Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Evolocumab i wyniki kliniczne u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Inne punkty końcowe skuteczności są wymienione w sekcji Metody w dodatkowym dodatku. Bezpieczeństwo oceniono na podstawie gromadzenia danych o zdarzeniach niepożądanych i centralnych badaniach laboratoryjnych (patrz Dodatek dodatkowy). Centralny komitet ds. Badań klinicznych, prowadzony przez grupę badawczą TIMI, której członkowie nie zdawali sobie sprawy z przydziału grupy badawczej i poziomu lipidów, ocenił wszystkie potencjalne zdarzenia końcowe i przypadki cukrzycy o nowym początku. Definicje punktów końcowych podano w Dodatkowym dodatku. Analiza statystyczna
Podstawowa analiza skuteczności była oparta na czasie od losowego przypisania grupy badawczej do pierwszego wystąpienia dowolnego elementu pierwotnego złożonego punktu końcowego. Jeśli częstość pierwotnego punktu końcowego była istotnie niższa w grupie otrzymującej ewolokumab (P <0,05), wówczas w sposób hierarchiczny kluczowy punkt końcowy, a następnie zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych testowano na poziomie istotności 0,05. Dodatkowe szczegóły znajdują się w dodatkowym dodatku. Wszystkie analizy skuteczności przeprowadzono na zasadzie zamiaru leczenia. Nie wykonano imputacji w przypadku brakujących danych dotyczących wyników klinicznych. Oceny bezpieczeństwa obejmowały wszystkich pacjentów, którzy przeszli randomizację i otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego czynnika i dla których dostępne były dane po podaniu dawki. Wielkość populacji pacjentów w badaniu była oparta na kluczowym drugorzędowym punkcie końcowym, i oszacowaliśmy, że 1630 takich zdarzeń w punkcie końcowym było wymaganych do zapewnienia 90% mocy wykrywania 15% względnego zmniejszenia ryzyka za pomocą ewolokumabu w porównaniu z placebo. 11 Współczynniki zagrożenia i 95% przedziały ufności zostały wygenerowane przy użyciu modelu proporcjonalnych hazardów Coxa z współczynnikami stratyfikacji jako współzmiennymi, a wartości P dla analiz czasu do zdarzenia zostały obliczone przy użyciu testów log-rank.
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów na początku badania. Od lutego 2013 r. Do czerwca 2015 r. Ogółem 27 564 pacjentów było randomizowanych do grupy otrzymującej ewolokumab (13 784 pacjentów) lub do grupy placebo (13 780 pacjentów) (ryc. S1 w Dodatek dodatkowy). Wyjściową charakterystykę pacjentów w obu grupach dobrze dobrano i przedstawiono w Tabeli 1. Średni wiek pacjentów wynosił 63 lata, a 24,6% pacjentów stanowiły kobiety; 81,1% pacjentów miało zawał mięśnia sercowego w historii, 19,4% w wywiadzie, a 13,2% w objawowej chorobie tętnic obwodowych. W punkcie wyjściowym 69,3% pacjentów stosowało terapię statynami o wysokiej intensywności (zdefiniowaną zgodnie ze wspólnymi wytycznymi American College of Cardiology i American Heart Association 12, patrz sekcja Metody w dodatkowym dodatku), a 30,4% przyjmowało statyny o umiarkowanej intensywności. terapia; 5,2% pacjentów przyjmowało także ezetymib. W trakcie badania tylko 9,8% pacjentów miało zmiany w swojej terapii obniżającej poziom lipidów (szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Wyniki w Dodatkowym dodatku). Częstość stosowania wtórnych terapii prewencyjnych była wysoka, u 92,3% pacjentów stosujących leczenie przeciwpłytkowe, 75,6% przyjmujących leki beta-adrenolityczne i 78,2% przyjmujących inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE) lub bloker receptora angiotensyny (ARB), antagonistę aldosteronu lub oba przy wejściu do próby.
Łącznie 27 525 pacjentów (99,9%) otrzymało co najmniej jedną dawkę badanego leku
[przypisy: praca legionowo olx, zomikos, rodzinna polipowatość gruczolakowata ]

Tags: , ,

No Responses to “Evolocumab i wyniki kliniczne u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową cd”

 1. K-9 Says:

  Ciekawe te informacje ale nie u nas

 2. Lord Nikon Says:

  Article marked with the noticed of: protetyka[...]

 3. Łukasz Says:

  ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa

 4. Juliusz Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: gabinet ginekologiczny warszawa[...]

 5. Mad Rascal Says:

  Nic nie wnosi, nic nie wyjaśnia.

 6. Criss Cross Says:

  Article marked with the noticed of: ginekologia estetyczna warszawa[...]

 7. Springheel Jack Says:

  najgorsze są skurcze jelit

Powiązane tematy z artykułem: praca legionowo olx rodzinna polipowatość gruczolakowata zomikos