Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘odżywka do włosów’

Zakażenie prątkami gruźlicy.

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Chociaż szczepionka RC.G. jest nieszkodliwa. to jednak przy jej stosowaniu zdarzają się powikłania. Zależą one przeważnie od błędów w postępowaniu. Najczęstszą przyczyną powikłań jest zaniedbanie należytego odosobnienia szczepionych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywka do włosów’

Zakażenie prątkami gruźlicy.

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Pierwszą poradnię przeciwgruźliczą założył w r. 1887 Robert Phillip w Edynburgu. Po 11 latach ogłosił on przyjęte później przez wiele krajów zasady tzw. systemu edynburskiego walki z gruźlicą. Według tego systemu poradnia przeciwgruźlicza jest ośrodkiem, dookoła którego koncentrują się składniki złożonego aparatu walki, mianowicie szpitale, sanatoria, prewentoria, kolonie itd. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywka do włosów’

Zakażenie prątkami gruźlicy.

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

W szerzeniu gruźlicy za pośrednictwem mleka i jego przetworów mają wielkie znaczenie także złe warunki higieniczne doju wywołujące zanieczyszczenie mleka. Dojarki i dojarze doją przeważnie w tych samych ubraniach, w których chodzą, bardzo rzadko przed dojem myją ręce mydłem, a przynajmniej w połowie obór nawet nie wycierają wymion przed dojem. Roznoszeniu zarazków gruźlicy sprzyjają także muchy, z którymi tylko rzadko prowadzi, się walkę, pomimo ich obfitości w oborach. Jak z tego wynika, walka z gruźlicą jako klęską społeczną powinna dążyć: 1. do ochrony bydła rogatego przed zakażeniem gruźlicą; 2. Read the rest of this entry »

Comments Off