Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

Znaczenie Oeuvre de placement.

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Znaczenie Oeuvre de placement w zapobieganiu gruźlicy ilustrują dane Bernarda i Poix: na 302 dzieci tej instytucji umarło w r. 1926 po trzecim miesiącu 5,7-7,6%, zależnie od czasu, w którym niemowlę zostało po urodzeniu zabrane do Oeuvre, natomiast umieralność dzieci pozostawionych u rodziców chorych na gruźlicę wynosiła w tym czasie 82 % . Zasada ochrony przed zakażeniem gruźliczym dotyczy, prócz niemowląt i okresu wczesnego dzieciństwa, także dzieci, zwłaszcza uczęszczających do przedszkoli i szkół. Da się to osiągnąć przez dokładne badanie na początku roku szkolnego całej dziatwy wstępującej do przedszkoli, szkół powszechnych i średnich, a także personelu nauczycielskiego i służby, słowem wszystkich osób, z którymi styka się dziatwa szkolna. Umożliwi to wyłączenie osób chorych na gruźlicę. Badania te muszą być uzupełnione dalszą stałą opieką lekarską. Cała akcja wymaga należytego nastawienia władz szkolnych, personelu szkolnego i lekarzy szkolnych oraz ścisłej współpracy szkolnej opieki lekarskiej z poradniami przeciwgruźliczymi. Ochrona, dzieci oraz młodzieży przez zakażeniem gruźliczym musi iść ręka w rękę z hartowaniem i wzmacnianiem ustroju przez racjonalne wychowanie fizyczne, którego znaczenie w walce z gruźlicą podkreślał u nas już Jędrzej Śniadecki, przez przebywanie na otwartym powietrzu, uprawianie ćwiczeń fizycznych, dostateczny wypoczynek, nieprzemęczanie się pracą fizyczną i umysłową, dostateczne odżywianie, wyjazdy wypoczynkowe nad morze, w góry lub na wieś, usunięcie nadużyć alkoholu itd. Toteż nie tylko należy przestrzegać, by budynki szkolne odpowiadały wymaganiom higieny co do kubatury, wentylacji, ogrzewania i dostatecznej ilości światła i, były utrzymywane w czystości, ale należy dbać także o to, by przy szkołach były boiska dla zabaw i ćwiczeń, programy szkolne nie były przeładowane, a przerwy między lekcjami były dostateczne. Wzmacniając obronne siły ustroju i usuwając czynniki osłabiające go, przeciwdziałamy ujemnym skutkom pierwszego zakażenia gruźlicą oraz obudzeniu się prątków, zamurowanych w ognisku pierwotnym lub w węzłach zespołu pierwotnego. Zadaniu wzmacniania rosnącego ustroju zadość czynią także osobne instytucje zapobiegawcze: kolonie, półkolonie, ogrody, szkoły na otwartym powietrzu i prewentoria. [patrz też: , prawo medyczne, Kabiny Sanitarne, Stomatolog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

Znaczenie Oeuvre de placement.

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Lecząc chorego na gruźlicę powinna poradnia dokładnie zapisywać przebieg choroby i w razie zmiany przez chorego, miejsca zamieszkania przesłać zapiski tej poradni, pod opiekę której chory przechodzi. Takie samo postępowanie obowiązuje poradnię, jeżeli chorego kieruje do dalszego leczenia do sanatorium lub innego zakładu leczniczego. Ze swej strony także zakład leczniczy, gdy chory na gruźlicę go opuszcza, powinien informować tę poradnię, która skierowała chorego do zakładu, o przebiegu choroby podczas jego pobytu w zakładzie. Należycie zorganizowana i wyposażona poradnia przeciwgruźlicza stosuje z metod leczniczych przede wszystkim dalsze leczenie odmą opłucną po jej wytworzeniu w zakładzie przystosowanym do tego zabiegu. Na wytwarzanie odmy leczniczej w poradni można się godzić tylko wtedy, gdy poradnia ma u siebie łóżka, które umożliwiają pobyt w poradni po wytworzeniu odmy co najmniej przez dobę. Przepalanie zrostów opłucnych i inne zabiegi chirurgiczne nie wchodzą w zakres metod leczniczych w poradni. Poradnie stosują nadto leczenie wzmacniające przetworami arsenowymi, fosforowymi, tranem itd. i leczenie objawowe. Ze środków farmaceutycznych należy stosować w razie potrzeby jedynie leki najniezbędniejsze, naczelne bowiem zadanie poradni stanowi wykrywanie ognisk gruźliczych, ich unieszkodliwianie i uświadamianie chorego i otoczenia w zakresie zapobiegania i zwalczania gruźlicy. Szerokie stosowanie leczenia za pomocą środków farmaceutycznych nie przynosząc istotnej korzyści choremu mogłoby obniżyć w oczach chorego i otoczenia doniosłość leczenia higieniczno-dietetycznego (dożywiania, werandowania itd.) i przez to okazać się szkodliwe. Należycie zorganizowana poradnia przeciwgruźlicza ma stałą styczność nie tylko z instytucjami opieki społecznej, ale także z zakładami leczniczymi, mianowicie z oddziałami gruźliczymi w szpitalach, ze                     szpitalami-sanatoriami i sanatoriami dla chorych na gruźlicę oraz z innymi zakładami leczniczymi i zapobiegawczymi przeznaczonymi do walki społecznej z gruźlicą. Między tymi zakładami leczniczymi a poradnią musi być zachowana pewna równowaga. Jest bardzo pożądane, by nie tylko kierownik poradni był równocześnie kierownikiem oddziału gruźliczego w szpitalu, ale by i personel lekarski, zatrudniony w poradni i na gruźliczym oddziale szpitala, był ten sam. Taka organizacja zapewnia ciągłość opieki lekarskiej i społecznej nad chorym i jego otoczeniem. Należy dążyć do tego, by większe ośrodki miały nie tylko osobne oddziały dla chorych na gruźlicę przy szpitalach ogólnych, ale także w pobliżu szpitale-sanatoria. Ze względów praktycznych dla usunięcia obawy przed takimi oddziałami i szpitalami-sanatoriami powinny nosić nazwę “Oddziały i szpitale – sanatoria dla chorób narządu oddechowego” lub „dla chorób płucnych”. [patrz też: , odzież termoaktywna, prawo medyczne, bielizna damska sklep internetowy ]

Comments Off