Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

Przypadek nr 1. Zespól amentywny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadek nr 1. Zespół amentywny na tle zakażenia niewyjaśnionej etiologii (encephalitis). G. R. ur. 17. VI. 1933 r., obciążenia dzie- dzicznego nie stwierdzono. Rozwijała się dobrze, uczyła się w szkole nieźle, zawsze bardzo ruchliwa, pracowita, gospodarna, niezbyt towarzyska, dobra, pracowała na roli. Dnia 16. V. 1952 r. odjechała ochotniczo do S.P. Tutaj po 2 tyg. zachorowała z objawami gorączki do 41°, chorobę określano jako grypę i leczono sulfatiazolem. Po tygodniu wróciła do zajęć, lecz skarżyła się na bóle głowy, płakała dużo, chciała wracać do domu, źle się czuła (stadium neurasthenicum). Na kilka dni przed umiesz- czeniem jej w Klinice Chorób Psychicznych AMG nagle zerwała się z łóżka, wysko- czyła przez okno na parterze i biegła przed siebie. Zatrzymana stawiała opór, gryzła, kopała, krzyczała. Zawieziono ją do szpitala, gdzie po zastrzyku przespała się, na- zajutrz jednak znowu niespokojna, wypowiadała urojenia prześladowcze twierdząc, że chce się ją tu otruć, W drodze do kliniki, gdzie przyjęta została dnia 28. VI. 1952 T., płakała i śmiała się, mówiła niedorzeczności, gdy wjechano do Gdańska, twierdziła, że jest we. wsi rodzinnej (dezorientacja w miejscu). W klinice podnie- cona, nie można z nią nawiązać kontaktu, stawia czynny opór, krzyczy, pluje, kopie, obnaża się, nie przyjmuje pokarmów i musi być karmiona zgłębnikiem, stereoty- powo zawodzi “o Matko Boska”, w nocy nie śpi, hałasuje, wyrywa się z łóżka i biega bez celu po sali, napada i bije inne chore. Sensorium jest wyraźnie zmienione ja- kościowo, chora zupełnie zdezorientowana, wypowiedzi jej wykazują rozerwanie związków myślowych (incohaerentia), przy czym luźne, przeważnie bezsensowne zgłoski szeregują się według podobieństwa rymu i rytmu (werbigeracje), występuje też persewerowanie całych zdań. “Łączność afektywna i intelektualna z otoczeniem zniesiona, podniecenie psychoruchowe w ciągu dalszych dni narasta, zanieczyszcza się moczem i kałem, czasem po sztucznym karmieniu wymiotuje, ogólny stan coraz gorszy, afekt nabiera wszelkich cech bezradności, ruchy jej stają się niecelowe i przybierają charakter bezładnego miotania się (jactationes). [hasła pokrewne: , uprawnienia sep, odzież termoaktywna, tusz do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

Przypadek nr 1. Zespól amentywny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do stanów pomrocznych zalicza się również upojenie patologiczne alkoholowe (ebrietas pąthologica seu psychotica seu obnubilatoria, patho- togischer Rausch). Odrębność nozograficzna tych psychoz jest problematyczna, oparta na zupełnie przestarzałych sprawdzianach psychopatologicznych. Bardzo często udaje się dowieść tła padaczkowego, zwłaszcza gdy w zapisie eeg ujaw- nią się typowe dysrytmie. W orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym dowody takie są najbardziej przekonywające. Sprawa może się łączyć z nietolerancją alkoholową. Może się zacząć od zwykłej pijatyki najczęściej u alkoholików przewlekłych lub o osobników z organicznym uszkodzeniem mózgu. W praktyce rozróżnia się upojenie patologiczne, które jest psychozą typu pomrocznego, od tzw. upojenie na tle patologicznym, pod którym to pojęciem rozu- miemy ciężko przebiegający stan upojenia u organików, w którym dochodzi do rozluźnienia. hamulców moralno-rozumowych w znaczeniu incontinentia affec- tiva. Drażliwość i wybuchowość takiego osobnika dochodzi Gt szczytowych .rozmiarów, stając się powodem niebezpiecznych zatargów z otoczeniem. Stan ten nie ma jednak cech psychozy. Upojenie patologiczne zdarza się czasem u ludzi nienawykłych do alkoholu, znajdujących się chwilowo w stanie wy- czerpania ustroju wskutek przegłodzenia, upałów, ozdrowieństwa po ciężkich chorobach ogólnych, przemęczenia po nieprzespanej nocy.itd. Zachowanie cho- rego bywa zborne, tak że świadkowie mogą nic szczególnego poza zwykłym podchmieleniem nie zauważyć. Chory staje się bez zrozumiałego powodu kłót- liwy, rozdrażniony, wybuchowy i w pewnej chwili wpada w niepohamowaną wściekłość, bijąc i demolując dookoła. Świadomość jest w wysokim stopniu zwę- żona i dość znacznie przyćmiona, przy dezorientacji we wszystkich kierunkach. Przez chorego działa rozszczepienna osobowość, co się wyraża nieodpowiednim do codziennej sylwetki osobnika sposobem reagowania, temperamentem i ce- chami charakteru. [przypisy: , uprawnienia sep, foteliki dla dzieci, medycyna estetyczna ]

Comments Off

« Previous Entries