Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Evolocumab i wyniki kliniczne u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2018

Evolocumab jest przeciwciałem monoklonalnym, które hamuje konwertazę proproteinową subtylizyny-keksyny typu 9 (PCSK9) i obniża poziom cholesterolu o niskiej gęstości lipoprotein (LDL) o około 60%. To, czy zapobiegnie zdarzeniom sercowo-naczyniowym, jest niepewne. Metody
Przeprowadziliśmy randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie z udziałem 27 564 pacjentów z miażdżycową chorobą sercowo-naczyniową i poziomem cholesterolu LDL wynoszącym 70 mg na decylitr (1,8 mmol na litr) lub wyższym, którzy otrzymywali statyny. Pacjentów przydzielano losowo do grupy otrzymującej ewolokumab (140 mg co 2 tygodnie lub 420 mg raz na miesiąc) lub porównywano placebo z iniekcjami podskórnymi. Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności był złożony zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia sercowego, udar, hospitalizacja z powodu niestabilnej dławicy piersiowej lub rewaskularyzacja wieńcowa. Kluczowym punktem końcowym skuteczności było połączenie śmierci sercowo-naczyniowej, zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu. Mediana okresu obserwacji wyniosła 2,2 roku.
Wyniki
Po 48 tygodniach średnie zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL o najmniejszych kwadratów w procentach w porównaniu z placebo wyniosło 59%, z medianowej wartości wyjściowej wynoszącej 92 mg na decylitr (2,4 mmol na litr) do 30 mg na decylitr (0,78 mmol na litr) (P <0,001). W porównaniu z placebo, leczenie evolocumabem znacząco zmniejszyło ryzyko pierwotnego punktu końcowego (1344 pacjentów [9,8%] vs. 1563 pacjentów [11,3%], współczynnik ryzyka 0,85, 95% przedział ufności [CI], 0,79 do 0,92; P < 0,001) i kluczowy drugorzędowy punkt końcowy (816 [5,9%] vs. 1013 [7,4%], współczynnik ryzyka, 0,80, 95% CI, 0,73 do 0,88, P <0,001). Wyniki były spójne dla kluczowych podgrup, w tym podgrupy pacjentów w najniższym kwartylu dla wyjściowego poziomu cholesterolu LDL (mediana, 74 mg na decylitr [1,9 mmol na litr]). Nie było znaczącej różnicy między grupami badanymi w odniesieniu do zdarzeń niepożądanych (w tym nowo rozpoznanej cukrzycy i zdarzeń neurokognitywnych), z wyjątkiem reakcji w miejscu wstrzyknięcia, które były częstsze w przypadku ewolokumabu (2,1% w porównaniu z 1,6%).
Wnioski
W naszym badaniu hamowanie PCSK9 za pomocą ewolokumabu na tle leczenia statynami obniżyło poziom cholesterolu LDL do mediany 30 mg na decylitr (0,78 mmol na litr) i zmniejszyło ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych. Odkrycia te pokazują, że pacjenci z miażdżycową chorobą sercowo-naczyniową korzystają z obniżenia poziomu cholesterolu LDL poniżej aktualnych celów. (Finansowane przez Amgen, numer FOURIER ClinicalTrials.gov, NCT01764633.)
Wprowadzenie
Cholesterol o niskiej gęstości (LDL) jest powszechnie uznanym i modyfikowalnym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia. Przeciwciała monoklonalne, które hamują konwertazę proproteinową subtylizynę-keksynę typu 9 (PCSK9) pojawiły się jako nowa klasa leków, które skutecznie obniżają poziom cholesterolu LDL.1 Evolocumab, członek tej klasy, jest w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym, które obniża poziomy cholesterolu LDL przez około 60% .2-6
Badania genetyczne wykazały, że transport alleli utraty funkcji PCSK9 wiąże się z niższym poziomem cholesterolu LDL i mniejszym ryzykiem zawału mięśnia sercowego .7,8 Ponadto dane rozpoznawcze z długoterminowej obserwacji w badaniach fazy 2 i 3 inhibitorów PCSK9 wykazywały znaczącą redukcję wyników sercowo-naczyniowych.9,10 Jednak w tych badaniach było niewiele ponad 100 zdarzeń
[hasła pokrewne: gabinet dermatologii estetycznej, rehabilitacja dzieci warszawa, reha med ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: gabinet dermatologii estetycznej reha med rehabilitacja dzieci warszawa