Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Rodzinna agregacja niskiej masy urodzeniowej wśród białych i czarnych w Stanach Zjednoczonych ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Podobne wyniki uzyskano, gdy analizę podzielono na podstawie wieku matki, parzystości, wykształcenia, masy ciała przed ciążą i wzrostu (dane nieukazane). Tabela 4. Tabela 4. Skorygowane wskaźniki szans i 95 procent przedziałów ufności dla skojarzonego związku mas urodzeniowych matki i dziecka z indeksem ryzyka związanego z bardzo niską lub umiarkowaną masą urodzeniową, przedwczesnym porodem i opóźnieniem wzrostu wewnątrzmacicznego Indeks Rodzeństwo dziecka, według grupy analitycznej. Aby dokładniej zbadać, czy korelacje między masą urodzeniową matki i jej dzieci oraz pomiędzy rodzeństwem były zależne od szybkości wzrostu wewnątrzmacicznego lub czasu trwania ciąży, przeprowadziliśmy dodatkowe analizy. Najpierw powtórzyliśmy powyższe regresje logistyczne, dodając do modelu wiek ciążowy rodzeństwa dziecka indeksu. Po tej korekcie, ilorazy szans dla niskiej masy urodzeniowej w grupach 2, 3 i 4, z grupą jako kategorią odniesienia, wynosiły odpowiednio 2,5, 3,3 i 10,2 wśród białych i 2,7, 3,3 i 10,1 wśród czarnych. Chociaż iloraz szans był mniejszy, efekt interaktywny pozostał zarówno wśród białych, jak i czarnych. Następnie przeanalizowaliśmy oddzielnie dwie podkategorie niskiej masy urodzeniowej – bardzo niską masę urodzeniową (<1500 g) i umiarkowanie niską masę urodzeniową (1500 do 2499 g) (Tabela 4). Masa urodzeniowa matki, rozpatrywana jako jedyna, wydawała się mieć niewielki wpływ na ryzyko bardzo niskiej masy urodzeniowej u rodzeństwa dziecka wskaźnikowego wśród czarnych, podczas gdy u białych nie można było ocenić związku, ponieważ było tylko jedno białe rodzeństwo z bardzo niskim urodzeniem waga w grupie 2. Jednak interakcja pomiędzy wagą urodzeniową matki a wagą dziecka wskaźnikowego utrzymywała się zarówno dla bardzo niskiej masy urodzeniowej, jak i umiarkowanie niskiej masy urodzeniowej. Ponadto oceniliśmy powiązanie między masą urodzeniową matki i dzieckiem wskaźnikowym a ryzykiem urodzeń przedwczesnych i opóźnieniem wzrostu wewnątrzmacicznego u rodzeństwa (Tabela 4). Wyniki ponownie wskazywały, że ryzyko to było najniższe w grupie 1, a najwyższe w grupie 4. Łączny wpływ masy urodzeniowej matki i masy dziecka z indeksu na ryzyko porodu przedwczesnego i opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego u rodzeństwa dziecka z indeksem dodatek lub interaktywny.
Dyskusja
W wynikach zgodnych z wynikami wcześniejszych badań, 6, 8-12 to badanie pokazuje, że masa urodzeniowa matki i dziecka z indeksu są zarówno znaczącymi, jak i niezależnymi predyktorami niskiej masy urodzeniowej u rodzeństwa dziecka wskaźnikowego. Co ważniejsze, dane sugerują, że ten efekt jest interaktywny. W przeciwieństwie do ilorazów szans na niską masę urodzeniową u rodzeństwa 2,6 w grupie 2 i 5,4 w grupie 3, iloraz szans 14,1 w grupie 4 był jednym z najwyższych w przypadku czynników ryzyka, o których wiadomo, że są związane z niską wagą urodzeniową. Ten interaktywny efekt zaobserwowano nawet po dostosowaniu do rasy, wieku, parytetu, wykształcenia, statusu palenia papierosów matki, wagi przed zajściem w ciążę i wzrostu oraz do roku i pory narodzin rodzeństwa, odstępu między urodzeniem rodzeństwa a tym dziecka indeksu i płeć rodzeństwa.
Nasze dane potwierdzają zasugerowane uprzednio, że gdy niemowlęta są indywidualnie badane, masa urodzeniowa jest skorelowana zarówno z długością okresu ciąży, jak i wskaźnikami wzrostu wewnątrzmacicznego 19, podczas gdy ciężar urodzeniowy matki jest silniej związany z wewnątrzmacicznym wzrostem dziecka niż z czasem trwania ciąży. ciąży. Ponadto łączny wpływ masy urodzeniowej matki i masy dziecka z indeksu na ryzyko porodu przedwczesnego i opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego u rodzeństwa dziecka indeksu jest albo addytywny, albo interaktywny, co sugeruje, że połączony ryzyko niskiej masy urodzeniowej jest zależne od osłabionego wzrostu wewnątrzmacicznego i skrócenia ciąży.
Silna rodzinna agregacja niskiej masy urodzeniowej w tym badaniu może wynikać z genetyki, czynników środowiskowych lub obu
[patrz też: pluskwy domowe ugryzienia, turkuć podjadek ugryzienie, eksenatyd ]

Tags: , ,

No Responses to “Rodzinna agregacja niskiej masy urodzeniowej wśród białych i czarnych w Stanach Zjednoczonych ad 5”

 1. Snake Eyes Says:

  nauka i medycyna jest potrzebna

 2. Speedwell Says:

  [..] Cytowany fragment: sprzęt medyczny[...]

 3. Neophyte Believer Says:

  Mnie bardzo pomogła suplementacja wysoką dawką omegi 3

 4. Tymon Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: leczenie alkoholizmu[...]

 5. Bugger Says:

  Tętniak mózgu objawy niepozorne

 6. Flakes Says:

  Article marked with the noticed of: leczenie kanałowe warszawa[...]

 7. Bugger Says:

  Jagody Goji sa uzywane od dobrych kilkunastu lat

Powiązane tematy z artykułem: eksenatyd pluskwy domowe ugryzienia turkuć podjadek ugryzienie