Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Inclisiran u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym z podwyższonym poziomem cholesterolu LDL ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Podejście to obejmuje praktycznie wszystkie PCSK9 w układzie siateczkowo-śródbłonkowym, uniemożliwiając tym samym wiązanie się z receptorem LDL. 6 Krążący PCSK9 pochodzi niemal całkowicie z wątroby7; w związku z tym podejścia terapeutyczne ukierunkowane na produkcję wątrobową PCSK9 mogą stanowić alternatywę dla stosowania przeciwciał monoklonalnych. Interferencja RNA i pokrewne szlaki wyciszania RNA są okazją do wykorzystania wysoce specyficznego endogennego mechanizmu regulującego ekspresję genów.8 Małe interferujące RNA (siRNA) selektywnie i katalitycznie wyciszają translację ich komplementarnych docelowych matrycowych RNA (mRNA) w sposób specyficzny dla sekwencji poprzez tworzenie kompleksów wyciszających indukowanych przez RNA efektora. 9,10 Inclisiran jest badaną, chemicznie syntetyzowaną cząsteczką siRNA, która wytworzyła trwałe wyciszanie RNA swoiste wobec PCSK9 u zdrowych ochotników do 84 dni po podaniu. wyniki badania II fazy ORION-1, badanie określające dawkę, oceniające skuteczność różnych schematów dawkowania insuliny u pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu LDL mimo otrzymania maksymalnej możliwej dawki statyny i którzy są uważani za pacjentów wysokiego ryzyka w przypadku miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej. W ramach próby ocenialiśmy także bezpieczeństwo i skuteczność inliziranu w obniżaniu poziomu cholesterolu LDL.
Metody
Projekt testowy i nadzór
ORION-1 był randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo, etapem 2, wieloośrodkowym badaniem. Celem była ocena wpływu różnych dawek i odstępów między dawkami w przypadku stosowania inclisiranu. Badanie zostało zaprojektowane przez głównego badacza (pierwszego autora) i sponsora, firmę Medicines, i zostało wykonane przez sponsora i World Wide Clinical Trials. Dane zostały zebrane przez badaczy, a analizy danych zostały przeprowadzone przez Statistics Collaborative i The Medicines Company. Zatwierdzenie komitetu etyki uzyskano we wszystkich uczestniczących instytucjach. Pierwsi autorzy napisali pierwszą wersję manuskryptu; pomoc redakcyjna została zapewniona przez Greensplash i sfinansowana przez firmę Medicines. Wszyscy autorzy brali udział w rewizji manuskryptu i ręczyli za dokładność i kompletność danych oraz wierność wersji próbnej protokołu, która jest dostępna wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Pacjenci
Szczegółowe kryteria włączenia i wyłączenia opisano w Dodatku uzupełniającym, dostępnym pod adresem. Mężczyźni i kobiety w wieku 18 lat lub starsi byli uprawnieni do udziału w badaniu, jeśli poziom cholesterolu LDL przy badaniu przesiewowym był wyższy niż 70 mg na decylitr (1,8 mmol na litr) (u pacjentów z miażdżycową chorobą sercowo-naczyniową w wywiadzie) lub wyższy niż 100 mg na decylitr (2,6 mmol na litr) (dla pacjentów bez historii miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej). Pacjenci byli zobowiązani do otrzymania maksymalnej możliwej dawki statyny z lub bez dodatkowej terapii obniżającej stężenie lipidów w stabilnych dawkach przez co najmniej 30 dni przed badaniem i nie wymagano żadnych planowanych zmian w terapii tła podczas trwania badania
[przypisy: zwężenie szpar stawowych, podwyższone trójglicerydy objawy, klinika okulistyczna katowice ceglana 35 ]

Tags: , ,

No Responses to “Inclisiran u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym z podwyższonym poziomem cholesterolu LDL ad”

 1. Psycho Thinker Says:

  moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

 2. Nataniel Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do chirurgiczne usuwanie zębów ósemek[...]

 3. Leon Says:

  Kurcze miesni to cukier w diecie

 4. Old Man Winter Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu suplementy dla kobiet[...]

 5. Monika Says:

  Trzeba przede wszystkim dbać o siebie i zdrowe nawyki

 6. Jacek Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Laser Lublin[...]

 7. Sherwood Gladiator Says:

  czy to koniecznie musi być olej lniany budwigowy?

Powiązane tematy z artykułem: klinika okulistyczna katowice ceglana 35 podwyższone trójglicerydy objawy zwężenie szpar stawowych