Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Skuteczność i bezpieczeństwo produktu Degludec i glarginy w cukrzycy typu 2 ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Nie stwierdzono mniejszej degludec w porównaniu z glargine, ponieważ górna granica dwustronnego 95% przedziału ufności dla współczynnika hazardu była mniejsza niż 1,3. Wyniki zostały ustalone przez komitet orzekający o zdarzeniu na podstawie analizy regresji proporcjonalnych zagrożeń Coxa w populacji, która miała zamiar leczyć. Dane dla pacjentów bez zdarzenia były cenzurowane w momencie ostatniego kontaktu (telefon lub wizyta). Wbudowane wykresy pokazują te same dane na rozwiniętych osiach y. Pierwotny wynik złożony wystąpił u 325 pacjentów (8,5%) w grupie degludec i u 356 pacjentów (9,3%) w grupie glargine (współczynnik ryzyka 0,91, 95% przedział ufności [CI], 0,78 do 1,06, p <0,001 dla noninferiority w jednostronnym teście) (Tabela i Figura 1A). Poszczególne składniki złożonego wyniku sercowo-naczyniowego przedstawiono w Tabeli i na Figurach 1B, 1C i 1D. Nie stwierdzono istotnej różnicy w częstości zgonów w grupach degludec i glargine (202 pacjentów [5,3%] vs. 221 pacjentów [5,8%], współczynnik ryzyka, 0,91, 95% CI, 0,76 do 1,11, P = 0,35).
Wyniki różnych analiz wrażliwości, w których zastosowano alternatywne metody cenzorowania, dostosowano do wyników analizy pierwotnej i przedstawiono, wraz z analizami podgrup, na rysunkach S3 i S4 w dodatkowym dodatku. Ustalenia dotyczące pozostałych orzeczonych wyników sercowo-naczyniowych i rozszerzonego wyniku złożonego przedstawiono na rysunku S5 w Dodatku uzupełniającym.
Ciężka hipoglikemia
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki wtórne. Rysunek 2. Rycina 2. Ciężka hipoglikemia i kontrola glikemii. Przedstawiono skumulowaną liczbę przypadków ciężkiej hipoglikemii (panel A) i ciężkiej hipoglikemii nocnej (panel B) na pacjenta w grupie degludec i grupa glargine. W ciężkiej hipoglikemii potwierdzono wyższość degludecu względem glarginy, ponieważ górna granica dwustronnego przedziału ufności 95% dla oszacowanego stosunku częstości wynosiła poniżej 1,0. Nocna ciężka hipoglikemia została zdefiniowana jako epizod o stwierdzonym przez badacza początku między 12:01 a 5:59. Pokazano również miary skuteczności leczenia, zgodnie z poziomem glikowanej hemoglobiny (panel C) i poziomem glukozy w osoczu na czczo (panel D) w obu grupach, przy czym oba porównania przeprowadzono w analizach post hoc.
Łącznie wystąpiło 752 ciężkie epizody hipoglikemii, 280 zdarzeń u 187 pacjentów z grupy degludec i 472 zdarzeń u 252 pacjentów z grupy glargine; odsetek ten wynosił 3,70 zdarzeń na 100 pacjento-lat w grupie degludec i 6,25 zdarzeń na 100 pacjento-lat w grupie glargine (wskaźnik częstości, 0,60, 95% CI, 0,48 do 0,76, P <0,001 dla przewagi) (Tabela 2 i Figura 2A). Jedno lub więcej zdarzeń ciężkiej hipoglikemii13 wystąpiło u 187 pacjentów (4,9%) w grupie degludec i 252 (6,6%) w grupie glargine, dla bezwzględnej różnicy 1,7 punktu procentowego (iloraz szans, 0,73; 95% CI, 0,60 do 0,89, P <0,001 dla przewagi) (Tabela 2). Spośród 752 ciężkich epizodów hipoglikemii, które wystąpiły w obu grupach, pomiary stężenia glukozy we krwi były dostępne dla 637 zdarzeń (84,7%) (ryc. S6 w dodatku uzupełniającym). Ponadto odnotowano niższą częstość nocnej ciężkiej hipoglikemii w grupie degludec niż w grupie glargine (0,65 vs [podobne: klinika ceglana, test schirmera, pluskwy domowe ugryzienia ]

Tags: , ,

No Responses to “Skuteczność i bezpieczeństwo produktu Degludec i glarginy w cukrzycy typu 2 ad 5”

 1. Jigsaw Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: usuwanie zaćmy[...]

 2. Zero Charisma Says:

  możliwość badań klinicznych z Pratia

 3. Lena Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: psycholog dziecięcy Warszawa[...]

 4. Twitch Says:

  brak w niej witam i mineralow, ktore sa bardzo potrzebne do funkcjonowania

Powiązane tematy z artykułem: klinika ceglana pluskwy domowe ugryzienia test schirmera