Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Evolocumab i wyniki kliniczne u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Dalsze badania dotyczące sercowo-naczyniowych z PCSK9 Hamowanie u osób z podwyższonym ryzykiem (FOURIER) było dedykowanym badaniem z zakresu układu sercowo-naczyniowego, które przetestowało skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo ewolokumabu po dodaniu go do terapii statynami o wysokiej intensywności lub umiarkowanej intensywności u pacjentów z klinicznie widoczną miażdżycową chorobą sercowo-naczyniową . Metody
Projekt testowy i nadzór
Badanie FOURIER było randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo, wielonarodowym badaniem klinicznym, w którym pacjentów w 1242 ośrodkach w 49 krajach poddano randomizacji (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu). Komitet wykonawczy i Amgen, sponsor badania, współpracowały przy projektowaniu badania.11 Protokół i poprawki zostały zatwierdzone przez odpowiednie komisje etyczne we wszystkich uczestniczących stronach. Sponsor był odpowiedzialny za zbieranie danych. Surowa baza danych została dostarczona do grupy badawczej Trombolysis in Myocardial Infarction (TIMI), która przeprowadziła analizy danych niezależnie od sponsora. Pierwszy szkic manuskryptu został napisany przez pierwszego autora. Wszyscy współautorzy uczestniczyli w kolejnych rewizjach rękopisu. Komitet wykonawczy postanowił przedłożyć manuskrypt do publikacji i przyjmuje odpowiedzialność za dokładność i kompletność danych i analiz oraz wierność wersji próbnej protokołu, dostępnej pod adresem.
Populacja próbna
Pacjenci byli uprawnieni do udziału w badaniu, jeśli byli w wieku od 40 do 85 lat i mieli klinicznie widoczną miażdżycową chorobę sercowo-naczyniową, określoną jako przebycie zawału mięśnia sercowego, udar niedotkniający lub objawową chorobę tętnic obwodowych, a także dodatkowe cechy, które ich przy większym ryzyku sercowo-naczyniowym. (Pełne kryteria kwalifikowalności podano w dodatkowym dodatku.) Pacjenci musieli osiągnąć poziom cholesterolu LDL na czczo równy 70 mg na decylitr (1,8 mmol na litr) lub wyższy lub poziom cholesterolu lipoprotein o niskiej gęstości (HDL) wynoszący 100 mg na decylitr (2,6 mmol na litr) lub więcej, podczas gdy stosowali zoptymalizowany schemat leczenia obniżającego poziom lipidów, który został zdefiniowany jako statyna o wysokiej intensywności, ale musiał to być co najmniej atorwastatyna w dawce 20 mg na dobę lub jej odpowiednik , z ezetimibem lub bez niego. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów.
Agenci losowania i badania
Kwalifikujący się pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1, aby otrzymywać podskórne wstrzyknięcia ewolokumabu (albo 140 mg co 2 tygodnie, albo 420 mg co miesiąc, zgodnie z preferencjami pacjenta) lub pasujące placebo. Randomizację przeprowadzono metodą podwójnie ślepej próby z użyciem centralnego skomputeryzowanego systemu, z warstwowaniem według końcowego badania przesiewowego poziomu cholesterolu LDL (<85 lub .85 mg na decylitr [<2,2 lub . 2,2 mmol na litr]) i regionu .
Punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności były poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe, zdefiniowane jako zespół śmierci sercowo-naczyniowej, zawał mięśnia sercowego, udar, hospitalizacja z powodu niestabilnej dławicy piersiowej lub rewaskularyzacja wieńcowa. Kluczowym punktem końcowym skuteczności było połączenie śmierci sercowo-naczyniowej, zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu
[przypisy: praca olx jarocin, turkuć podjadek ciekawostki, pluskwy domowe ugryzienia ]

Tags: , ,

No Responses to “Evolocumab i wyniki kliniczne u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową ad”

  1. Roadblock Says:

    Prosze nie wprowadzac ludzi w blad

  2. Wojciech Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: alkomaty profesjonalne[...]

  3. Gustaw Says:

    Ja wole sie przebadac co roku

Powiązane tematy z artykułem: pluskwy domowe ugryzienia praca olx jarocin turkuć podjadek ciekawostki