Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

W r. 1898 Seweryn Sterling

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W r. 1898 Seweryn Sterling zakłada w Łodzi w szpitalu im. Poznań- skich pie.rwszy osobny oddział dla chorych “piersiowych”. W r. 1900 powstaje we Lwowie z inicjatywy Tomasza Januszewskieqo “Stowarzy- szenie budowy ludowych domów zdrowia (lecznic) dla dotkniętych gru- źlicą”, zreformowane po 4 latach w “Stowarzyszenie dla zwalczania gru- źlicy”. W r. 1908 powstaje “Warszawskie Towarzystwo. Przeciwgru- źlicze”. W 1908 r. powstaje pierwsza na ziemiach polskich poradnia przeciw- gruźlicza w Warszawie, a w r. 1914 z inicjatywy Tomasza Janiszewskiego w Krakowie. W r. 1917 Tomasz Janiszewski pierwszy wprowadza w Polsce pracę jako metodę o wielorakim znaczeniu w walce społecznej z gruźlicą (w sanatorium barakowym dla inwalidów wojennych w Prą- dniku Białym pod Krakowem). Takie były na ziemiach polskich najgłówniejsze zdobycze walki spo- łecznej z gruźlicą w okresie do r. 1918. Odzyskanie niepodległości stwo- rzyło warunki do opracowania nieskrępowanego interesami zaborców planu do jego realizowania, Niestety, straciliśmy duże czasu i zmar- nowaliśmy spore grosza publicznego wskutek braku skoordynowania akcji budowy zbytkownych sanatoriów, nieprzemyślanych posunięć itd. Niemniej zważywszy zniszczenie kraju przez wojnę, powszechną nędzę i konieczność budowy wszystkiego od podstaw, uznać należy, że dorobek, osiągnięty w akcji zwalczania gruźlicy w okresie od r. 1918 do r. 1939 był znaczny. Zanim go omówię, pragnę podkreślić, że dla osiągnięcia w krótkim czasie dużych wyników należy oprzeć akcję przeciwgruźliczą na tych samych zasadach, które z wielkim powodzeniem zastosowano w innych krajach. Są to: 1. podniesienie kultury ludności wiejskiej i miejskiej przez szerokie uświadamianie i krzewienie zasad higieny, podniesienie zamożności lud- ności oraz zdrowotności kraju w ogóle; 2. planowa akcja przeciwgruźlicza na wsi i w miastach ze szczególnym uwzględnieniem niemowląt, dzieci i młodzieży stanowiących 43,1% całej ludności; 3. racjonalne wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży dla podniesienia ich oporności na zakażenie gruźlicze; 4. należyta jakościowo i ilościowo rozbudowa na wsi i w miastach “arsenału” przeciwgruźliczego zapobiegawczego i leczniczego z pora- dniami przeciwgruźliczymi na czele jako ośrodkami całej akcji przeciw- gruźliczej; 5. wybitny udział w zwalczaniu gruźlicy czynnika społecznego; 6. skoordynowanie pracy zapobiegawczo-leczniczej wszystkich insty- tucyj rządowych i społecznych, uczestniczących w zwalczaniu gruźlicy, a także całego “arsenału” przeciwgruźliczego (poradni, sanatoriów itd.); 7. zwalczanie gruźlicy zwierzęcej; 8. zapewnienie akcji przeciwgruźliczej drogą ustawodawczą nie- zbędnych funduszów oraz egzekutywy. [więcej w: , olejowanie włosów, opieka medyczna, domowe sposoby na trądzik ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)