Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

W szerzeniu gruzlicy za posrednictwem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W szerzeniu gruźlicy za pośrednictwem mleka i jego przetworów mają wielkie znaczenie także złe warunki higieniczne doju wywołujące zanieczyszczenie mleka. Dojarki i dojarze doją przeważnie in tych samych ubraniach, w których chodzą, bardzo rzadko przed do- jem myją ręce mydłem, a przynajmniej w połowie obór nawet nie wy- cierają wymion przed dojem. Roznoszeniu zarazków gruźlicy sprzyjają także muchy, z którymi tylko rzadko prowadzi, się walkę, pomimo ich obfitości w oborach. Jak z tego wynika, walka z gruźlicą jako klęską społeczną powinna dążyć: 1. do ochrony bydła rogatego przed zakażeniem gruźlicą; 2. do ochrony ludności przed spożywaniem mleka pochodzącego od krów perliczych 3. do ochrony mleka zdrowych krów przed zakażeniem prątkami gruźlicy pochodzącymi od personelu chorego na gruźlicę – bez- pośrednio lub przez zanieczyszczanie podczas przeróbki, przewozu, przechowywania itd. Ogromne wydatki, które pochłania walka z gruźlicą, jako klęską spo- łeczną, wymagają dla zapewnienia największej skuteczności wysiłków państw i społeczeństw ustawowego unormowania akcji przeciwgru- źliczej. Istniejące w różnych Państwach ustawodawstwo przeciwgruźlicze sięga w życie niejednakowo głęboko. W wielu Pań- stwach ustawodawstwo przeciwgruźlicze opiera się na obowiązkowym zgłaszaniu każdego przypadku zachorowania na gruźlicę; zmiany mie- szkania przez chorych na gruźlicę, zgłaszania zgonu chorego ria gruźlicę, Przepis ten umożliwia roztoczenie nad chorym i jego otoczeniem opieki oraz zarządzenie środków zapobiegających dalszemu szerzeniu się zaka- żenia gruźliczego. W niektórych Państwach istnieje ustawowy przymus umieszczania chorych na gruźlicę w szpitalach, odosobnienia w szpita- lach w osobnych oddziałach, zakaz nauczania dzieci chorych na gruźlicę w szkołach wspólnie z dziećmi zdrowymi oraz wychowywania cudzych dzieci i pełnienia zawodu mamki przez osoby chore na gruźlicę. Nie- które ustawodawstwa nakładają na rząd, samorządy i różne instytucje obowiązek udzielania zasiłków na budowę i utrzymanie zakładów dla chorych na gruźlicę oraz pokrywania kosztów leczenia. We Włoszech od r. 1929 istnieje ustawa o obowiązkowym powszechnym ubezpieczeniu na wypadek zachorowania na gruźlicę. Ustawa ta nie dotyczy jednak osób najwyżej uposażonych. Umożliwiła Ona pokrycie całego kraju gęstą siecią poradni przeciwgruźlIczych, sanatoriów górskich, morskich i ni- zinnych 0r:az sanatoriów-szpitali a także powołanie do życia kolonij pół- sanatoryjnych dla ozdrowieńców i niezdolnych do pracy. Każdy chory na gruźlicę wymagający leczenia na mocy tej ustawy nie tylko może, ale musi poddać się leczeniu w odpowiednim zakładzie leczniczym przez czas, którego wymaga choroba, przy tym bez żadnej dodatkowej opłaty. [podobne: , logopeda warszawa, odżywki do rzęs, odżywka do włosów ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)