Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

Do zakresu zamroczen zalicza sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do zakresu zamroczeń zalicza się np.: a. Zamroczenie jasne (obnubilatio lucida), stanowiące najlepiej zbadany pier- wowzór stanu pomrocznego. b. Zamroczenie z głębszym przyćmieniem świadomości. c. Stany somnabuliczne, do których prawdopodobnie zbliżone są zamrocze- nia histeryczne i hipnótyczne. d. Upojenie senne, spokrewnione z poprzednimi. e. Upojenie patologiczne alkoholowe. f. Stany zachwycenia (status extatici) i pokrewne. g. Zespoły mieszane zamroczeniowo-majaczeniowe, czyli tzw. stany onej- roidalne. Odmiany te dotyczą cech wtórnych. Nie zmienia się w nich zasadniczy zrąb strukturalny, który w każdym stanie pomrocznym .da się wyosobnić. Niektóre z tych odmian mieszczą w sobie własny czynnik etiologiczny, albo też powstają ze szczególnego skojarzenia z jakimś innym zespołem, który wyciska piętno na wspólnym obrazie klinicznym. Zarówno względy dydaktyczne, jak i specjalne znaczenie praktyczne tych odmian skłaniają nas do wyosobnienia ich w odręb- nym opisie, aczkolwiek odrębność swoją zawdzieczają one właściwie pierwiast- kom obcych zespołów. Najpierw przedstawimy podstawowy zrąb strukturalny, dający się stwierdzić w każdym zamroczeniu, w każdej jego odmianie, a także w zespołach miesza- nych. Przyczyny stanów pomrocznych nie są dotychczas wyświetlone. Zespoły te mogą się nawarstwić epigenetycznie na wszystkich procesach chorobowych, które na wstępie wyliczyliśmy. Jednakże niezależnie od czynnika, który bez- pośrednio pociągnął za sobą wystąpienie zamroczenia, niemal powszechnie widzi się związek tego zespołu z padaczką. Istotnie w większości przypadków tło pa- daczkowe nie ulega wątpliwości albo jest bardzo prawdopodobne. Jest jednak pewna liczba przypadków, w których żadnego podłoża padaczkowego nie udaje się wykryć, przynajmniej przy dzisiejszych metodach badania. Ogromne usługi w tym kierunku może oddać elektroencefalografia. Jeżeli się zważy, że ok. 10% ludności w rozmaitych krajach, w których zbiorowe badania eeg były przepro- wadzane, wykazuje dysrytmie mózgowe znamienne dla padaczki, chociaż osob- , ników tych nigdy nie podejrzewano o tę chorobę, to można by sobie wyjaśnić częstość związku, jaki zachodzi między występowaniem zespołu zamroczenió- wego a jawną lub utajoną padaczką. Zagadnienie to wymaga jeszcze specjal- nych badań. Na razie musimy stać na stanowisku, że teza padaczkowego tła każdego zamroczenia bynajmmej nie została dowiedziona, w praktyce bowiem spotykamy nierzadko tło etiologicznie różne. Nie dowiedziono również klinicz- nie, ażeby zamroczenie musiało wyłącznie dotykać epiteptotypy. Poza padaczką naj częstszym tłem bywa: alkoholizm, stany pośpiączkowe, choroby zakaźne, choroby ogólne ustroju, stany wyczerpania, destrukcyjne procesy mózgu, stany pourazowe mózgu itd. [więcej w: , foteliki dla dzieci, surówki bawełniane, proktolog ]

Comments Off

Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

Do zakresu zamroczen zalicza sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do stanów pomrocznych zalicza się również upojenie patologiczne alkoholowe (ebrietas pąthologica seu psychotica seu obnubilatoria, patho- togischer Rausch). Odrębność nozograficzna tych psychoz jest problematyczna, oparta na zupełnie przestarzałych sprawdzianach psychopatologicznych. Bardzo często udaje się dowieść tła padaczkowego, zwłaszcza gdy w zapisie eeg ujaw- nią się typowe dysrytmie. W orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym dowody takie są najbardziej przekonywające. Sprawa może się łączyć z nietolerancją alkoholową. Może się zacząć od zwykłej pijatyki najczęściej u alkoholików przewlekłych lub o osobników z organicznym uszkodzeniem mózgu. W praktyce rozróżnia się upojenie patologiczne, które jest psychozą typu pomrocznego, od tzw. upojenie na tle patologicznym, pod którym to pojęciem rozu- miemy ciężko przebiegający stan upojenia u organików, w którym dochodzi do rozluźnienia. hamulców moralno-rozumowych w znaczeniu incontinentia affec- tiva. Drażliwość i wybuchowość takiego osobnika dochodzi Gt szczytowych .rozmiarów, stając się powodem niebezpiecznych zatargów z otoczeniem. Stan ten nie ma jednak cech psychozy. Upojenie patologiczne zdarza się czasem u ludzi nienawykłych do alkoholu, znajdujących się chwilowo w stanie wy- czerpania ustroju wskutek przegłodzenia, upałów, ozdrowieństwa po ciężkich chorobach ogólnych, przemęczenia po nieprzespanej nocy.itd. Zachowanie cho- rego bywa zborne, tak że świadkowie mogą nic szczególnego poza zwykłym podchmieleniem nie zauważyć. Chory staje się bez zrozumiałego powodu kłót- liwy, rozdrażniony, wybuchowy i w pewnej chwili wpada w niepohamowaną wściekłość, bijąc i demolując dookoła. Świadomość jest w wysokim stopniu zwę- żona i dość znacznie przyćmiona, przy dezorientacji we wszystkich kierunkach. Przez chorego działa rozszczepienna osobowość, co się wyraża nieodpowiednim do codziennej sylwetki osobnika sposobem reagowania, temperamentem i ce- chami charakteru. [przypisy: , uprawnienia sep, foteliki dla dzieci, medycyna estetyczna ]

Comments Off

« Previous Entries