Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

Zapobieganie gruźlicy w wieku dziecięcym i młodzieńczym.

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

W koloniach mieszczących się na wsi dzieci spędzają 4-6 tygodni latem pod opieką nauczyciela lub higienistki społecznej, w półkoloniach znajdujących się w pobliżu miasta – tylko dzień, otrzymując tutaj śniadanie, obiad i podwieczorek lub kolację. Przez cały dzień dzieci pozostają pod opieką higienistki, bawią się na świeżym powietrzu, uczą się śpiewu, robią mniejsze wycieczki itp., a na noc wracają do domu. Utrzymanie półkolonii jest tańsze niż kolonii, a wyniki, otrzymywane w nich dzięki pobytowi dzieci przez całe lato, nie zaś 4-6 tygodni, jak to bywa w koloniach, nie ustępuje wynikom, które się uzyskuje w koloniach. Prócz przybytku na wadze ciała, zahartowania ciała i poprawy zdrowia w ogóle, akcja zapobiegawcza, prowadzona za pomocą kolonii 1 półkolonii, ma jeszcze to doniosłe znaczenie, że przyzwyczaja dzieci do porządku i czystości, wpaja w nie zasady higieny i je uspołecznia. Wielką rolę w zapobieganiu gruźlicy w wieku dziecięcym i młodzieńczym odgrywają także ogrody miejskie, w których dzieci i młodzież mogą spędzać cały dzień na otwartym powietrzu, a także podmiejskie ogrody robotnicze, powstające na działkach, wydzierżawionych przez miasta do uprawy jarzyn rodzicom z większą liczbą dzieci. Ogrody te zapewniają lepsze żywienie dziatwy i przebywanie jej przez cały dzień na świeżym powietrzu przy uprawie jarzyn, odciągając je od pobytu na ulicach wielkiego miasta. Słusznie podkreśla Tomasz Janiszewski, że dodatnią ich stronę stanowi także to, że ojciec rodziny spędza po ukończonej pracy resztę dnia w swej parcelce. W półsanatoriach dla dzieci dziatwa przebywa część dnia lub noc pod opieką lekarską i pielęgniarską w warunkach zbliżonych do sanatoryjnych. W przeciwieństwie do półkolonii półsanatoria są czynne przez cały rok. Przyjmuje się do nich dzieci najczęściej w wieku przedszkolnym, przeważnie ze środowisk gruźliczych, po przebytych chorobach zakaźnych, chorobach płuc i oskrzeli. W półsanatorium dziennym otrzymują dzieci obfite pożywienie i przebywają na świeżym powietrzu w dobrych warunkach higienicznych, wypełniając czas grami i leżakowaniem, na noc zaś wracają do domu. Większe znaczenie zapobiegawcze mają półsanatoria nocne. Do nich dzieci zgłaszają się z wieczora, otrzymują tutaj kolację i spędzają noc w dobrych warunkach higienicznych, z rana zaś wracają po śniadaniu do domu lub udają się do szkoły. W ten sposób unika się pobytu dziecka w domu nocą, gdy mieszkanie jest najbardziej przeludnione i dziecko nieraz jest zmuszone spać w jednym łóżku z osobą dorosłą, nawet chorą na gruźlicę płuc. [patrz też: , odzież dla dzieci, wózki dziecięce, rehabilitacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

Zapobieganie gruźlicy w wieku dziecięcym i młodzieńczym.

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Jak dużo mieliśmy do zrobienia, świadczy o tym chociażby głód mieszkaniowy i przeludnienie mieszkań, które wybitnie sprzyjają szerzeniu się zakażenia gruźliczego. Tak, według danych Głównego Urzędu Statystycznego w mieszkaniach jednoizbowych i dwuizbowych gnieździło się w roku 1931 w Polsce 64,7ro, czyli % całej ludności miejskiej a w Łodzi nawet 79010. Jeszcze rozpaczliwiej przedstawiała się sprawa, jeżeli uwzględnić gęstość zaludnienia: w mieszkaniach jednoizbowych w r. 1931 mieściło się w całej Polsce w miastach średnio 3,9 osób na izbę, w Warszawie nawet 4, a na wsi w całej Polsce 4,8. Dorobek nasz przeciwgruźliczy w okresie 1918–1939 uwzględnia I w szerokiej mierze przede wszystkim wiek dziecięcy, w którym niebezpieczeństwo zakażenia gruźliczego jest bardzo wielkie a następstwa często fatalne. Wychodząc ze słusznej zasady, że zwalczanie gruźlicy powinno się oprzeć na ochronie przed zakażeniem i na uodpornianiu przede wszystkim niemowląt, powołaliśmy przy Polskim Związku Przeciwgruźliczym w Warszawie Centralny Komitet Szczepień, kierował on akcją szczepień metodą Calmettea w całej Polsce. Prócz niego, istniały Komitety w Białymstoku, Częstochowie, Gdyni, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Pabianicach, Poznaniu, Sosnowcu, Toruniu, Zakopanem. W Warszawie szczepienia przeprowadzono we wszystkich miejskich zakładach położniczych, w Klinice Uniwersyteckiej Dziecięcej i w Szpitalu Centrum Wyszkolenia Sanitarnego. W r. 1933 uruchomił Polski Związek Przeciwgruźliczy przy Uniwersyteckiej Klinice Dziecięcej pierwszą publiczną stację szczepień, która szczepiła dzieci zgłoszone w domach i w zakładach położniczych prywatnych (zasadniczo za niewielką opłatą). Komitety szczepiły dzieci w rodzinach nie zamożnych bezpłatnie, od zamożniejszych natomiast pobierano opłatę w wysokości, wyznaczonej przez odpowiedni Komitet, Komitety szczepień oraz lekarze prowadzący szczepienia i zarejestrowani w Centralnym Komitecie otrzymywali szczepionkę bezpłatnie za zwrotem kosztów przesyłki. Zgłaszano się o nią do Polskiego Związku Przeciwgruźliczego. Jeżeli szczepienie przeprowadzano na większą skalę i znane było zapotrzebowanie tygodniowe, to Polski Związek Przeciwgruźliczy wysyłał szczepionkę w określonej liczbie ampułek stale w umówionych z góry dniach. Przy sporadycznych szczepieniach można było zwracać się za każdym razem do Polskiego Związku Przeciwgruźliczego telegraficznie podając liczbę szczepionek, np. “Jedna B: C. G.” (oznaczało to jeden komplet, który zawierał trzy dawki potrzebne do szczepienia jednego dziecka). [przypisy: , klimatyzacja precyzyjna, wózki dziecięce, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off