Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Od r. 1926 Zwiazek organizowal

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Od r. 1926 Związek organizował co rok kurs dokształ- cający dla lekarzy, w którym uwzględniano rozpoznawanie, leczenie. gru- źlicy i metody społecznej walki ,z nią oraz niezależnie od tego kurs tech- niki odmy opłucnej leczniczej. Dla zwiększenia liczby wykwalifikowa- nych pielęgniarek-wywiadowczyń Związek organizował w okresie 1925-1929 osobne kursy, a następnie przeszedł na drogę praktycznego nauczania pielęgniarek z ukończoną 2-letnią szkołą pielęgniarską w po- radniach przeciwgruźliczych. W Polskim Związku Przeciwgruźliczym . skupiały się wszystkie badania statystyczne gruźlicy. Prace Związku w kierunku społecznego zwalczania gruźlicy zyskały uznanie Międzyna- rodowego Związku Przeciwruźliczego, który przyznał mu w r. 1928 naj- wyższe odznaczenie (zloty medal). Zadanie Towarzystw Przeciwgruźliczych terytorialnych stanowiło organizowanie akcji w siedzibie Towarzystwa, a Związków Przeciwgruźliczych Wojewódzkich – prócz tego zespala- nie i doskonalenie akcji w obrębie województwa. Zarządy Towarzystw skupiały, prócz przedstawicieli samorządowych i rządowych, przedsta- wicieli miejscowych instytucji i organizacji, których współudział w walce z gruźlicą był pożądany. Słusznie uznawano, że planowa akcja przeciw- gruźlicza wymaga wciągnięcia do pracy także odpowiednich osób spo- śród miejscowego społeczeństwa. Zapobiegało to zachwianiu się działal- aości Towarzystwa z powodu częstych przeniesień służbowych urzędni- ków, jeżeli ord prowadzili akcję. Zachęcało też miejscowe społeczeństwo do większej współpracy niź wtedy, gdy Zarząd był złożony przeważnie z urzędników. Towarzystwa istniały w licznych miastach i we wszyst- kich miastach wojewódzkich. W r. 1918 było na terenie całej Polski za- ledwie 14, w roku zaś 1935 liczba wzrosła do 211. Akcję przeciwgruźliczą prowadziły w niektórych województwach także Oddziały Polskiego Czerwonego Krzyża, wśród młodzieży ezkolnej na terenie Warszawy Liga Szkolna Przeciwgruźlicza, powstała w r. 1923, nadto wśród swych członków Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zwią- zek Pracowników Poczt, Telegrafów i Telefonów, Stowarzyszenie Urzęd- ników Państwowych R. P., Organizacja Pracowników Kolejowych, Sto- warzyszenie Akademickie “Bratnia Pomoc” i inne. [hasła pokrewne: , Balsam Johnson, okulista, olejki do włosów ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)