Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Cluster-Randomized, Crossover Trial of Head Positioning w ostrym obrysie czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Poważne zdarzenia niepożądane, w tym zapalenie płuc (w przypadku którego uzyskano dodatkowe informacje kliniczne) rejestrowano podczas próby. (Dodatkowe szczegóły dotyczące wyników i poważnych zdarzeń niepożądanych znajdują się w dodatkowym dodatku). Analiza statystyczna
Szacujemy, że co najmniej 100 pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym musiałoby zostać przypisanych do pozycji głowy w każdym szpitalu (tj. 50 pacjentów w każdej fazie interwencji [lub okresie ]) w 120 ośrodkach (w sumie 12 000 pacjentów) w badania miały 90% mocy wykrywania 16% lub więcej względnego przesunięcia poziomów wyników niepełnosprawności między grupami interwencyjnymi po 90 dniach w uporządkowanej analizie logistyczno-regresyjnej, na poziomie alfa 0,05.3 Obliczenia te opierały się na ostrożnych szacunkach odsetek rezygnacji wynoszący 10% uczestniczących ośrodków i wskaźnik przejścia wynoszący 5% i wskaźnik utraty do 10% wśród pacjentów w każdym ośrodku, wraz z korelacją wewnątrzoklastową równą 0,03 i bez korelacji międzyokresowej. Oszacowano również, że ta wielkość próbki zapewnia 90% mocy wykrywania 16% lub więcej względnego przesunięcia w poziomach funkcji neurologicznej na podstawie kategorycznych wyników NIHSS lub śmierci w 7 dniu, co najmniej o 30% niższej względnej stopy zgonu o 90 dni i 2-dniowa krótsza długość pobytu w szpitalu w grupie leżącej na płaskiej powierzchni niż w grupie siedzącej. Jednak docelową liczbę pacjentów do rekrutacji w każdym ośrodku zwiększono do 140 (tj. 70 pacjentów na grupę interwencyjną), aby uwzględnić potencjał słabej implementacji ułożenia głowy u pacjentów podczas fazy początkowej i fazy krzyżowania oraz w celu uwzględnienia włączenia pacjentów z ostrym krwotokiem śródmózgowym; Szacuje się, że próbka 2800 pacjentów z ostrym krwotokiem wewnątrz mózgu daje 90% mocy wykrywania 25% lub więcej poprawy (zmiany) w 90-dniowym wyniku niepełnosprawności związanym z pozycją siedzącą, 25% lub więcej poprawy w zakresie szans (przesunięcie) przeżycia i kategoryczny wynik NIHSS po 7 dniach, co najmniej o 33% niższy wskaźnik zgonu o 90 dni i 2-dniowa krótsza długość pobytu w szpitalu, na poziomie alfa 0,05 (patrz Dodatek dodatkowy).
Korzystając z podejścia zamiarowego, przeprowadziliśmy wstępną analizę efektu interwencji, ocenianą za pomocą zmodyfikowanej skali Rankina, z porządkowym, logistyczno-regresyjnym, hierarchicznym, mieszanym modelem z czterema zmiennymi korygującymi (efekt stałej interwencji [ leżąc płasko vs. siedzenie], efekt z ustalonym okresem, losowy efekt klastra i efekt interakcji między przypadkowym skupieniem a okresem) .23,24 Te podstawowe, wcześniej określone analizy otrzymały termin nieskorygowany . Spójność efektu interwencji w ciągu siedmiu wcześniej określonych podgrupy (określone według wieku, płci, głównych krajów i ugrupowań regionu, wyjściowy wynik NIHSS, czas od początku udaru do rozpoczęcia interwencji, główny podtyp patologiczny i kolejność pozycjonowania głowy w szpitalu) oceniano za pomocą testów interakcji. Wstępnie analizowane czułości obejmowały dwa skorygowane modele. Pierwszy model skorygowany o kraj (zgrupowany jako Wielka Brytania i Australia, Chiny i Tajwan, Indie i Sri Lanka oraz Chile, Brazylia i Kolumbia), zmodyfikował wynik skali Rankina przed uderzeniem jako zmienną kategoryczną, wiek jako zmienną ciągłą, oraz płeć, a drugi model jest dostosowany do współzmiennych w pierwszym modelu, z dodatkowymi współzmiennymi wyjściowego wyniku NIHSS i historią udaru, choroby serca lub cukrzycy; zastosowano wielokrotne imputacje, jeśli brakowało więcej niż 10% obserwacji w zmodyfikowanej skali Rankina.25 Podobne nieskorygowane i dostosowane analizy zastosowano do wyniku NIHSS lub śmierci w 7 dni po udarze
[podobne: klinika okulistyczna katowice ceglana 35, test schirmera, zomikos ]

Tags: , ,

No Responses to “Cluster-Randomized, Crossover Trial of Head Positioning w ostrym obrysie czesc 4”

 1. Olivier Says:

  Bzdety piszecie i tyle

 2. Natural Mess Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kurs rzęs[...]

 3. Oliwia Says:

  kurcze nie wiem co mam czy pluca czy oskrzela

 4. Shadow Chaser Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Oprogramowanie dla stomatologii[...]

 5. The China Wall Says:

  bóle podbrzusza i z boku koło biodra to glisda

 6. Zod Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do łóżka rehabilitacyjne lublin[...]

 7. Blanka Says:

  Słyszałam że pomaga na dolegliwości trawienne

Powiązane tematy z artykułem: klinika okulistyczna katowice ceglana 35 test schirmera zomikos