Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Cluster-Randomized, Crossover Trial of Head Positioning w ostrym obrysie ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Inne analizy skuteczności obejmowały nieskorygowaną analizę rozkładu zmodyfikowanych wyników Rankina w skali 7 dni oraz binarne analizy śmierci i śmierci lub niepełnosprawności (zmodyfikowana skala Rankina od 3 do 6) po 90 dniach; te analizy binarne zostały wykonane przy użyciu hierarchicznych modeli regresji logistycznej. Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo monitorowała postępy próbne i bezpieczeństwo; nie przeprowadzono formalnej analizy pośredniej. Wszystkie podane wartości P są dwustronne i nie dokonano korekty dla wielokrotnych porównań. Wszystkie analizy przeprowadzono za pomocą oprogramowania SAS, wersja 9.3 (SAS Institute). Wyniki
Pacjenci
Ryc. 1. Ryc. 1. Randomizacja, rejestracja i follow-up. W grupie leżącej na płasko, pacjenci zostali ułożeni w pozycji leżącej w pozycji leżącej na plecach, z tyłem poziomym i twarzą do góry. W grupie siedzącej pacjenci byli ustawiani do siedzenia z podniesioną głową do co najmniej 30 stopni. TIA oznacza przejściowy atak niedokrwienny.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 11093 pacjentów z ostrym udarem w punkcie wyjściowym. Od 2 marca 2015 r. Do 29 listopada 2016 r. W sumie 11093 z 22.632 badanych pacjentów w 114 szpitalach zostało przypisanych do randomizowanej pozycji głowy (ryc. 1); 5295 pacjentów przydzielono do pozycji leżącej, a 5798 do pozycji siedzącej. Wyjściową charakterystykę pacjentów podsumowano w Tabeli (dalsze szczegóły podano w tabelach od S2 do S4 w dodatkowym dodatku). Średni wiek wynosił 68 lat (23% było> 80 lat), 40% kobiet, a 85% miało ostry udar niedokrwienny. Średni wynik wstępny NIHSS wynosił 4 (zakres międzykwartylowy, 2 do 8). Czas od wystąpienia udaru do rozpoczęcia pozycji głowy wynosił 14,0 godzin (zakres międzykwartylny, 5,0 do 35,0), a mediana czasu od prezentacji w szpitalu do rozpoczęcia pozycji głowy wynosiła 7,0 godzin (zakres międzykwartylowy, od 2,0 do 26,0 ) w grupie leżącej na płaskiej powierzchni i 7,0 godzin (międzykwartykularnej, od 2,0 do 27,0) w grupie siedzącej.
Interwencja i weryfikacja wielkości próby
Mediana czasu w przypisanej pozycji głowy była istotnie mniejsza wśród pacjentów w grupie leżącej na płaskiej powierzchni, niż wśród pacjentów w grupie siedzącej (23,3 godziny [odstęp międzykwartylowy, 20,0 do 24,0] w porównaniu z 24,0 godziną [przedział międzykwartylowy, 23,0 do 24,0], P <0,001), a pacjenci w grupie leżącej na płaskiej powierzchni byli bardziej prawdopodobne niż pacjenci z grupy siedzącej, aby przedwcześnie zakończyć pozycję w ciągu 24 godzin po inicjacji (13,0% w porównaniu do 4,2%, P <0,05). 0,001). Jednak nie było znaczących różnic między grupami w odniesieniu do nasycenia krwi tlenem, poziomu ciśnienia krwi lub innych aspektów zarządzania. Ocenianie wyników w zmodyfikowanej skali Rankina nie mogło być przeprowadzone na 619 pacjentach (11,7%) w grupie leżącej i na 726 pacjentach (12,5%) w grupie siedzącej, ponieważ pacjenci odmówili udziału lub zostali straceni kontynuacja (rysunek 1). Tryby oceny zmodyfikowanych wyników skali Rankina (tj. Ocena twarzą w twarz lub ocena przez telefon do opiekuna, telefon do pacjenta, telefon do lekarza pacjenta lub inne lub niekodowane) były zrównoważone między grupami [przypisy: zwężenie szpar stawowych, zomikos, klinika okulistyczna katowice ul ceglana 35 ]

Tags: , ,

No Responses to “Cluster-Randomized, Crossover Trial of Head Positioning w ostrym obrysie ad 5”

 1. Keystone Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Badania USG ciąży Warszawa[...]

 2. Nadia Says:

  nadciśnienie i cholestrol mozna opanować za pomocą taxivitalu

 3. Patryk Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: centrum medycyny estetycznej warszawa[...]

 4. Mud Pie Man Says:

  ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa

Powiązane tematy z artykułem: klinika okulistyczna katowice ul ceglana 35 zomikos zwężenie szpar stawowych