Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Evolocumab i wyniki kliniczne u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Stawki Kaplana-Meiera dla kluczowego drugorzędowego punktu końcowego w grupie otrzymującej ewolokumab w porównaniu z grupą placebo były następujące: w roku 3,1% (95% CI, 2,8 do 3,4) w porównaniu z 3,7% (95% CI, 3,4 do 4,0) ; po 2 latach 5,5% (95% CI, 5,1 do 5,9) wobec 6,8% (95% CI, 6,4 do 7,3); i po 3 latach, 7,9% (95% CI, 7,2 do 8,7) wobec 9,9% (95% CI, 9,2 do 10,7). Wartości P zostały obliczone przy użyciu testów log-rank. Wstawki pokazują te same dane na powiększonej osi y. Evolocumab znacząco zmniejszył ryzyko pierwotnego złożonego punktu końcowego zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego, udaru, hospitalizacji z powodu niestabilnej dławicy piersiowej lub rewaskularyzacji wieńcowej. Pierwotny punkt końcowy wystąpił u 1344 pacjentów (9,8%) w grupie otrzymującej ewolokumab iu 1563 pacjentów (11,3%) w grupie placebo (współczynnik ryzyka, 0,85, 95% CI, 0,79 do 0,92, p <0,001) (tabela 2 i Figura 2A). Podobnie ewolokumab znacząco zmniejszył ryzyko wystąpienia kluczowego wtórnego złożonego punktu końcowego w przypadku zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego lub udaru. Kluczowy drugorzędowy punkt końcowy wystąpił u 816 pacjentów (5,9%) w grupie otrzymującej ewolokumab iu 1013 pacjentów (7,4%) w grupie placebo (współczynnik ryzyka, 0,80, 95% CI, 0,73 do 0,88, p <0,001) (tabela 2). i Figura 2B). Wielkość zmniejszenia ryzyka w odniesieniu do pierwotnego punktu końcowego zwykle wzrastała z czasem, od 12% (95% CI, od 3 do 20) w pierwszym roku do 19% (95% CI, od 11 do 27), poza pierwszym rok. Podobnie, dla kluczowego punktu końcowego, redukcja ryzyka wzrosła z 16% (95% CI, 4 do 26) w pierwszym roku do 25% (95% CI, od 15 do 34) po pierwszym roku (tabela S1 i rys.
Pod względem indywidualnych wyników, ewolokumab nie zaobserwował wpływu na śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych, a zatem wartości P dla innych wyników należy uznać za wstępne. Stwierdzono zmniejszenie o 21 do 27% ryzyka zawału mięśnia sercowego, udaru i rewaskularyzacji wieńcowej, ale nie obserwowano wpływu na częstość hospitalizacji z powodu niestabilnej dławicy piersiowej, zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu pogorszenia niewydolności serca lub zgonu z jakiejkolwiek przyczyny (tabela 2). ). Korzyści z ewolokumabu w odniesieniu do ryzyka pierwotnych i kluczowych drugorzędowych złożonych punktów końcowych były w dużej mierze zgodne w głównych podgrupach, w tym w oparciu o wiek, płeć i rodzaj miażdżycowej choroby naczyniowej (ryc. S5 w dodatkowym dodatku). Korzyści były również stałe w zakresie kwartli wyjściowego poziomu cholesterolu LDL, od pacjentów w górnym kwartylu, którzy mieli średni poziom cholesterolu LDL 126 mg na decylitr (zakres międzykwartylowy, 116 do 143) (3,3 mmol na litr [odstęp międzykwartylowy, 3,0 3,7]) w punkcie wyjściowym, aż do najniższego kwartylu, który miał średni poziom cholesterolu LDL równy 74 mg na decylitr (zakres między kolejnymi przedziałami, 69 do 77) (1,9 mmol na litr [zakres międzykwartylowy, 1,8 do 2,0]) w linia podstawowa. Korzyść z ewolokumabu była również stała na różnych poziomach intensywności leczenia statynami, niezależnie od stosowania ezetymibu, a także z reżimem dawkowania wynoszącym 140 mg co 2 tygodnie i dawki 420 mg na miesiąc.
Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane i wyniki testów laboratoryjnych. Nie zaobserwowano znaczących różnic między grupami w ogólnych odsetkach zdarzeń niepożądanych, poważnych zdarzeń niepożądanych lub zdarzeń niepożądanych, które uważa się za związane z badanym czynnikiem i prowadzących do przerwania leczenia. reżim badań (tabela 3)
[więcej w: turkuć podjadek ugryzienie, praca olx jarocin, crotamiton farmapol ]

Tags: , ,

No Responses to “Evolocumab i wyniki kliniczne u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową ad 5”

 1. Electric Player Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: olej posmażalniczy[...]

 2. Squatch Says:

  Chorowałem i chorowałem, a lekarze nie wiedzieli co mi jest

 3. Speedwell Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do komora laminarna[...]

 4. Laura Says:

  Trzeba się nieźle natrudzić aby takowe znaleźć w aptekach

Powiązane tematy z artykułem: crotamiton farmapol praca olx jarocin turkuć podjadek ugryzienie