Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Przy pewnej wpra- wie diagnostycznej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy pewnej wpra- wie diagnostycznej łatwo odróżnić, nawet w największym podnieceniu psychorucho- wym, sztywny, niedostosowany afekt schizofreniczny od tępego, bezradnego afektu arnentywnego. Dalej hiperkinezy katatoniczne zawsze zachowują coś z celowości działania, gdyż na dnie ich leżą uporządkowane, chociaż urojeniowo zmienione rozkojarzone związki myślowe, podczas gdy w amencji równolegle z rozerwaniem związków myślowych idzie też i zupełny zanik celowości i zborności działań. Na- stępnie nawet w największym i długotrwałym podnieceniu psychoruchowym kata- tonik zachowuje czystość sensorium, a tym samym zdolność skupiania uwagi, spo- strzegawczość, orientację we wszystkich kierunkach, zdolność pojmowania i two- rzenia sądów, nienaruszone funkcje pamięciowe, podczas gdy wszystko to, jak wi- dzimy w naszym przypadku, ulega w amencji rozerwaniu lub zniszczeniu. Wreszcie ocena wypowiedzi chorego nie może pozostawiać wątpliwości, gdy chodzi o schizo- freniczne rozkojarzenie (dissociatio) czy o splątani owe rozerwanie związków myślo- wych (incohaerentia). Mianowicie w rozkojarzeniu uderza zawsze dziwactwo, jakby kiepska gra aktorska, ponadto poszczególne człony rozkojarzonych wypowiedzi mogą mieć swój sens, a człony werbigeracyjne są tylko fragmentami większych, uporząd- kowanych całości myślowych, podczas gdy w inkoherencji amentywnej uderza chaos, nie liczący się ani z bodźcami zewnętrznymi, ani z jakąkolwiek paralogiczną moty- wacją rozumowo-uczuciową.. Dodać tu jeszcze można parę słów o omamach, których w naszym przypadku w ciągu tak długiego okresu nie udało się stwierdzić. Chociaż w katatonii może nie być omamów, jednakże ich obecność mogłaby podważyć roz- poznanie na korzyść katatonii, zwłaszcza gdyby chodziło o typowe omamy schizo- freniczne. STAN POMROCZNY, CZYLI ZAMROCZENIE (OBNUBILATIO) Osią zespołu zamroczeniowego jest przełączenie świadomości na rozszcze- pienną osobowość, opisane w rozdziale o jakościowych zmianach sensorium. Znane są rozmaite odmiany tego zespolu, zależne zarówno od wywołującego go czynnika chorobotwórczego podstawowego, jak i od nie zbadanych bliżej wła- ściwości tkwiących w patogenezie samego zespołu psychotycznego czynnościo- wego. [hasła pokrewne: , rwa kulszowa, tusz do rzęs, pierścionek zaręczynowy ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)