Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Dla zwalczania gruzlicy wezlów chlonnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dla zwalczania gruźlicy węzłów chłonnych powo- lano do życia kolonie lecznicze w miejscowościach kąpielisko- wo-klimatycznych. Powstały One w Busku (kąpiele siarczano-słone), Cie- chocinku (solanki), Inowrocławiu (solanki), Rabce (kąpiele solankowo- jodowe), Rymanowie (solanki), Solcu (kąpiele siarczano-słone) i innych. Wśród nich na czoło wybiła się czynna cały rok “Kolonia lecznicza dzie- cięca w Busku im. dra med. rektora J. Brudzińskiego przy zdroju w Bu- sku” – “Górka”. Powstała ona głównie dzięki niezmordowanym wysił- kom dra Szymona Starkieioicza. Wzorowe sanatorium dzienne posiadała Warszawa w Amelinie przy I Miejskiej Stacji Higieny Zapobiegawczej. Jako jedno z pierwszych powstało takie półsanatorium także w Busku przy kolonii leczniczej “Górka”. Prócz kolonii, półkolonii, ogrodów miejskich i podmiejskich ogródków robotniczych powołano do życia prewentoria, szkoły na otwar- tym powietrzu, sanatoria i zwrócono szczególną uwagę na poradnie prze- ciwgruźlicze jako na centralne ogniwo w łańcuchu instytucji: przeciwgru- źliczych. Prewentoriów w d. 1. L 1937 mieliśmy 28 z liczbą łóżek 2.078. Tak mała pojemność była przyczyną, że czas pobytu dzieci w prewen- torium trwał zwykle tylko od 1 do 3 miesięcy. Wydział Opieki Społecz- nej i Zdrowia Publicznego rozszerzył wskazania do wysyłania dzieci do prewentorium przez kierowanie następujących ich kategorii: 1. dzieci ze środowisk gruźliczych; 2. dzieci po przebytych naciekach okołoogniskowych, po wysiękowym zapaleniu opłucnej po rumieniu guzowatym; po wysiękach w miąższu płucnym, jeżeli od chwili wysiewu nie upłynęło 2-3 lat; 3. dzieci, u których systematycznym badaniem odczynów tuberkuli- nowych stwierdzono zakażenie się gruźlicą w ostatnich 2 latach; 4. w miarę możności dzieci, które przestały stykać się z chorym na gru- źlicę wykrztuszającym prątki, zwłaszcza dziewczęta przed dojrzewaniem płciowym. [podobne: , badania psychologiczne, dezynsekcja warszawa, integracja sensoryczna ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)