Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

W niektórych Panstwach buduje sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W niektórych Państwach buduje się zamiast półsanatoriów domki urządzone tak, że chory na gruźlicę pozostaje pod jednym da- chem ze swoją rodziną, lecz nie naraża jej na zakażenie. Prócz dachu nad głową, zapewnia się w półsanatorium także pożywienie oraz opiekę pie- lęgniarską i .lekarską. W półsanatoriach nocnych otrzymują chorzy ko- lację i śniadanie, w dziennych – przynajmniej śniadanie i obiad. Pól- sanatoria powinno się otwierać w miejscowości zdrowej, mającej dobre połączenie z miastem, w pobliżu ośrodków fabrycznych, miast i prze- ludnionych osiedli. Na szczególną uwagę zasługują sanatoria nocne w pobliżu zakładów przemysłowych w Związku Radzieckim. W sana- toriach tych chorzy gruźlicy, mogący pracować, pozostają w dobrych warunkach higienicznych w ciągu nocy i w godzinach wolnych od pracy. Otrzymują Wyżywienie i pozostają pod stalą opieką lekarską. W godzi- nach dziennych pracują w specjalnie przystosowanych warsztatach, za- pewniających im lepsze powietrze i warunki pracy. Pracę zaczynają, zależnie od przepisu lekarza, od l.lub 2 godzin dziennie, następnie pracują dłużej w miarę poprawy ich stanu zdrowia. Odrębne półsanatoria lub odosobnione oddziały w ogólnych półsana- toriach przeznacza się dla nie dotkniętych gruźlicą ozdrowieńców po przebytych chorobach płuc i opłucnej oraz innych chorobach osłabia- jących ustrój, a także dla osób zdrowych wyczerpanych pracą . W zakres walki z gruźlicą jako klęską społeczną wchodzi także akcja zapobiegania zakażeniu gruźlicą bydlęcą za pośrednictwem mleka i jego przetworów. Znaczenie tej akcji ilustrują dane Koeppego o rozpowszechnieniu za- każenia gruźliczego wśród krów i jałówek w latach 1928-1931. Rasy importowane o dużej wydajności mleka są wrażliwsze na zakażenie i na rozwój choroby niż rasy bydła krajowego. Odsetek krów oddziałujących na tuberkulinę jest wyższy w większych skupie- niach krów w oborach, niż wśród bydła włościańskiego w małych skupie- niach. Odsetek gruźlicy otwartej jest wszakże wyższy wśród bydła wło- ściańskiego, zależnie od gorszych warunków higienicznych obór i gor- szego żywienia. o częstości gruźlicy bydlęcej w Polsce świadczą-także dane następujące: Na ogólną liczbę 42.053 zbadanych sztuk bydła, zapisanych do ksiąg zarodo- . wych do czerwca 1938 roku, gruźlicę stwierdzono: w województwie poznańskim w 62,79%, łódzkim w 44,89%, białostockim 8,25%, krakowskim 8,19%, pomorskim 64,68%, kieleckim 54,9% i warszawskim w 59,46%. Z ogólnej liczby 1.229.178 sztuk bydła rogatego w rzeźniach w r. 1936 stwier- dzono chorych na gruźlicę w województwie białostockim 1,6%, kieleckim 7,1%, krakowskim 3,4%, lubelskim 2,9%, łódźkim 17,2%, pomorskim 18,1%, poznańskim 25,2%, śląskim 15,6%, warszawskim 6,2% i w mieście stołecznymi Warszawie 19,2%. Szerzeniu się gruźlicy wśród bydła sprzyjają złe warunki higieniczne obór i nieodpowiednie utrzymywanie krów (stałe przebywanie krów w oborach, ustawianie krów przy żłobach naprzeciwko siebie, usuwanie nawozu tylko kilka razy do roku). [więcej w: , olejek do włosów, Depilacja laserowa, magnez i witamina b6 ]

Comments Off