Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Zarządzenia, przepisy i okólniki, dotyczące zwalczania gruźlicy.

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Ustawy przeciwgruźliczej, która by unormowała całą akcję przeciwgruźliczą, nie było. Rada Ministrów zatwierdziła dnia 9. VIII. 1918 r. projekt, opracowany przez Stefana Rudzkiego, lecz ze względu na trudności finansowe nie został on przedłożony Ciałom Ustawodawczym.Taki sam los spotkał drugi projekt w r. 1927. W r. 1933 został wniesiony do Sejmu nowy projekt. Tymczasem obowiązywały tylko pewne zarządzenia, przepisy i okólniki, dotyczące zwalczania gruźlicy bezpośrednio lub przez zabezpieczenie higienicznych warunków pracy oraz ochrony zdrowych przed zakażeniem przy zetknięciu się z chorym. Mianowicie ustawa z dnia 25. VII. 1919 o zwalczaniu chorób zakaźnych wprowadziła wart. 2 i 3 obowiązek zgłaszania przypadków gruźlicy niebezpiecznej dla otoczenia, zmiany mieszkania przez takich chorych oraz zgonów z tej postaci gruźlicy. Okólnik Generalnej Dyrekcji Zdrowia z dnia 16. IV. 1926 uprawniał do zastosowania do gruźlicy postanowienia art. 10 ustawy, mianowicie do przymusowego odkażania mieszkania, opuszczonego przez chorego na gruźlicę niebezpieczną dla otoczenia, a także w razie zgonu. Przedmioty takich zmarłych mogły być również poddane przymusowo odkażaniu. Rozporządzenia Ministerstwa zakazywały chorym na gruźlicę otwartą pracować w zakładach fryzjerskich i golarskich, w hotelach, pokojach umeblowanych i pensjonatach, w zakładach kąpielowych, szkołach, w charakterze karmicielek obcych niemowląt, nakazywały otaczać szczególną opieką uczniów i uczennice, podejrzanych o gruźlicę, zalecały dożywianie niezamożnej dziatwy szkolnej, nakazywały odosobnianie więźniów chorych na gruźlicę, przekazywały poradniom przeciwgruźliczym poborowych chorych na gruźlicę i nakazywały zaznajamianie się komisji poborowych z opinią lekarzy poradni przy ponownym badaniu takich poborowych. W rozporządzeniach szczególną uwagę zwracano na plwocinę jako rozsadnik gruźlicy. W tym celu rozporządzenia zakazywały plucia na podłogę w urzędach, biurach, szkołach, magazynach i innych pomieszczeniach publicznych, także na ulicach, na placach itd. oraz nakazywały umieszczać spluwaczki z wodą w kamienicach i budynkach wyższych niż jednopiętrowe. [przypisy: searchterms olx, klinika okulistyczna katowice ceglana 35, klinika okulistyczna ceglana ]

Tags: , ,

No Responses to “Zarządzenia, przepisy i okólniki, dotyczące zwalczania gruźlicy.”

 1. Tacklebox Says:

  nie każdy ból biodra to zaraz coś poważnego

 2. Gabriela Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dom opieki[...]

 3. Krystian Says:

  nadciśnienie i cholestrol mozna opanować za pomocą taxivitalu

 4. Florian Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: medycyna portal[...]

 5. Skull Crusher Says:

  Dwa miesiące temu miałam zapalenie oskrzeli.

 6. Tacklebox Says:

  [..] Cytowany fragment: pielęgnacja skóry[...]

 7. Marika Says:

  lekarze nie chcą dawać skierowania na badania i do specjalistów

Powiązane tematy z artykułem: klinika okulistyczna ceglana klinika okulistyczna katowice ceglana 35 searchterms olx