Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Cluster-Randomized, Crossover Trial of Head Positioning w ostrym obrysie cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Pacjenci, u których stwierdzono dysfagię, nie otrzymywali jedzenia ani napoju, ani nie otrzymywali żywienia zgłębnikowego lub zmodyfikowanej diety, pozostając w wyznaczonej pozycji ciała. Dla pacjentów w grupie leżącej na płaskiej powierzchni zalecano podawanie bolusa zamiast ciągłego karmienia u nosorożców, a stopniowane podniesienie głowy i mobilizacja z przywilejami toaletowymi rozpoczęły się po 24 godzinach. W pozycji siedzącej głowa pacjenta została podwyższona do co najmniej 30 stopni przez podniesienie głowy łóżka mechanicznie lub za pomocą poduszek, jeżeli łóżko było niemechaniczne; kąt został potwierdzony za pomocą kątomierza. Pacjenci w tej grupie mieli pozwolenie na korzystanie z toalety poza łóżkiem w zależności od poziomu ich mobilności. Wszystkie inne zarządzanie pozostawiono w gestii badaczy w odniesieniu do standardów opieki zalecanych w ich krajowych wytycznych. Zbieranie danych
Dane demograficzne i kliniczne zebrano w czasie prezentacji i włączono do skali Skali Udaru Narodowego Instytutu Zdrowia (NIHSS; wyniki mieszczą się w zakresie od 0 do 42, z wyższymi wynikami wskazującymi na większą ostrość udaru) .16 Pamiętnik całodobowy przyłóżkowy był utrzymywane w celu rejestrowania parametrów życiowych, najniższego nasycenia tlenem i przerwania (z czasem i powodem) przypisanej pozycji głowy. Dane uzupełniające zebrano w ciągu 7 dni (lub w przypadku wypisu ze szpitala, jeśli wystąpił przed upływem 7 dni), chyba że śmierć nastąpiła wcześniej; dane zawierały ostateczną diagnozę, powtórzenie wyników NIHSS i ocenę niepełnosprawności na zmodyfikowanej skali Rankina (miara niepełnosprawności, w której wyniki wahają się od 0 do 6, przy czym 0 nie wykazuje żadnych objawów; 1, brak klinicznie znaczącej niepełnosprawności pomimo objawów; , niewielka niepełnosprawność, 3, umiarkowana niesprawność wymagająca pomocy, 4, umiarkowanie ciężka niepełnosprawność wymagająca pomocy w codziennym życiu, 5, ciężka niesprawność, związany z łóżkiem i nietrzymanie moczu oraz 6, śmierć) .17,18 Wyszkolony personel, który był nieświadomy w ramach randomizowanej interwencji skontaktowano się z pacjentami przez telefon w celu przeprowadzenia 90-dniowej oceny przy użyciu uproszczonej wersji zmodyfikowanej skali Rankina, 19,20, która wymaga jedynie odpowiedzi tak lub nie na pytania strukturalne. Do oceny jakości życia w odniesieniu do mobilności, samoopieki, zwykłych czynności, bólu lub dyskomfortu, lęku lub depresji wykorzystano również kwestionariusz samooceny grupy 5 europejskich wymiarów jakości życia (EQ-5D) 21. od do 3, przy czym oznacza brak problemów, 2 pewne lub umiarkowane problemy i 3 poważne problemy). EQ-5D zawiera skalę wizualno-analogową jako pojedynczy indeks samooceny stanu zdrowia (z skalą od 0 [najgorszy możliwy stan zdrowia] do 100 [najlepszy możliwy stan zdrowia]).
Wyniki
Pierwszorzędnym rezultatem był stopień niepełnosprawności po 90 dniach, który był analizowany jako wynik porządkowy na różnych poziomach niepełnosprawności w zmodyfikowanej skali Rankina. 22 Drugorzędne wyniki obejmowały śmierć lub poważną niepełnosprawność (zmodyfikowane wyniki skali Rankina od 3 do 6) po 90 dniach śmierć w ciągu 90 dni po udarze, czas pobytu w szpitalu, poszczególne składniki EQ-5D po 90 dniach, rozkład poziomów w zmodyfikowanej skali Rankina po 7 dniach i rozkład siedmiu poziomów zwiększającego się upośledzenia neurologicznego zgodnie z kategoryczne wyniki w NIHSS lub śmierć po 7 dniach
[przypisy: nfz wrocław skierowania, crotamiton farmapol, turkuć podjadek ciekawostki ]

Tags: , ,

No Responses to “Cluster-Randomized, Crossover Trial of Head Positioning w ostrym obrysie cd”

 1. Bianka Says:

  Zobaczcie czego ucza w medyku

 2. Marlena Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do moczenie dzieci[...]

 3. Blanka Says:

  Z tarczycą tsza metoda prób i błędów

 4. Kornelia Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: rehabilitacja sportowa[...]

 5. Sandra Says:

  Co sądzicie o takiej metodzie leczenia

Powiązane tematy z artykułem: crotamiton farmapol nfz wrocław skierowania turkuć podjadek ciekawostki