwyższonym poziomem cholesterolu LDL cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Dowolne zastosowanie w dowolnym momencie monoklonalnego leku przeciwdziałającego PCSK9 było kryterium wykluczającym i było zabronione podczas próby. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów przed udziałem w badaniu. Procedury próbne
Zastosowano interaktywny system odpowiedzi w Internecie, aby losowo przypisać pacjentów do jednej z ośmiu grup badawczych (ryc. S1 w Dodatku uzupełniającym); pojedyncza dawka placebo lub 200, 300 lub 500 mg inclisiranu w 1. dniu lub dwie dawki placebo lub 100, 200 lub 300 mg inkliriranu w dniu iw dniu 90. Zadania grup badanych podzielono na straty według kraju i obecne stosowanie statyn lub innych leków modyfikujących poziom lipidów. Ocenę końcową przeprowadzono w 210 dniu, z wyjątkiem przypadków, w których poziom cholesterolu LDL nie powrócił do poziomu 20% początkowego poziomu. W przypadku tych pacjentów oceny przeprowadzono w 210 dniu, a następnie w kontrolnych wizytach co 30 dni do 360 dnia lub do momentu, w którym poziom cholesterolu LDL powrócił do 20% początkowego poziomu (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
Skuteczność
Próbki krwi na czczo uzyskano podczas każdej wizyty studyjnej, a poziomy cholesterolu LDL mierzono, łącząc ultrawirowanie z precypitacją (oznaczenie ilościowe beta) 12 w laboratoriach Medpace, które zostały akredytowane przez Narodowy Program Stabilizacji Lipidów National Heart, Lung and Blood Institute Part III. Pełny opis metod stosowanych do pomiaru wcześniej określonych biomarkerów znajduje się w podsekcji Metody analityczne w laboratorium oraz w tabeli S1 w dodatkowym dodatku.
Bezpieczeństwo
Dane o zdarzeniach niepożądanych, objawach czynności życiowych, wartościach klinicznych badań laboratoryjnych i elektrokardiogramach uzyskano podczas określonych wizyt kontrolnych po wizycie końcowej (dzień 210). Zdarzenia niepożądane zostały sklasyfikowane przez badacza jako łagodne, umiarkowane lub ciężkie z użyciem standardowych słówek medycznych dla terminów związanych z czynnościami regulacyjnymi oraz zgodnie z klasyfikacją układów i narządów. Reakcje w miejscu wstrzyknięcia były niekorzystnym zdarzeniem o szczególnym znaczeniu, i oceniano przeciwciała przeciwinkowe przeciwko inkliromanom.
Analiza statystyczna
Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności była procentowa zmiana w stosunku do wartości wyjściowej poziomu cholesterolu LDL w 180. dniu. Wtórne punkty końcowe skuteczności obejmowały procentową zmianę poziomów PCSK9 w surowicy, pomiary lipidów i wysoko czułe poziomy białka C-reaktywnego w 180 dniu i zmiany w poziomie. te środki, jak również poziomy cholesterolu LDL w innych punktach czasowych.
W sumie 480 losowo przydzielonych pacjentów zostało zaplanowanych do włączenia do badania: 60 pacjentów w każdej z sześciu grup leczenia incliziranem i w każdej z dwóch grup placebo (stosunek 3: pacjentów przydzielonych do otrzymywania inkliromanu lub placebo). Przy założeniu 15% wskaźnika rezygnacji potrzebna będzie 50 pacjentów, których można by obliczyć w każdej z sześciu grup inylirynowych i około 100 pacjentów, których można łącznie oszacować w grupach otrzymujących placebo (w sumie . 400 pacjentów ) w celu wykrycia 30-procentowej różnicy procentowej redukcji od wartości wyjściowej poziomu cholesterolu LDL między co najmniej jedną grupą otrzymującą inlizynan i odpowiadającą jej grupą placebo o mocy większej niż 90%.
Pierwotny punkt końcowy analizowano jako średnią procentową zmianę procentu najmniejszych kwadratów od wartości początkowej do 180 dni
[patrz też: turkuć podjadek ugryzienie, rodzinna polipowatość gruczolakowata, klinika ceglana ]

Tags: , ,

No Responses to “Inclisiran u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym z podwyższonym poziomem cholesterolu LDL cd”

 1. Mr. Fabulous Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu katowice restauracja[...]

 2. Yellow Menace Says:

  Sporo ciekawych informacji

 3. Cereal Killer Says:

  Article marked with the noticed of: gorące kamienie[...]

 4. Mr. Gadget Says:

  moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

Powiązane tematy z artykułem: klinika ceglana rodzinna polipowatość gruczolakowata turkuć podjadek ugryzienie