Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Ustawy i rozporzadzenia braly pod

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ustawy i rozporządzenia brały pod swoją opiekę macierzyństwo i nie- mowlęta, karmione przez własne matki-I przez karmicielki obce. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym od chorób z dnia 28. III. 1933 r. udostępniała leczenie gruźlicy szerokim masom ubezpieczonych. Osobne rozporządze- nia i przepisy normowały statuty i regulaminy poradni przeciwgruźli- czych, prewentoriów, półsanatoriów i sanatoriów dla chorych na gruźlicę. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz- nego z dnia 1. VIII. 1936 wprowadziło od 1. IX. 1936 r. obowiązkowe ba- danie kandydatów do państwowych szkół akademickich. Rozporządze- nie to nie było uzupełnione Obowiązkiem okresowego badania uczniów tych szkół. Nie wydano też przepisów, by kandydaci do obozów pracy oraz w ogóle zatrudnieni w większych zbiorowiskach ludzi byli również przymusowo poddawani obowiązkowemu badaniu dla wyłączenia chorych na gruźlicę. W rozporządzeniach nie pominięto i gruźlicy bydlęcej. Główne roz- porządzenia jej dotyczące nakładały na właścicieli obowiązek zgłaszania przypadków gruźlicy otwartej (wymienia, płuc, macicy, jelit) bydła rogatego i odosobnienia chorej sztuki. Starosta miał obowiązek zarządzić zbadanie takiej sztuki przez weterynarza, mógł zarządzić także badanie sztuk podejrzanych. Bydło z gruźlicą otwartą oraz podejrzane o nią powinno było być nie tylko odosobnione, ale i znakowane. Wojewoda miał prawo zarządzić zabicie chorej sztuki, a w przypadku gruźlicy wy- mienia był obowiązany wydać takie zarządzenie, przy czym właściciel otrzymywał odszkodowanie w wysokości 4/5 wartości szacunkowej. Roz- porządzenie nakazywało niszczenie mleka krów z grużlicą wymienia i wyjaławianie mleka krów z innymi postaciami gruźlicy otwartej. [patrz też: , olejek makadamia, medycyna estetyczna, foteliki dla dzieci ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)