Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Czy zakupy oparte na wartościach zwiększą różnice w opiece cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W tym czasie kryteria płatności motywacyjnych również zostaną przesunięte w kierunku wyników w zakresie mierników wyników, co może dodatkowo zaszkodzić szpitalom, które opiekują się pacjentami znajdującymi się w gorszej sytuacji.2 Takie szpitale są również bardziej narażone na kary wynikające z programu redukcji szpitali Medicare w szpitalach. zmniejszenie zasobów w wyniku addytywnego wpływu tych programów może spowodować pogorszenie jakości opieki w szpitalach opiekujących się bardziej upośledzonymi pacjentami. Medicare ma opcje łagodzenia przesuwania zasobów z dala od szpitali obsługujących bardziej pokrzywdzonych pacjentów. Po pierwsze, kryteria płatności w HVBP mogą zostać zmienione, aby nadać większą wagę poprawie jakości niż jakości. Po drugie, zamiast wszystkich konkurencyjnych szpitali opieki, Medicare może stworzyć jednorodne pule konkurencji, określone przez region, indeks DSH, wielkość szpitala lub inne kryteria. Szpitale mogłyby wówczas konkurować tylko z innymi szpitalami w tej samej grupie zawodniczej. W takim przypadku HVBP byłby neutralny dla budżetu w ramach każdej puli konkurencji, gwarantując, że niektóre rodzaje szpitali nie będą systematycznie poszkodowane przez program. Obie te strategie można krytykować, ponieważ usprawiedliwiają one gorsze wyniki szpitali z bardziej upośledzonymi pacjentami, co w efekcie wzmacnia istniejące dysproporcje w opiece. Krytykę tę należy porównać z potencjalnymi zagrożeniami dla wrażliwych pacjentów, jeśli niektóre klasy szpitali stają w obliczu redukcji zasobów w ramach obecnego systemu. Po trzecie, Medicare może zwiększyć pomoc techniczną udzielaną szpitalom cierpiącym na mniej uprzywilejowane pacjenci, być może kierując organizacjami zajmującymi się poprawą jakości, aby skupić uwagę na szpitalach o wysokiej wartości wskaźnika DSH.
Programy wiążące zachęty finansowe do jakości i skuteczności mogą skłonić nasz system opieki zdrowotnej do nagradzania wartości, a nie wielkości. Jednak redystrybucja zasobów z dala od szpitali obsługujących dużą liczbę pacjentów znajdujących się w trudnej sytuacji może zwiększyć dysproporcje w opiece. Idąc dalej, programy te muszą być starannie monitorowane i, jeśli to konieczne, modyfikowane, aby uniknąć takich niezamierzonych konsekwencji.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Author Affiliations
Z działu Badań Efektywności i Efektywności, Departament Zdrowia Publicznego, Weill Cornell Medical College, Nowy Jork.

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Casalino LP, Elster A, Eisenberg A, Lewis E, Montgomery J, Ramos D. Czy płatność za wyniki i jakość raportów wpływa na różnice w opiece zdrowotnej. Health Aff (Millwood) 2007; 26: w405-w414
Crossref Web of Science Medline
2. Gaskin DJ, Spencer CS, Richard P, Anderson GF, Powe NR, Laveist TA. Czy szpitale zapewniają niższej jakości opiekę mniejszościom niż białym. Health Aff (Millwood) 2008; 27: 518-527
Crossref Web of Science Medline
3. Jha AK, Orav EJ, Epstein AM. Wpływ zachęt finansowych na szpitale, które służą ubogim pacjentom. Ann Intern Med 2010; 153: 299-306
Crossref Web of Science Medline
4 Werner RM, Dudley RA. Nowy program zakupów oparty na wartości szpitali Medicare prawdopodobnie będzie miał niewielki wpływ na płatności szpitalne. Health Aff (Millwood) 2012, 31: 1932-1940
Crossref Web of Science Medline
5. Joynt KE, Jha AK. Charakterystyka szpitali otrzymujących kary w ramach programu redukcji świadczeń szpitalnych. JAMA 2013; 309: 342-343
Crossref Web of Science Medline
Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (26)
Zamknij Cytowanie artykułów
[podobne: klinika okulistyczna katowice ceglana 35, eksenatyd, rodzinna polipowatość gruczolakowata ]

Tags: , ,

No Responses to “Czy zakupy oparte na wartościach zwiększą różnice w opiece cd”

 1. Oliwia Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu oprogramowanie stomatologiczne[...]

 2. Florian Says:

  Mam 59 lat i od 2 lat biorę tabletki 

 3. Little Cobra Says:

  Article marked with the noticed of: clenbuterol[...]

 4. Stanisław Says:

  Uprawiam delikatnie sport

 5. Wanda Says:

  Article marked with the noticed of: rtg[...]

 6. Liwia Says:

  w stosunku do lasera to duży krok na przód

Powiązane tematy z artykułem: eksenatyd klinika okulistyczna katowice ceglana 35 rodzinna polipowatość gruczolakowata