Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

Prowadzac akcje wykrywania gruzlicy w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Prowadząc akcję wykrywania gruźlicy w najwcześniejszym okresie, powinna poradnia dopomagać w tym także lekarzom wolnopraktykują- cym, szkolnym i in. w tych przypadkach, w których dla rozpoznania niezbędne są badania dodatkowe w postaci badania radiologicznego, ba- dania szybkości opadania krwinek itd. Stała opieka poradni nad chorymi zarejestrowanymi ma na celu dobro chorego i jego otoczenia. Akcja zapobiegawcza poradnii powinna dotyczyć przede wszystkim dzieci i młodzieży przebywającej w środowisku gru- źliczym. Nie mniejszą troską powinna poradnia otoczyć dziatwę z rodzin gruźliczych, a także tych, u których odczyn tuberkulinowy przy nieobec- ności gruźlicy czynnej jest dodatni lub są ślady po przebytej gruźlicy kości, stawów, węzłów chłonnych itd. Stwierdzenie przebytego zapale- nia opłucnej lub otrzewnej, jako, powstającego bardzo często n.a tle za- każenia prątkami gruźlicy, wymaga akcji zapobiegawczej, pomimo nawet niewykrycia ogniska gruźlicy czynnej, a zatem poradnia ma kierować także dzieci i młodzież do szkół na otwartym powietrzu, prewentoriów, kolonij, półkolonij i stosować w ogóle omówione już środki, które mają za zadanie wzmocnić ustrój. Dla dorosłych służą do tego celu półsana- toria dzienne i zwłaszcza nocne, częste wypoczynki w· zdrowej miejsco- wości, umożliwienie przebywania poza pracą na otwartym powietrzu itp. Ochrona otoczenia przed zakażeniem wymaga kierowania chorych z czynną gruźlicą płuc do zakładów leczniczych. Zwłaszcza jest nakazem ze stanowiska racjonalnej walki społecznej z gruźlicą, by każdy suchotnik z daleko posuniętymi zmianami w płucach, obficie wykrztusza- jący prątki gruźlicy, był umieszczony w zakładzie leczniczym. Tym bar- dziej nie powinien chory na gruźlicę umierać w domu. Niestety , wobec szerokiego rozpowszechnienia się gruźlicy i stosunkowo małej liczby łóżek przeznaczonych dla niej w, zakładach leczniczych nie zawsze można na razie zadośćuczynić tej zasadzie. tak iż chory zakażający otoczenie po- zostaje często nadal w swym mieszkaniu. W takim stanie rzeczy do obo- wiązków poradni należy dokładnie pouczyć chorego i jego otoczenie, jak powinno się zachowywać dla uniknięcia zakażenia. [przypisy: , Balsam Johnson, odwrócona osmoza, artykuły fryzjerskie ]

Comments Off