Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘stacja dializ’

Neuralgia słuchawek

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Listy Neuralgia nerwu głosowo-gardłowego jest rzadką przyczyną bólu głowy lub twarzy. Przegląd epidemiologicznej bazy danych w klinice Mayo zidentyfikował tylko 217 przypadków w ciągu 55 lat.1 Trauma jest rzadką przyczyną tego zaburzenia, ale współczesne życie może powodować traumę z niekonwencjonalnych źródeł. Zgłaszamy przypadek neuralgii językowo-gardłowej spowodowanej użyciem słuchawek z twardymi plastikowymi uszami.
37-letnia kobieta nagle miała napadowy, lancinujący ból w lewym uchu. Ból promieniował od zewnętrznego przewodu słuchowego do okolicy ściany ciemieniowej tej części głowy. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘stacja dializ’

Neuralgia słuchawek

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Możliwość uogólnienia tych wyników dla naszej próby jest niepewna ze względu na różne cechy populacji. Jeśli matki dzieci z indeksami o niskiej masie urodzeniowej systematycznie nie doceniły własnych wag urodzeniowych lub starszych dzieci, oszacowania ryzyka byłyby złudnie zawyżone, podczas gdy systematyczne przeszacowanie masy urodzeniowej pomniejszyłoby sztucznie oszacowania. W tym badaniu szacunki wpływu masy urodzeniowej matki na masę urodzeniową potomstwa są zgodne z wynikami z poprzednich badań11,12, w których ciężar urodzeniowy matki uzyskano z aktów urodzenia. To podobieństwo sugeruje, że jakiekolwiek wywoływanie uprzedzeń nie było wystarczające, aby zasadniczo zmienić wnioski z badania. Wiek ciążowy matek nie był dostępny w tym badaniu, więc nie można było ustalić, czy matki z niską masą urodzeniową były małe przy urodzeniu z powodu skrócenia ciąży, opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego lub obu. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘stacja dializ’

Neuralgia słuchawek

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Błędy standardowe oszacowano za pomocą metody wykorzystującej uogólnione równania szacunkowe w celu dostosowania korelacji między rodzeństwem w masie urodzeniowej i wieku ciążowym.16 Podobne podejście zastosowano do oceny ryzyka bardzo niskiej lub umiarkowanie niskiej masy urodzeniowej, porodu przedwczesnego i wzrostu wewnątrzmacicznego opóźnienie. Gdy rozważano bardzo niską masę urodzeniową i umiarkowanie niską masę urodzeniową, stosowano grupę odniesienia dla niemowląt o masie urodzeniowej 2500 g lub więcej. Ryzyko związane z niską masą urodzeniową, opóźnieniem wzrostu wewnątrzmacicznego i wcześniactwem wśród rodzeństwa dzieci z indeksów badano w czterech grupach określonych następująco, w zależności od masy urodzeniowej matki i dziecka wskaźnikowego: grupy, w której ani matka, ani wskaźnik dziecka miał niską masę urodzeniową (grupa 1), grupę, w której tylko matka miała niską masę urodzeniową (grupa 2), grupę, w której tylko wskaźnik dziecka miało niską masę urodzeniową (grupa 3), oraz grupę, w której zarówno matka, jak i dziecko z indeksem miały niską masę urodzeniową (grupa 4). Nasza ocena interakcji między masą urodzeniową matki a wagą dziecka indeksu została oparta na założeniu, że nie było interakcji w skali dodatku. Istotność statystyczną tego interaktywnego efektu badano za pomocą statystyki z, którą opisali Hogan i współpracownicy17. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘stacja dializ’

Neuralgia słuchawek

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Spośród 3,9 miliona niemowląt urodzonych w Stanach Zjednoczonych w 1988 r. Około 270 000 miało niską masę urodzeniową (<2500 g) .1 Niska masa urodzeniowa jest najważniejszą determinantą śmiertelności noworodków i główną determinantą śmiertelności noworodków po urodzeniu, a także chorobowości w okresie niemowlęcym i dzieciństwie.23 Poprzednie badania niskiej masy urodzeniowej w dużej mierze koncentrowały się na indywidualnych ciążach i czynnikach związanych z tym okresem.2,4,5 Względnie niewielka praca została wykonana w celu zbadania rodzinnej agregacji niskiej masy urodzeniowej wśród białych i czarni w Stanach Zjednoczonych. Badania wykazały, że kobiety mają zwykle dzieci, których masy urodzeniowe są do siebie podobne. Współczynniki korelacji dla masy urodzeniowej wśród rodzeństwa mieszczą się w zakresie od 0,36 do 0,62 (mediana, około 0,50). 6 Podobieństwo to utrzymuje się nawet po dostosowaniu do długości ciąży.7 Na korelację między rodzeństwem wpływają cechy matki i dziecka. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries