Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘zwężenie szpar stawowych’

Ochrona szczepionego przed zakażeniem gruźlicą.

Posted in Uncategorized  by admin
December 20th, 2018

Do badania używa się dawnej tuberkuliny Kocha (Alttubetkulin) lub tuberkuliny amerykańskiej w postaci oczyszczonej pochodnej proteinowej. Odczyn tuberkulinowy bada się śródskórną próbą Marrtoux w rozcieńczeniu 1 :10.000. W razie ujemnego, wyniku próbę powtarza się po tygodniu z rozcieńczeniem 1:1.000. Jeżeli i tym razem odczyn Mantoux wypada ujemnie, po upływie tygodnia wykonuje się odczyn Mantoux z rozcieńczeniem 1 :100. Dopiero ujemny wynik z tym rozcieńczeniem przemawia przeciwko uznaniu badanej osoby za zakażoną gruźlicą i uprawnia do szczepienia zapobiegawczego.Celem sprawdzenia skuteczności szczepienia wykonuje się odczyn śródskórny Mantoux w rozcieńczeniu 1 : 1.000 u szczepionych doustnie w 10-12 tygodniach po szczepieniu, u szczepionych zaś doskórnie lub metodą skaryfikacyjną – w 6 tygodni po nim. Ujemny wynik odczynu powinien być wskazówką do ponownego szczepienia. Aż do uzyskania odporności w związku ze szczepieniem, a więc przez 5-12 tygodni, a przynajmniej przez 4 tygodnie, powinno się szczepionego odosobnić od wszelkiej styczności z chorymi na gruźlicę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zwężenie szpar stawowych’

Ochrona szczepionego przed zakażeniem gruźlicą.

Posted in Uncategorized  by admin
December 20th, 2018

Chociaż szczepionka RC.G. jest nieszkodliwa. to jednak przy jej stosowaniu zdarzają się powikłania. Zależą one przeważnie od błędów w postępowaniu. Najczęstszą przyczyną powikłań jest zaniedbanie należytego odosobnienia szczepionych.Zakażenie zjadliwymi prątkami gruźlicy w pierwszych 15 dniach po szczepieniu, gdy odporności jeszcze nie ma albo gdy ona zaczyna dopiero się wytwarzać, kończy się nieraz ostrym gruźliczym zapaleniem opon mózgowych lub inną ciężką postacią ostrej gruźlicy. Zakażenie prątkami gruźlicy po uzyskaniu odporności poszczepiennej, jeżeli wywołuje gruźlicę, to w postaci łagodnej i jest tym mniej niebezpieczne, im dłuższy był okres odosobnienia. Dużą rolę, prócz nie dostatecznego odosobnienia szczepionej osoby, zwłaszcza dziecka, odgrywa zastosowanie szczepionki, która utraciła już swą moc, oraz szczepienia w okresie przedalergicznym, wywołanym zakażeniem zjadliwymi prątkami gruźlicy przed szczepieniem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zwężenie szpar stawowych’

Ochrona szczepionego przed zakażeniem gruźlicą.

Posted in Uncategorized  by admin
December 20th, 2018

Szczepienia ochronne Calmettea odgrywają dużą rolę w zwalczaniu gruźlicy jako choroby społecznej na drodze zapobiegawczej. Natomiast leczniczego znaczenia szczepionka wcale nie ma. Calmette poleca łączenie nowoczesnych metod społeczno-higienicznych w walce z gruźlicą ze szczepieniami. Swe stanowisko uzasadnia on tym, że człowiek, chroniony od stykania się z chorymi na gruźlice, pozostaje w stanie anergii i dlatego pada łatwo ofiarą gruźlicy przy pierwszym zetknięciu się z prątkami gruźlicy, którego w warunkach naszego życia uniknąć nie podobna. Szczepienie ochronne ma to znaczenie, że wytwarza alergię bezwzględnie konieczną w walce z prątkami gruźlicy.Dążenie do odosobnienia zdrowych dzieci od osób chorych na gruźlicę otwartą znalazło wyraz w powołaniu do życia osobnych instytucji, które odgrywają dużą rolę w walce z gruźlicą. Takie instytucje powstały we Francji jeszcze przed wynalezieniem szczepionki Calmettea, gdy zwrócono uwagę, że dzieci rodziców chorych na gruźlicę, umieszczone na wsi w dobrych warunkach higienicznych, zachorowują na gruźlicę bez porównania rzadziej niż dzieci nie usunięte ze środowiska gruźliczego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zwężenie szpar stawowych’

Ochrona szczepionego przed zakażeniem gruźlicą.

Posted in Uncategorized  by admin
December 20th, 2018

Znaczenie Oeuvre de placement w zapobieganiu gruźlicy ilustrują dane Bernarda i Poix: na 302 dzieci tej instytucji umarło w r. 1926 po trzecim miesiącu 5,7-7,6%, zależnie od czasu, w którym niemowlę zostało po urodzeniu zabrane do Oeuvre, natomiast umieralność dzieci pozostawionych u rodziców chorych na gruźlicę wynosiła w tym czasie 82 % . Zasada ochrony przed zakażeniem gruźliczym dotyczy, prócz niemowląt i okresu wczesnego dzieciństwa, także dzieci, zwłaszcza uczęszczających do przedszkoli i szkół. Da się to osiągnąć przez dokładne badanie na początku roku szkolnego całej dziatwy wstępującej do przedszkoli, szkół powszechnych i średnich, a także personelu nauczycielskiego i służby, słowem wszystkich osób, z którymi styka się dziatwa szkolna. Umożliwi to wyłączenie osób chorych na gruźlicę. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »