Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Skuteczność i bezpieczeństwo produktu Degludec i glarginy w cukrzycy typu 2 czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Hemoglobinę glikowaną mierzono podczas randomizacji, w miesiącach 3, 6, 9 i 12, a następnie co roku. Inne testy laboratoryjne przeprowadzono w randomizacji, a następnie co roku. Analiza statystyczna
Plan analizy statystycznej jest dostępny w Dodatku Uzupełniającym. Szczegóły dotyczące szacunkowych wielkości próby i analiz statystycznych zostały opublikowane wcześniej. Oceniliśmy, że obserwacja 7500 pacjentów przez około 5 lat z założoną częstością zdarzeń 2,1 na 100 pacjento-lat ekspozycji spowodowałaby 633 zdarzenia, a zatem moc 91%, aby rządzić hipotezą zerową. Model regresji proporcjonalnego hazardu Coxa zastosowano do analizy populacji, która ma zamiar leczyć dla pierwotnego wyniku złożonego, w celu przetestowania niemniejszej degludec w porównaniu z glarginą. Nienależenie byłoby potwierdzone, gdyby górna granica przedziału ufności 95% była mniejsza niż 1,3. W przypadku stwierdzenia nie gorszej jakości, testowaliśmy na wyższość w odniesieniu do ciężkich epizodów hipoglikemii, stosując ujemny model dwumianowej regresji, który dostosowano do czasu obserwacji i grupy leczenia, w celu zbadania liczby zdarzeń i modelu logistyczno-regresyjnego dostosowanego do leczenia. grupa, aby przetestować częstość występowania. Lepsze wyniki wtórne zostałyby potwierdzone, gdyby górna granica 95% przedziału ufności była mniejsza niż 1,0. Wybrane analizy wrażliwości, w tym analizę per-protokołu, przeprowadzono w celu oceny wiarygodności wyników. Przesłanki dotyczące zastosowania progu równości między wartościami nieprzekraczającymi 1,3 w analizie podstawowej i progu 1,8 w analizie śródokresowej opisano w Dodatku uzupełniającym.
Wyniki
Pacjenci
Od listopada 2013 r. Do listopada 2014 r. 7637 pacjentów zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej degludec (3818 pacjentów) lub glarginę (3819 pacjentów) raz na dobę (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Spośród tych pacjentów 98% ukończyło ostatnią wizytę kontrolną lub zmarło podczas badania (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Status witalny był znany dla 99,9% pacjentów. Pięciu pacjentów (0,06%) zostało utraconych w celu obserwacji, a trzej pacjenci (0,04%) wycofali zgodę w momencie blokady bazy danych. Mediana czasu obserwacji wynosiła 1,99 roku, a mediana czasu ekspozycji wynosiła 1,83 roku.
Charakterystyka pacjentów na początku badania była podobna w obu grupach (tabela S2 w dodatku uzupełniającym). Spośród 7637 pacjentów 6509 (85,2%) miało ustaloną chorobę sercowo-naczyniową lub umiarkowaną przewlekłą chorobę nerek. Średni wiek wynosił 65,0 lat, średni czas trwania cukrzycy 16,4 roku, a średni (. SD) poziom glikowanej hemoglobiny wynosił 8,4 . 1,7%. Spośród 6409 pacjentów (83,9%), którzy otrzymywali insulinę w punkcie wyjściowym, 3515 (54,8%) otrzymywało schematy bazalno-bolusowe.
Wyniki sercowo-naczyniowe
Tabela 1. Tabela 1. Najważniejsze wyniki. Rysunek 1. Rycina 1. Analiza Kapłana-Meiera pierwotnego wyniku kompozytowego. Wykreślono wykresy czasu, aż do pierwotnego wyniku (panel A) i jego złożonych zdarzeń – zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych (panel B) ), niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego (panel C) i udar niezakończony zgonem (panel D) – w grupie degludec i grupie glargine
[podobne: tabela kalorii produktów spożywczych, praca olx jarocin, turkuć podjadek ciekawostki ]

Tags: , ,

No Responses to “Skuteczność i bezpieczeństwo produktu Degludec i glarginy w cukrzycy typu 2 czesc 4”

 1. Ryszard Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu rehabilitacja po urazach kręgosłupa[...]

 2. Brajan Says:

  natury opatentowac biznes nie moze

 3. Midas Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Kolonoskopia w znieczuleniu[...]

 4. Gabriel Says:

  Bardzo ciekawy i wyczerpujacy artykul

 5. Zoja Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: implanty kraków[...]

 6. Emilia Says:

  czy taki włókniak może zniknąć samoistnie?

Powiązane tematy z artykułem: praca olx jarocin tabela kalorii produktów spożywczych turkuć podjadek ciekawostki