Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Cluster-Randomized, Crossover Trial of Head Positioning w ostrym obrysie ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Nie zaobserwowano znaczących różnic między grupami w przypadku innych wyników, z wyjątkiem wyników w skali wizualno-analogowej EQ-5D, które faworyzowały grupę leżącą na płaskim (P = 0,009). (Patrz również rys. S4 i S5 oraz tabele S10 i S11 w dodatkowym dodatku). W analizowanych podgrupach analiz nie stwierdzono istotnej heterogeniczności efektu interwencyjnego w odniesieniu do pierwotnego wyniku lub drugorzędnych wyników oceny kategoryjnej NIHSS lub śmierci lub wyników w zmodyfikowanej skali Rankina po 7 dniach. Analiza post hoc wykazała brak heterogeniczności efektu interwencji według kwintyli wyjściowych wyników NIHSS lub czasu od wystąpienia objawów udaru do rozpoczęcia interwencji. (Patrz również rys. S6 do S10 w Dodatku uzupełniającym.)
Niekorzystne skutki
Nie zaobserwowano istotnej różnicy w częstości występowania poważnych zdarzeń niepożądanych pomiędzy grupą lyme-flat a grupą situp (odpowiednio 14,3% i 13,5%, P = 0,51) (tabela 2). W szczególności nie obserwowano znaczącej różnicy między grupami w częstości występowania zapalenia płuc. (Patrz także Tabele S12 i S13 w Dodatku Uzupełniającym.)
Dyskusja
W tym randomizowanym badaniu klinicznym obejmującym pacjentów z ostrym udarem w różnych warunkach opieki zdrowotnej nie stwierdziliśmy znaczącej różnicy między wdrożeniem – po medianie 14 godzin po wystąpieniu udaru – pozycji leżącej-płaskiej głowy a siedzeniem pozycja w odniesieniu do pierwotnego wyniku poziomu niepełnosprawności po 90 dniach. Nie było również istotnych różnic w śmiertelności ani w częstości poważnych zdarzeń niepożądanych, w tym zapalenia płuc.
Nasza decyzja o podjęciu pragmatycznej klinicznej próby klinicznej opierała się na potrzebie uniknięcia kontaminacji między poszczególnymi pacjentami (tj. Przypisana interwencja przenikająca do innej grupy, która została przypisana do innej interwencji, tym samym osłabiając różnicę między dwiema randomizowanymi grupami, które są który ma być określony przez każdą konkretną interwencję) 26; składnik krzyżowy ułatwił rekrutację wielkości próby niezbędnej do oceny niewielkich różnic w wynikach klinicznych między interwencjami. Potencjalnie zakłócający wpływ strategii zarządzania ostrym udarem wydaje się niski, a zakończenie planu analizy statystycznej przed zakończeniem badania pacjenta wyeliminowało potencjał błędu analitycznego. Chociaż klinicyści nie mogli nie wiedzieć o przydzielonych stanowiskach kierowniczych ze względu na praktyczne wymagania interwencji w zakresie opieki pielęgniarskiej, wszelkie różnice w selekcji wprowadzone przez zróżnicowaną rekrutację do klastrów wydają się być niskie. Ryzyko stronniczości w przydzielaniu interwencji zostało zminimalizowane poprzez zastosowanie centralnej randomizacji i centralnie ślepej oceny głównego wyniku ograniczonego obserwatora wyników. Wyniki można uogólnić, ponieważ ośrodki uczestniczące obejmowały pacjentów z różnymi rodzajami udarów i reprezentowały różne rodzaje usług klinicznych, 27, 28, w tym szpitale miejskie i wiejskie oraz różne ustawienia zasobów.
Negatywne wyniki tego badania sugerują, że jakakolwiek modyfikacja mózgowego przepływu krwi, która mogła nastąpić w wyniku inicjacji głowy zainicjowanej w ciągu 24 godzin, była niewystarczająca do zmniejszenia deficytu neurologicznego związanego z ostrym udarem mózgu.
[podobne: klinika okulistyczna katowice ul ceglana 35, turkuć podjadek ugryzienie, searchterms olx ]

Tags: , ,

No Responses to “Cluster-Randomized, Crossover Trial of Head Positioning w ostrym obrysie ad 7”

 1. Ada Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: endokrynolog[...]

 2. Troubadour Says:

  jagody goji są smaczne i to wystarczy

 3. Easy Sweep Says:

  Article marked with the noticed of: żeń szeń[...]

 4. Justyna Says:

  Sama chodziłam z czymś takim

 5. Lena Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: implanty zębowe ceny[...]

 6. Screwtape Says:

  Czytam i czekam, że znajdę jakieś wyjaśnienie

Powiązane tematy z artykułem: klinika okulistyczna katowice ul ceglana 35 searchterms olx turkuć podjadek ugryzienie