Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Osobnego omówienia wymaga walka spoleczna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Osobnego omówienia wymaga walka społeczna z gruźlicą na w s i, której ludność, według spisu z dnia 9. XII. 1931, wynosiła przeszło 72,6% całej ludności Polski, Opieka lekarska była tutaj w ogóle niezorganizo- wana i, niewystarczająca. Lekarz byl za drogi i odległy, a przez to nie- dostępny, nie było dostatecznego personelu pielęgniarskiego, pomocy technicznych, pracowni pomocniczych do rozpoznawania chorób, szpi- tali ani łóżek szpitalnych, a koszta szpitalne oraz leki były niewspółmier- nie drogie w porównaniu do możliwości finansowych ludności. Rozrzu- cenie wsi, bardzo niski poziom kulturalny i ogromna nędza były także poważną przeszkodą w zwalczaniu gruźlicy. Pomimo to wszystko zdawano sobie sprawę, że walka musi być pod- jęta i na tym terenie, skoro ludność wiejska stanowi w Polsce znaczną większość. Rozumiano, że jeżeli na to się nie zdobędziemy, to wysiłki stłumienia gruźlicy nie osiągną należytych wyników także i w miastach, ponieważ źródła zakażenia wsi będą wciąż przenikać do miast, tym bar- dziej, że zagruźliczenie wsi u nas, tak jak za granicą, wzrasta. Uznano, że walka z gruźlicą na tym terenie nie da się wygrać, jeżeli nie zergani- wje się należytej ochrony zdrowia ludności wiejskiej. Na konferencji po- święconej opiece lekarskiej na wsi, odbytej 31. I. – 2. II. 1937 r. w War- szawie, ustalono, że najodpowiedniejszą organizacją byłyby ośrodki zdrowia. Zadaniem ich byłaby wszechstronna opieka lekarska i higie- niczna nad ludnością określonego okręgu w zakresie lecznictwa, zapobie- gania i akcji sanitarnej. Składową część takiego ośrodka powinna stano- wić poradnia przeciwgruźlicza. Opiekując się razem z ośrodkiem matką, niemowlęciem i dziatwą ze szkół powszechnych, poradnia mogłaby szybko zdobyć zaufanie ludności, co by ułatwiło jej zadania. Związek z porad- niami większymi, np. powiatowymi, zapewniłby skierowywanie chorych na gruźlicę w razie potrzeby do szpitali, sanatoriów i innych zakładów zapobiegawczych i leczniczych, Dla miejscowości, gdzie nie ma możno- ści zorganizować wiejskiej sieci stałych ośrodków zdrowia, uznano ko- nieczność tworzenia ruchomych kolumn zdrowia. Próby walki z gruźlicą na wsi tą drogą zostały poczynione. [patrz też: , Studnie głębinowe, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, protetyka ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)