Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Evolocumab i wyniki kliniczne u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Podobnie, wskaźniki zdarzeń związanych z mięśniami, zaćma, neurokognitywne zdarzenia niepożądane i udar krwotoczny nie różniły się istotnie między tymi dwiema grupami. Reakcje w miejscu wstrzyknięcia były rzadkie, ale występowały częściej w przypadku stosowania ewolokumabu (2,1% w porównaniu z 1,6%). Znaczna większość reakcji (około 90% w każdej grupie) została sklasyfikowana jako łagodna i tylko 0,1% pacjentów w każdej grupie przestało otrzymywać badany środek z powodu reakcji w miejscu wstrzyknięcia. Wskaźniki orzeczonych przypadków nowo rozpoznanej cukrzycy nie różniły się istotnie pomiędzy obiema grupami (współczynnik ryzyka, 1,05, 95% CI, 0,94 do 1,17). Wskaźniki reakcji alergicznych również nie różniły się istotnie pomiędzy grupami (3,1% vs. 2,9%). W grupie otrzymującej ewolokumab nowe przeciwciała wiążące opracowane u 43 pacjentów (0,3%) oraz rozwój przeciwciał neutralizujących nie wystąpiły u żadnego pacjenta. Dyskusja
Po dodaniu do leczenia statyną, ewolokumab w postaci inhibitora PCSK9 obniżał poziom cholesterolu LDL o 59% w stosunku do wartości wyjściowych w porównaniu z placebo, z mediany 92 mg na decylitr (2,4 mmol na litr) do 30 mg na decylitr (0,78 mmol na litr) . Efekt ten utrzymywał się bez oznak tłumienia. W tej specjalnej próbie dotyczącej układu sercowo-naczyniowego odkryliśmy, że dodanie ewolokumabu do leczenia statynami znacznie zmniejsza ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, zmniejszając o 15% ryzyko wystąpienia pierwotnego złożonego punktu końcowego zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, hospitalizacji niestabilna dławica piersiowa lub rewaskularyzacja wieńcowa i 20% zmniejszenie ryzyka klinicznie poważniejszego wtórnego punktu końcowego w przypadku śmierci sercowo-naczyniowej, zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu. Podczas mediana 26-miesięcznej obserwacji, jedynymi zdarzeniami niepożądanymi, które odnotowano jako istotnie bardziej powszechne w związku z ewolokumabem były reakcje w miejscu wstrzyknięcia, ale były one rzadkie, a odsetek przerwania schematu badań większa w przypadku stosowania ewolokumabu niż w przypadku placebo.
Dane z naszego badania dostarczają wglądu na korzyść obniżania poziomów cholesterolu LDL do mediany poziomów niższych niż w poprzednich próbach. Wcześniej znaczące zmniejszenie częstości występowania poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych stwierdzono w badaniu prawastatyny lub atorwastatyny w ocenie i leczeniu zakrzepicy w leczeniu zawału mięśnia sercowego 22 (PROVE IT-TIMI 22) i w leczeniu nowych cel (TNT), w których intensywniejszy był reżim statyn. Poziom cholesterolu LDL od około 100 mg na decylitr (2,6 mmol na litr) do 70 mg na decylitr (1,8 mmol na litr) .13,14 Niedawno dodano ezetymib do terapii statyną w poprawie redukcji wyników: Vytorin Efficacy International Próba (IMPROVE-IT) obniżyła poziom cholesterolu LDL z 70 mg na decylitr (1,8 mmol na litr) do 54 mg na decylitr (1,4 mmol na litr) i znacznie zmniejszył główne zdarzenia sercowo-naczyniowe.15 W rozszerzeniu tej koncepcji w dalszej kolejności u FOURIERA stałe obniżanie częstości zdarzeń sercowo-naczyniowych w zakresie wyjściowych poziomów cholesterolu LDL. Konkretnie, było 17% zmniejszenie ryzyka kluczowego wtórnego punktu końcowego wśród pacjentów w górnym kwartylu dla wyjściowego poziomu cholesterolu LDL, u którego ewolokumab obniżył średni poziom cholesterolu LDL z 126 mg na decylitr (3,3 mmol na litr) do 43 mg na decylitr (1,1 mmol na litr) (przy osiąganym poziomie podobnym do osiąganego przy stosowaniu ezetymibu u pacjentów w najniższym kwartylu w celu przyjęcia poziomu cholesterolu LDL w badaniu IMPROVE-IT16), a zmniejszenie ryzyka kluczowy drugorzędowy punkt końcowy wśród pacjentów w najniższym kwartylu dla wyjściowego poziomu cholesterolu LDL, u których ewolokumab obniżył średni poziom cholesterolu LDL z 73 mg na decylitr (1,9 mmol na litr) do 22 mg na decylitr (0,57 mmol na litr)
[przypisy: tabela kalorii produktów spożywczych, nfz wrocław skierowania, klinika okulistyczna ceglana ]

Tags: , ,

No Responses to “Evolocumab i wyniki kliniczne u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową ad 6”

 1. Natalia Says:

  lekarze nie chcą dawać skierowania na badania i do specjalistów

 2. Marcel Says:

  Article marked with the noticed of: skuteczne odchudzanie[...]

 3. Zod Says:

  wydaje mi się, że miałam kiedyś coś takiego

 4. Bartosz Says:

  [..] Cytowany fragment: metanabol[...]

 5. Jagna Says:

  Piszta co chceta

 6. Milena Says:

  Article marked with the noticed of: klinika stomatologiczna kraków[...]

 7. Toolmaker Says:

  Słyszałam że pomaga na dolegliwości trawienne

Powiązane tematy z artykułem: klinika okulistyczna ceglana nfz wrocław skierowania tabela kalorii produktów spożywczych