Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Evolocumab i wyniki kliniczne u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Przedwczesne trwałe przerwanie trybu badania wystąpiło u 12,5% pacjentów (5,7% rocznie), wycofanie zgody w 0,7% (0,3% rocznie), a utrata obserwacji w mniej niż 0,1% (0,03% rocznie) , z podobnymi wskaźnikami w dwóch grupach badawczych (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Mediana czasu obserwacji wynosiła 26 miesięcy (zakres międzykwartylny, 22 do 30), co dało 59 865 pacjento-lat obserwacji. Stwierdzenie pierwotnego punktu końcowego było kompletne w przypadku 99,5% potencjalnych lat obserwacji pacjenta. Dane lipidowe
Rysunek 1. Rycina 1. Poziom cholesterolu w lipoproteinach o niskiej gęstości (LDL) w funkcji czasu.Okazuje wartości mediany w dwóch grupach badawczych; I słupki wskazują 95% przedziały ufności. Poniżej wykresu, bezwzględne i procentowe obniżenie poziomu cholesterolu LDL w grupie otrzymującej ewolokumab porównuje się z wartościami w grupie placebo i przedstawiono je jako średnie lub średnie kwadratowe (szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Metody w dodatkowym dodatku). Aby przeliczyć wartości dla cholesterolu na milimole na litr, pomnóż przez 0,02586.
Mediana stężenia cholesterolu LDL na początku badania wynosiła 92 mg na decylitr (zakres międzykwartylowy, 80 do 109) (2,4 mmol na litr [odstęp międzykwartylowy, 2,1 do 2,8]). Po 48 tygodniach średnie zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL o najmniejszych kwadratów w procentach w porównaniu z placebo wyniosło 59% (95% przedział ufności [CI], 58 do 60; P <0,001), dla średniego bezwzględnego zmniejszenia stężenia cholesterolu LDL. 56 mg na decylitr (95% CI, 55 do 57) (1,45 mmol na litr [95% CI, 1,43 do 1,47]), do mediana 30 mg na decylitr (zakres międzykwartylowy, 19 do 46) (0,78 mmol na litr) [Odstęp międzykwartylowy, 0,49 do 1,2]). Obniżenie poziomu cholesterolu LDL utrzymywało się w czasie (ryc. i ryc. S2 w dodatkowym dodatku). Po 48 tygodniach leczenia grupa Evolocumab obniżyła poziom cholesterolu LDL do 70 mg na decylitr (1,8 mmol na litr) lub mniej na 87% pacjentów, do 40 mg na decylitr (1,0 mmol na litr) lub mniej na 67% pacjentów i do 25 mg na decylitr (0,65 mmol na litr) lub mniej w przypadku 42% pacjentów, w porównaniu z odpowiednio 18%, 0,5% i mniej niż 0,1% pacjentów w grupie placebo ( P <0,001 dla wszystkich porównań ewolokumabu z placebo). Evolocumab podobnie obniżył podobne miażdżycowe pomiary lipidów; w porównaniu z placebo, po 48 tygodniach, ewolokumab powodował obniżenie poziomów cholesterolu nie-HDL o 52% i poziomów apolipoproteiny B o 49% (P <0,001 dla obu). Dodatkowe szczegóły znajdują się w sekcji Wyniki i na Rys. S3 w Dodatku Uzupełniającym.
Punkty końcowe skuteczności
Tabela 2. Tabela 2. Pierwotne i wtórne punkty końcowe. Rysunek 2. Rycina 2. Skumulowana częstość występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych. Część A pokazuje skumulowane częstości zdarzeń dla pierwszorzędowego punktu końcowego skuteczności (zespół zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, hospitalizacja w przypadku niestabilnej dławicy piersiowej lub rewaskularyzacji wieńcowej), a panel B pokazuje wskaźniki dla kluczowego punktu końcowego skuteczności drugorzędowej (kompozycja śmierci sercowo-naczyniowej, zawału mięśnia sercowego lub udaru). I słupki wskazują 95% przedziały ufności. Stawki Kaplana-Meiera dla pierwotnego punktu końcowego w grupie otrzymującej ewolokumab w porównaniu z grupą placebo były następujące: w roku, 5,3% (przedział ufności 95% [CI], 4,9 do 5,7) w porównaniu z 6,0% (95% CI, 5,6 do 6,4); po 2 latach, 9,1% (95% CI, 8,6 do 9,6) wobec 10,7% (95% CI, 10,1 do 11,2); i po 3 latach 12,6% (95% CI, 11,7 do 13,5) wobec 14,6% (95% CI, 13,8 do 15,5)
[podobne: praca olx jarocin, rodzinna polipowatość gruczolakowata, zwężenie szpar stawowych ]

Tags: , ,

No Responses to “Evolocumab i wyniki kliniczne u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową czesc 4”

 1. Vortex Says:

  Pisane na kolanie

 2. Crash Test Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Oprogramowanie dla stomatologii[...]

 3. Tymoteusz Says:

  U mnie zmęczenie zazwyczaj nasilało się jesienią i zimą

 4. Ryszard Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: implanty zębów Kraków[...]

 5. Henryk Says:

  Podobnie jak pieprzyki.

Powiązane tematy z artykułem: praca olx jarocin rodzinna polipowatość gruczolakowata zwężenie szpar stawowych