Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

PCORI na 3 lata – postęp, lekcje i plany cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Niektórzy odnoszący sukcesy wnioskodawcy opierają się na długotrwałych relacjach z pacjentami, klinicystami lub organizacjami je reprezentującymi; inni rozwijają nowe relacje w miarę przygotowywania wniosków. Pacjenci i członkowie rodzin doradczych systemów dostaw lub planów zdrowotnych są częstymi partnerami, podobnie jak stowarzyszenia zawodowe, dostawców i płatników. W ciągu najbliższych 3 lat PCORI zaangażuje aż 1,5 miliarda dolarów na projekty badawcze. Szeroko zakrojone ogłoszenia o finansowaniu będą kontynuowane, ale w coraz większym stopniu będziemy koncentrować się na kwestiach o wysokim priorytecie zidentyfikowanych przez panele doradcze PCORI poprzez ukierunkowane PFA i wezwaniach do większych badań pragmatycznych. Kontynuujemy udoskonalanie naszych procesów oceny merytorycznej i szukamy sposobów wspierania nowych badaczy w przeprowadzaniu badań ukierunkowanych na pacjenta. Interesy pacjentów z rzadkimi chorobami będą prowadzone w panelu doradczym. PCORI będzie także poszukiwać dodatkowych możliwości współfinansowania badań klinicznych z innymi.
PCORI upowszechni swoje standardy metodyczne, we współpracy ze środowiskiem naukowym opracuje dodatkowe potrzebne standardy i współpracuje z panelem doradczym ds. Badań klinicznych w celu udoskonalenia badań klinicznych finansowanych przez PCORI. Na koniec będziemy aktywnie oceniać skuteczność i najlepsze metody angażowania pacjentów i innych interesariuszy w badania – podstawowy wymóg badań PCORI, który – choć rozsądny i atrakcyjny – potrzebuje mocniejszej bazy dowodowej.
PCORI położył nowatorską podstawę do tworzenia i rozpowszechniania badań klinicznych, angażowania wielu zainteresowanych stron w proces i osadzania badań klinicznych w systemach opieki zdrowotnej i aktywowanych społecznościach pacjentów. Ostatecznie naszym celem jest uczynienie badań bardziej przydatnymi i chętniej włączanymi w podejmowanie decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Author Affiliations
Z Instytutu Badawczego Pacjentów (PCORI) w Waszyngtonie. Pozostali członkowie zarządu gubernatorów PCORI to Grayson Norquist (krzesło), Debra Barksdale, Kerry Barnett, Lawrence Becker, Francis Collins, Allen Douma, Arnold Epstein, Christine Goertz, Leah Hole-Marshall, Gail Hunt, Robert Jesse, Richard Kronick, Harlan Krumholz, Richard Kuntz, Sharon Levine, Freda Lewis-Hall, Ellen Sigal, Harlan Weisman i Robert Zwolak. Członkami komitetu metodologicznego są Robin Newhouse (przewodniczący), Steven Goodman (wiceprzewodniczący), Naomi Aronson, Ethan Basch, Alfred Berg, David Flum, Mark Helfand, John Ioannidis, Michael Lauer, David Meltzer, Brian Mittman, Sally Morton, Sebastian Schneeweiss , Jean Slutsky, Mary Tinetti i Clyde Yancy.

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Washington AE, Lipstein SH. Instytut Badań nad Pacjentami – promowanie lepszych informacji, decyzji i zdrowia. N Engl J Med 2011; 365: e31-e31
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
2. Selby JV, Beal AC, Frank L. Krajowe priorytety badawcze dla pacjentów zorientowane na wyniki (PCORI) w zakresie badań i początkowego programu badań. JAMA 2012; 307: 1583-1584
Crossref Web of Science Medline
3 Beal AC. Pierwsze panele doradcze PCORI: celebrowanie utalentowanej i zróżnicowanej grupy. Waszyngton, DC: Instytut Badań nad Patient-Centered, 8 kwietnia 2013 r. (Http://www.pcori.org/blog/pcoris-first-advisory-panels-celebrating-a-talented-and-diverse-group/).

4. Beal AC, Sheridan S, Schrandt S. PCORI nagrody za zaangażowanie: nowa okazja do budowania nowych partnerstw badawczych. Washington, DC: Patient-Centered Outcomes Research Institute, 17 czerwca 2013 r. (Http://www.pcori.org/blog/pcoris-engagement-awards-a-new-opportunity-to-build-new-research-partnerships/) .

5. Obiecujące praktyki znaczącego zaangażowania w prowadzenie badań. Waszyngton, DC: Instytut badań klinicznych nad pacjentami, 19 września 2013 r. (Http://www.pcori.org/events/promising-praktices- of-entive-engagement-in-the-conduct-of-research/).

Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (54)
Zamknij Cytowanie artykułów
[hasła pokrewne: klinika okulistyczna katowice ul ceglana 35, klinika okulistyczna katowice ceglana 35, turkuć podjadek ugryzienie ]

Tags: , ,

No Responses to “PCORI na 3 lata – postęp, lekcje i plany cd”

 1. Onion King Says:

  [..] Cytowany fragment: spalacz dla kobiet[...]

 2. Bruno Says:

  Kelp nigdy nie brałam,biorę od miesiąca Hashiforte

 3. Feliks Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do dietetyk szczecin[...]

 4. Marcelina Says:

  wynik badania poziomu glukozy wymagał od razu konsultacji z diabetologiem ?

 5. Buckshot Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Icoone Wrocław[...]

 6. Rita Says:

  Czytałem, że witamina c zażywana w zbyt dużej ilości wywołuje biegunkę.

Powiązane tematy z artykułem: klinika okulistyczna katowice ceglana 35 klinika okulistyczna katowice ul ceglana 35 turkuć podjadek ugryzienie