Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

O omamach lub urojeniach w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

O omamach lub urojeniach w tym stanie może mówić tylko ktoś, kto nie widział bezpośrednio tych chorych. Jeżeli nawet w tym stanie porozrywanych związków myślowych, są jakieś przeżycia halucynacyjne, to są one tak bezładne, . że nie mieszczą się w pojęciu nawet chorobliwie zmienionych spostrzeżeń. Cza- sem nagle następuje przerwa w tym podnieceniu psychoruchowym: chorzy po- padają w stan akinezy, osłupienia z mutyzmem, aby po pewnym czasie znowu wyżywać się psychoruchowo. Jeżeli chory zerwie się w tym stanie z łóżka, to biegnie w jakimś kierunku, zawraca, klęka, kładzie się, czasem rzuca się na kogoś z otoczenia z oznakami strachu, a czasem tylko z czystej potrzeby wyła- dowania ruchowego, wszystko wśród zupełnej bezradności lub bezcelowego miotania się. W miarę trwania tej tak wyjątkowo ciężkiej psychozy dochodzi do postępu- jącego szybko wyczerpania i upadku sił, zwłaszcza jeśli nie zapobiega się od- wodnieniu ustroju, po czym następuje zgon. Zejście amencji bywa różne. Jeżeli pozostawi się chorego bez leczenia, jeżeli nie dba się o jego nawodnienie i nie .przeciwdziała się podnieceniu psychoru- chowemu, to musi on niechybnie zginąć z wyczerpania. Los chorego zależy w wysokim stopniu od opieki pielęgniarskiej. Rokowanie poprawiło się znacz- nie od czasu wprowadzenia wstrząsów elektrycznych, a zwłaszcza ostatnio od chwili; gdy zaczęto stosować largaktyl. Jeżeli chory nie zginie li szczytu pod- niecenia psychoruchowego, to obraz kliniczny może się zmienić. Może nastąpić powikłanie z innymi zespołami psychotycznymi albo amencja może przejść już to w stan pomroczny, już to w stan osłupienia kataleptycznego. W tym ostatnim przypadku utarło się w piśmiennictwie określenie amentia stupor osa. Jest to mieszany zespół amentywno-kataleptyczny . Amencja może czasem trwać wiele tygodni. Po jej przeminięciu pozostaje zupełna niepamięć, chociaż możliwe są w rzadkich przypadkach luźne wspom- nienia w postaci wysp pamięciowych. Jeżeli nie ma u podłoża zespołu schizo- frenicznego albo organicznego uszkodzenia mózgu, to psychoza ta nie pozosta- wla w psychice chorego najmniej szych ubytków, oczywiecie poza trwałą luką pamięciową z okresu psychozy (amnesia retropsychotica). [podobne: , ubranka dla niemowląt, powiększanie piersi, kosmetyki naturalne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

O omamach lub urojeniach w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badanie internistyczne dnia 6. VII. nie wykazało uchwytnych zmian w narządach wewnętrznych, przyspieszenie czynności serca stosowne do podwyższonej ciepłoty ciała, która waha się między stanami podgorączkowymi a rzadszymi wyskokami powyżej 38°. Badanie neurologiczne: mowa niewyraźna, zamazana, źrenica prawa nieco szersza od lewej, odruchy: kolanowy i podeszwowy po prawej stronie nieco wyższe, występuje odruch chwytny. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego na wirusy wypadło ujemnie. Chora otrzymuje przetaczanie krwi, kroplówkę dożylną roztworu Ringera. glukozę dożylnie, mimo to słabnie coraz bardziej. Dnia 7. VII. wystąpiło zapalenie prawej ślinianki przyusznej, po czym w następnych dniach chora otrzy- mała w sumie 2600000 j. penicyliny, 5,5 g eupatyny, niezależnie od środków naser- cowych, uspokajających i odżywczych. Omamów nigdy nie stwierdzano. W czasie 12. VII.-1. VIII. otrzymała leczenie wstrząsami elektrycznymi, w sumie 16 zabiegów. Już dnia 22. VII. nastąpiło uspokojenie i udało się po raz pierwszy nawiązać z chorą łączność. Okazało się, że chora pamięta pobyt w brygadzie S.P., po czym ma niepa- mięć zupełną aż do chwili obecnej. Afekt syntoniczny, odpowiedzi rzeczowe, pojawił się apetyt. W nocy z 22 na 23. VII. objawy amentywne na krótki czas znowu powró- ciły, lecz wkrótce zupełnie ustąpiły. Natomiast począwszy od 26. VII. stwierdzono objawy odczynu organicznego po wstrząsach elektrycznych: wystąpiła euforia z afek- tem tępym, labilność afektywna, zupełna dezorientacja w czasie, miejscu” otocze- niu i w sytuacji własnej. Patrząc na dym z komina sąsiedniego budynku, zasłonię- tego drzewami, myślała że to chałupa sąsiadów się pali. W tym czasie wystąpiła wysypka odrowata, którą dermatolog określił jako alergiczną, ponadto wystąpił nie- dowład lewego nerwu łokciowego. Obydwa te powikłania po odpowiednim leczeniu cofnęły się. Objawy odczynu organicznego powstrząśowego również stopniowo ustą- piły. Ogólny stan chorej poprawi się, pomagała ona chętnie przy sprzątaniu i zmy- waniu naczyń, stała się krytyczna, dobrze zorientowana, afekt bez zarzutu, kontakt z otoczeniem bardzo dobry. [patrz też: , odżywka do rzęs, ubranka dla niemowląt, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off

« Previous Entries