Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Rodzinna agregacja niskiej masy urodzeniowej wśród białych i czarnych w Stanach Zjednoczonych ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Z 9953 kobiet w kohorcie 9055 było czarnych lub białych; 2192 (24 procent) nie zgłosiło własnych wag urodzeniowych. Spośród 6863 pozostałych kobiet, 3219 (47 procent) miało dwa lub więcej pojedynczych żywych urodzeń w czasie badania. Sześćdziesiąt siedem z tych kobiet zostało wykluczonych, ponieważ brakowało danych dotyczących matki lub noworodków lub dzieci miały masę urodzeniową poniżej 500 g. Te dodatkowe wyłączenia zmniejszyły ostateczną próbę do 3152 kobiet. W analizie uwzględniono tylko pojedyncze porody żywych osobników. Dziecko indeksu zostało zdefiniowane jako dziecko, które służyło do przyprowadzenia rodziny (lub grupy rodzeństwa) do próby i który był studiowany niezależnie od wszystkich pozostałych dzieci z indeksów.14 Zatem w tym badaniu dziecko indeksu zostało zdefiniowane jako dziecko w indeksie. włączone w ankietę z 1988 r. – czyli najmłodsze dziecko w rodzinie. Interesujące wyniki dotyczyły masy urodzeniowej niemowląt i ich wieku ciążowego. Niska waga urodzeniowa została zdefiniowana jako masa urodzeniowa poniżej 2500 gi została podzielona na bardzo niską masę urodzeniową (<1500 g) i umiarkowanie niską masę urodzeniową (1500 do 2499 g). Urodzenia przedwczesne zdefiniowano jako narodziny niemowlęcia w wieku ciążowym poniżej 37 tygodni. Niemowlę z opóźnieniem wzrostu wewnątrzmacicznego zdefiniowano jako mające wagę urodzeniową poniżej dziesiątego centyla dla wieku ciążowego u wszystkich singleton niemowląt urodzonych przez matki tej samej rasy w kohorcie na żywo urodzonej w 1988 roku.
Główne badane zmienne obejmowały następujące cechy matki: rasę (biała lub czarna), wiek (mniej niż 20, 20 do 29 lub 30 lub więcej lat), parzystość (jedno, dwa, trzy lub cztery lub więcej potomstwa) , wykształcenie (mniej niż 12, dokładnie 12 lub więcej niż 12 lat), miejsce urodzenia (w Stanach Zjednoczonych lub gdzie indziej), palenie papierosów (tak lub nie) w czasie ciąży, które doprowadziło do narodzin danego dziecka, i waga i wzrost przed tą ciążą. Ponadto współzmienne obejmowały rok i porę narodzin dziecka oraz płeć niemowlęcia. Zastanawialiśmy się również nad dwoma przedziałami czasowymi: odstępem między narodzinami omawianego niemowlęcia a urodzeniem dziecka indeksu i odstępem między ciążami, jak zdefiniowano w innym miejscu.15 Z tych przedziałów tylko ten pierwszy został uwzględniony w ostatecznych modelach, ponieważ ostatnie nie miało wpływu na wyniki zainteresowania. W tej analizie czynniki, które mogą różnić się w zależności od ciąży u danej matki, obejmowały wiek, parytet i palenie papierosów; pozostałe założono, że pozostaną stałe w czasie. Chociaż to założenie może być niedokładne w odniesieniu do wykształcenia matki i jej masy urodzeniowej, informacja ta była dostępna tylko dla ciąży wskaźnikowej.
Analiza statystyczna
Zastosowano wieloraką analizę logistyczno-regresyjną w celu oceny łącznego powiązania wag urodzeniowych matki i dziecka wskaźnikowego z ryzykiem niskiej masy urodzeniowej u starszego rodzeństwa dziecka indeksu, po dostosowaniu dla zmiennych towarzyszących. W analizie uwzględniono wiele potomstwa tej samej matki, a nie tylko jedno dziecko dla każdej matki, jak to miało miejsce we wcześniejszych badaniach. Takie podejście nie tylko zwiększyło statystyczną siłę badania, ale także umożliwiło badanie sekwencji urodzeń
[przypisy: klinika ceglana, zomikos, eksenatyd ]

Tags: , ,

No Responses to “Rodzinna agregacja niskiej masy urodzeniowej wśród białych i czarnych w Stanach Zjednoczonych ad”

 1. Olivier Says:

  mam wrażenie, że ludzka głupota się pogłębia

 2. Bianka Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do testosteron[...]

 3. Piotr Says:

  Ciekawe te informacje ale nie u nas

 4. Zofia Says:

  [..] Cytowany fragment: odzież medyczna[...]

 5. Mr. Thanksgiving Says:

  więcej młodych osób ma problemy z nadciśnieniem

Powiązane tematy z artykułem: eksenatyd klinika ceglana zomikos